Hallinnon julkaisuja

Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja -sarja:

Painettujen julkaisujen lainakappaleita voi tiedustella Opiskelijakirjastosta.

Sarjassa ovat ilmestyneet tai lähiaikoina ilmestyvät seuraavat julkaisut:

94
Raportit ja selvitykset
Kandipalautteen tulokset tiedekunnittain – 2014 valmistuneet kandit 
ISSN 1795-5416 (painettu)
ISSN 1795-5521 (PDF)
(Tiedustelut: Marja Venna, marja.venna@helsinki.fi)

93
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
Helsingin yliopiston opetusfilosofia (tulossa)
ISBN 978-952-10-9216-9 (nid.)
ISBN 978-952-10-9217-6 (PDF)
ISSN 1795-5424
ISSN 1795-553X
(Tiedustelut: Päivi Pakkanen, paivi.pakkanen@helsinki.fi)

92
Raporter och utredningar
Unis Studentbarometer 2014
ISBN978-952-10-9214-5 (painettu)
ISSN 1795-5424
ISBN978-952-10-9215-2 (PDF)
ISSN 1795-5521
(Tiedustelut: Jonas Lindholm, jonas.lindholm@helsinki.fi)

91
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
Helsingin yliopiston kieliperiaatteet
Helsingfors universitets språkprinciper
Language policy of the university of Helsinki
ISBN978-952-10-9212-1 (painettu)
ISSN 1795-5424
ISBN978-952-10-9213-8 (PDF)
ISSN 1795-553X
(Tiedustelut: Esko Koponen, esko.koponen@helsinki.fi)

90
Raportit ja selvitykset
Kandipalautteen tulokset tiedekunnittain – 2013 valmistuneet kandit
ISSN 2342-6934 (painettu)
ISSN 2342-6942 (PDF)
(Tiedustelut: Marja Venna, marja.venna@helsinki.fi)

89
Raporter och utredningar
Mot större mångfald – Kartläggning om breddad rekrytering och integrering av examensstudenter med utländsk bakgrund till den svenskspråkiga undervisningen vid Helsingfors universitet och till Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
ISBN 978-952-10-9210-7 (print)
ISBN 978-952-10-9211-4 (PDF)
ISSN 1795-5521
(Tiedustelut: Marion von Etter, marion.vonetter@helsinki.fi)

88
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
Akateemisen johtamisen ydinkysymyksiä
ISBN 978-952-10-9208-4 (painettu)
ISBN 978-952-10-9209-1 (PDF)
ISSN 1795-5424
(Tiedustelut: Aino-Maija Evers, aino-maija.evers@helsinki.fi)

87
Reports
Doktorandbarometern 2013 – En undersökning om hur svenskspråkiga doktorander vid Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi upplever sin doktorsutbildning och deras intresse för en akademisk karriär
ISBN 978-952-10-6633-7 (tryckt)
ISBN 978-952-10-6634-4 (PDF)
ISSN 1795-5521
(Tiedustelut: Solveig Cornér, solveig.corner@helsinki.fi)

86
Reports
The network of Senior Lecturers of University Pedagogy as a resource of development of teaching at the University of Helsinki
ISBN 978-952-10-6629-0 (print)
ISSN 1795-5416
ISBN 978-952-10-6632-0 (PDF)
ISSN 1795-5521
(Tiedustelut: Marja Venna, marja.venna@helsinki.fi)

85
Raporter och utredningar
Pedagogiska universitetslektorernas nätverk och utvecklingen av undervisningen vid Helsingfors universitet
(PDF)
(Tiedustelut: Marja Venna, marja.venna@helsinki.fi)

84
Raportit ja selvitykset
Pedagogisten lehtoreiden verkosto Helsingin yliopiston opetuksen kehittämisen voimavarana
ISBN 978-952-10-6627-6 (painettu)
ISSN 1795-5416
ISBN 978-952-10-6630-6 (PDF)
ISSN 1795-5521
(Tiedustelut: Marja Venna, marja.venna@helsinki.fi)

83
Toiminta- ja vuosikertomukset
Palvelukatsaus 2011
ISSN 1795-5394 (painettu)
ISSN 1795-5505 (verkkosarja, PDF)
(Tiedustelut: Outi Lassi, outi.lassi@helsinki.fi)

82
Evaluations
Helsinki Education and Research Area (HERA) – toiminnan arviointi 2012
ISBN 978-952-10-6626-9 (PDF)
(Enquiries: Paula Ranne, paula.ranne@helsinki.fi)

81
Evaluations
International Evaluation of Research and Doctoral Training at the University of Helsinki 2005–2010
ISBN 978-952-10-7557-5 (Paperback)
ISBN 978-952-10-7558-2 (PDF)
(Enquiries: Seppo Saari, seppo.o.saari@helsinki.fi)

