Bli student

 

Huvudantagningen genom gemensam ansökan

Antagningen av studerande till studier för rättsnotarieexamen och juris magisterexamen vid Helsingfors universitets juridiska fakultet sker genom huvudantagningen. Alla som söker till fakulteten i huvudantagningen måste delta i det urvalsprov som ordnas av fakulteten, om inte något annat bestäms nedan. Urvalsprovet är också obligatoriskt för personer som har en högskoleexamen. Ansökan görs i högskolornas elektroniska ansökningssystem. Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet ansvarar för frågor som gäller ansökningsbehörighet och för hanteringen av ansökningsblanketterna.

Den som har vicenotarieexamen, eller som fakulteten har godkänt för studier som leder till vicenotarieexamen, har rätt att inleda studier för rättsnotarieexamen utan att delta i urvalsprovet. Personer som har avlagt rättsnotarieexamen vid fakulteten har rätt att utan att delta i urvalsprovet inleda studierna för juris magisterexamen.

 

Direkt antagning till juris magisterexamen

Personer som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo universitet, Lapplands universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi kan i den separata antagningen för dessa kategorier av sökande ansöka om studierätt vid fakulteten för att direkt avlägga juris magisterexamen på det sätt som bestäms närmare separat. Den som har avlagt EES-lämplighetsprovet på rättsnotarienivå har rätt att i den separata antagningen för denna kategori av sökande ansöka om studierätt vid fakulteten för att direkt avlägga juris magisterexamen på det sätt som bestäms närmare separat. Antagningen av sökande som vill avlägga juris magisterexamen direkt ordnas i egna antagningar utanför den gemensamma antagningen.

 

Antagningen på grundval av studier vie Öppna universitetet

Det är möjligt att söka studierätt för rättsnotarieexamen och juris magisterexamen på grundval av studier i juridik vid Öppna universitetet på ett sätt som bestäms närmare separat. Antagningen ordnas i en egen antagning utanför den gemensamma antagningen.

 

Engelskspråkigt utbildningsprogram

I ett separat antagningsförfarande kan studerande antas till ett engelskspråkigt utbildningsprogram som leder till magisterexamen. Antagningen till Master’s Degree Programme in International Business Law and Public International Law ordnas utanför den gemensamma antagningen som en egen antagning.

 

Studieinfo.fi

Information om antagningar kan hittas också på Studieinfo.fi-sidorna.

 

 

Dekanus hälsning

Helsingfors universitets sidor för sökande