Kontaktuppgifter

Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:
Universitetsgatan 3

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

E-post:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi


flamma

Juridiska fakulteten


Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är såsom en del av ett mångvetenskapligt europeiskt toppuniversitet landets ledande juridiska utbildningsenhet.

Fakultetens verksamhet präglas av undervisning som baserar sig på högklassiga, aktuella forskningsresultat. Målsättningen för fakulteten är att utbilda studenterna för krävande nationella och internationella uppdrag som kräver juridisk sakkunskap. I undervisningen betonas utvecklingen av färdigheter som anknyter till identifiering och lösning av rättsliga problem, liksom också en mångsidig argumentation och förmåga till interaktion.

Fakulteten är också i nära samverkan med det omgivande samhället och producerar mångsidiga sakkunnig- och utbildningstjänster.

De jurister som fakulteten utexaminerar placerar sig inom arbetslivet på ett brett fält inom ramen för såväl det privata näringslivet, den offentliga förvaltningen, domstolsväsendet, olika organisationer som advokatverksamheten - förutom forskarsamfundet och den del av juristkåren som placerar sig i andra än traditionella juridiska yrken.

Inom fakulteten råder en visshet om att den utbildning som vi erbjuder är attraktiv också i fortsättningen.