80/1-136
Evaluations
Evaluation Reports of Researcher Communities
– International Evaluation of Research and Doctoral Training at the University of Helsinki 2005–2010

79
Raportit ja selvitykset
Tieto tutkijan työpöydälle!
ISBN 978-952-10-6625-2
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201203191575
(Tiedustelut: Anu Alaterä, anu.alatera@helsinki.fi)

78
Raporter och utredningar
Vad gör du nuförtiden? En undersökning om hur svenskspråkiga som avlagt en högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet under perioden 2000-2009 placerat sig på arbetsmarknaden.
ISBN 978-952-10-6624-5 (painettu)
ISBN 978-952-10-6623-8 (PDF)
(Tiedustelut: Johanna Ekström, johanna.ekstrom@helsinki.fi)

77
Raportit ja selvitykset
Eväitä opiskelijavalintojen uudistamiseen - Selvitys Helsingin yliopiston hakijoista ja uusista opiskelijoista vuosina 2008 ja 2009
ISBN 978-952-10-6622-1 (PDF)
(Tiedustelut: Päivi Aronen, paivi.aronen@helsinki.fi)

76
Toiminta- ja vuosikertomukset
Palvelukatsaus 2010
ISSN 1795-5394 (painettu)
ISSN 1795-5505 (verkkosarja, PDF)
(Tiedustelut: Outi Lassi, outi.lassi@helsinki.fi)

75
Directories and handbooks
Best Practices in Leadership at The University of Helsinki
ISBN 978-952-10-6620-7 (printed)
ISBN 978-952-10-6621-4 (PDF)
(Enquiries: Annamari Puhakka, Administrative Services, annamari.puhakka@helsinki.fi)

74
Raportit ja selvitykset
Akateeminen johtajuus muutoksessa - Tutkimus Helsingin yliopiston ylimmän johdon esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksesta
ISBN 978-952-10-6618-4 (painettu)
ISBN 978-952-10-6619-1 (PDF)
(Tiedustelut: Heljä Linnansaari, helja.linnansaari@helsinki.fi)

73
Reports
Quality Teaching in Web-Based Environments: Handbook for University Teachers

ISBN 978-952-10-6617-7 (PDF)

72
Rapporter och utredningar
Med hög kvalitet på nätet: Handbok i nätbaserad undervisning för universitetslärare
ISBN 978-952-10-6616-0 (PDF)

71
Raportit ja selvitykset
Laadukkaasti verkossa: verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajille
ISBN 978-952-10-6615-3 (PDF)

70
Raportit ja selvitykset
Yliopistouudistus Helsingin yliopistossa - Taustat, tavoitteeet ja toteutus
ISBN 978-952-10-6613-9 (painettu)
ISBN 978-952-10-6614-6 (PDF)
(Tiedustelut: Anna-Mari Puhakka, yleishallinto, annamari.puhakka@helsinki.fi)

69
Toiminta- ja vuosikertomukset
Kirjasto- ja tietopalvelut - Vuosikertomus 2009 (painettu)
(PDF)
(Tiedustelut: Eeva-Liisa Viitala, kirjasto- ja tietopalvelut, eeva-liisa.viitala@helsinki.fi)

68
Toiminta- ja vuosikertomukset
Opetus- ja opintopalvelut - Palvelukatsaus 2009 (painettu)
(PDF)
(Tiedustelut: Susanna Wolkoff, opetus- ja opintopalvelut, susanna.wolkoff@helsinki.fi)

67
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 (painettu)
(PDF)
(Tiedustelut: Tarja Hallikainen, suunnitelu ja yhteiskuntasuhteet, tarja.hallikainen@helsinki.fi)

66
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
Johtamisen hyvät käytännöt Helsingin yliopistossa
ISBN 978-952-10-6163-9 (painettu)
ISBN 978-952-10-6164-6 (PDF)
(Tiedustelut: Annamari Puhakka, yleishallinto, annamari.puhakka@helsinki.fi)

65
Raportit ja selvitykset
Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja
Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen
ISBN 978-952-10-5749-6 (PDF)
ISBN 978-952-10-5748-9 (nid.)
(Tiedustelut: Jussi Koskivaara, Tietotekniikkaosasto, puh. 09- 191 40145, Jussi.Koskivaara[at]helsinki.fi)

64
Raportit ja selvitykset
Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla
Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

ISBN 978-952-10-5725-0 (PDF)
ISBN 978-952-10-5724-3 (nid)
(Lisätietoja Merja Enkovaara-Pälvi, Kehittämisosasto, opiskelijapalvelut, puh. 09- 191 22343, Merja.Enkovaara-Palvi[at]helsinki.fi)

63
Raportit ja selvitykset
Helsingin yliopiston eInfrastuktuuri 2010-2012
ISBN 978-952-10-5687-1 (PDF)
ISBN 978-952-10-5686-4 (nid.)

62
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut
Vuosikertomus 2008

ISSN 1795-5394 (PDF)
ISSN 1795-5505
(Painetun version tilaus: Tiina Äärilä, kirjastopalvelujen koordinoitniyksikkö, puh. 09-191 21776, tiina.aarila[at]helsinki.fi)

61
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
Arbetsverktyg för en bra arbetsorganisation
ISBN: 978-952-10-5665-9(PDF)
ISBN: (inb.) 978-952-10-5664-2

60
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston opiskelijapalvelut - Palvelukatsaus 2008
ISSN 1795-5394 (PDF)
ISSN 1795-5505

59
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus

ISSN 1795-5394 (PDF)
ISSN 1795-5505
(Tiedustelut: Tarja Hallikainen, hallintovirasto, kehittämisosasto, suunnittelu
p. 09-191 23126)

58
Evaluations
Leadership and Management of Education.
Evaluation of Education at the University of Helsinki 2007 - 2008

ISBN 978-952-10-5255-2 (paperback)
ISBN 978-952-10-5256-9 (PDF)(1990KB, low resolution version)
(Tiedustelut: Minna Frimodig, Opintoasiainyksikkö/Kehittämisosasto,puh: 09-191 21710)

57
Raportit ja selvitykset
Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008
ISBN 978-952-10-5249-1 (nid.)
ISBN 978-952-10-5250-7 (PDF)
(Tiedustelut: Aki Kangas, Kansalliskirjasto, puh. 09-191 44208)

56
Raportit ja selvitykset
Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla.
Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen

ISBN 978-952-10-5050-3 (nid.)
ISBN 978-952-10-5051-0 (PDF)

55
Raportit ja selvitykset
Helsingin yliopiston opintojen ohjausjärjestelmä
ISBN 978-952-10-5045-9 (nid.)
ISBN 978-952-10-5046-6 (PDF)

54
Raportit ja selvitykset
Etappi-työryhmän loppuraportti
ISBN 978-952-10-5037-4 (nid.)
ISBN 978-952-10-5038-1 (PDF)
(Tiedustelut: Marja Kruut, Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut, Kehittämisosasto, puh.09- 191 24969, gsm 050- 576 2909, marja.kruut[at])helsinki.fi )

53
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston opiskelijapalvelut - Palvelukatsaus 2007
ISSN 1795-5394 (PDF)
ISSN 1795-5505

52
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut
Vuosikertomus 2007
(PDF)
ISSN 1795-5394 (PDF)
ISSN 1795-5505
(Painetun version tilaus: Tiina Äärilä, kirjastopalvelujen koordinoitniyksikkö, puh. 09-191 21776, tiina.aarila[at]helsinki.fi)

51
Raportit ja selvitykset
Helsingin yliopiston kirjastojen asiakaskysely 2007
ISBN 978-952-10-4737-4 (PDF)
LIITE I - Kyselylomake [PDF]
LIITE II - Kirjastoyksiköiden raportit [ZIP-kansio]
LIITE III - Yhteiset tulokset 2007, taulukko [Excel-taulukko]
(Tiedustelut: Matti Pitkälä, Humanistisen tiedekunnan kirjasto, p.191 22132)

50
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus (PDF)
ISSN 1795-5394 (PDF)
ISSN 1795-5505
(Tiedustelut: Tarja Hallikainen, hallintovirasto, kehittämisosasto, suunnittelu
p. 09-191 23126)

49
Raportit ja selvitykset
Miten sujui? Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia opiskelijavaihdosta lukuvuonna 2006-2007
ISBN 978-952-10-4587-5 (PDF)
ISBN 978-952-10-4586-8 (nid)
(Tiedustelut: Tuomas Koskeniemi, kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden palvelut)

48
Raportit ja selvitykset
Tohtorien uraseuranta
Vuosina 2004 – 2005 Helsingin yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille
ISBN 978-952-10-4535-6 (pdf)
ISBN 978-952-10-4534-9 (nid.)
(Tiedustelut: Arja Haapakorpi, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
p. 09 191 54026)

47
Raportit ja selvitykset
Hallintotyön kartoitus Helsingin yliopiston viidellä laitoksella
ISBN 978-952-10-4364-2 (PDF)
ISBN 978-952-10-4363-5
(Tiedustelut: Tuija Pehkonen, Hallintovirasto, hallintopalvelut, puh. 191 22223)

46
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
A Tools for the Creation and Leadership of an Effective Workplace
ISBN 978-952-10-4362-8 (PDF)
ISBN 978-952-10-4361-1
(Tiedustelut: Tuija Pehkonen, Hallintovirasto, hallintopalvelut, puh. 191 22223)

45
Strategiat ja suunnitelmat
Helsingin yliopiston kieliperiaatteet
Språkprinciper för Helsingfors universitet
University of Helsinki Language Policy

ISBN 978-952-10-4192-1 (PDF)
ISBN 978-952-10-4191-4 (nid.)
(Tiedustelut: Märtha Norrback, Kehittämisosasto, suunnittelu, puh. 191 21639)

44
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
Opetuksen laadun arviointimatriisi - Matris för utvärdering av undervisningens kvalitet - Teaching Evaluation Matrix

ISBN 978-952-10-4063-4 (PDF)
ISBN 978-952-10-4064-1 (nid.)
(Tiedustelut: Minna Frimodig, Kehittämisosasto, opintoasiat, puh. 191 21710)

43
Toiminta- ja vuosikertomukset
Kirjasto- ja tietopalvelut
Vuosikertomus 2006
(PDF)
(Tiedustelut: Tiina Äärilä, Kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö, puh. 191 21776)

42
Raportit ja selvitykset
Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla
ISBN 978-952-10-4052-8 (PDF)
ISBN 978-952-10-4051-1 (nid.)
(Tiedustelut: Merja Enkovaara-Pälvi, Kehittämisosasto, opiskelijapalvelut, puh. 191 22343)

41
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston opiskelijapalvelut - Palvelukatsaus 2006 (PDF)
ISSN 1795-5394
ISSN 1795-5505
(Tiedustelut: Susanna Wolkoff, Opiskelijapalvelut, puh. 191 22235)

40
Strategiat ja suunnitelmat
Helsingin yliopiston tasa-arvosuunnitelma 2007-2009
ISBN 978-952-10-3872-3 (PDF)
ISBN 978-952-10-3871-6 (nid)
(Tiedustelut: Anne Kaihola, Hallintovirasto/Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, puh. 191 22276)

39
Raportit ja selvitykset
Esimieskoulutuksen tarve ja motiivit akateemisessa työympäristössä
ISBN 978-952-10-3811-2 (PDF)
ISBN 978-952-10-3810-5 (sid.)
(Tiedustelut: Opri Salminen, Hallintovirasto/Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, Koulutus- ja kehittämisyksikkö, puh. 191 22088)

38
Strategiat ja suunnitelmat
Helsingin yliopiston tutkimuspoliittinen ohjelma 2007-2009
ISBN 978-952-10-3792-4(PDF)
ISBN 978-952-10-3791-7 (sid.)
(Tiedustelut: Sipo Vanhanen, Hallintovirasto/ Kehittämisosasto, tutkimusasiat, puh.191 22231)

37
Raportit ja selvitykset
Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä
ISBN 978-952-10-3776-4(PDF)
ISBN 978-952-10-3775-7 (sid.)
(Tiedustelut: Marja Kruut, Hallintovirasto / Kehittämisosasto, opiskelijapalvelut, puh. 191 24969)

36
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
Hyvän työyhteisön rakentaminen ja johtaminen -työkalu
ISBN 978-952-10-3678-1(PDF)
ISBN 978-952-10-3677-4(sid.)
(Tiedustelut: Tuija Pehkonen, Hallintovirasto/ hallintopalvelut, puh. 191 22223)

35
Rapporter och utredningar
Med hög kvalitet på nätet: Handbok i nätbaserad undervisning för universitetslärare
ISBN 978-952-10-3629-3(PDF)
ISBN 978-952-10-3628-6 (inb)
(Tiedustelut: Erika Löfström, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteen laitos, puh. 191 20623)

34
Reports
Quality Teaching in Web-Based Environments:
Handbook for University Teachers

ISBN 952-10-3625-7 (PDF)
ISBN 952-10-3624-9 (pbk.)
(Tiedustelut: Erika Löfström, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteen laitos, puh. 191 20623)

33
Raportit ja selvitykset
Laadukkaasti verkossa: verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajille
ISBN 952-10-3572-2(PDF)
ISBN 952-10-3571-4
(Tiedustelut: Erika Löfström, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteen laitos, puh. 191 20623)

32
Raportit ja selvitykset
SUOKUKO-selvitys
Suomen kielen opetus ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille
Henkilökunnan kulttuurienvälinen kompetenssi
Loppuraportti 13.11.2006

ISBN 952-10-3546-3 (PDF)
(Tiedustelut: Eila Isotalus, puh. 040-770 1918)

31
Strategiat ja suunnitelmat
Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittinen ohjelma 2007-2009
ISBN 952-10-3544-9(PDF)
ISBN 952-10-3545-6 (nid)
(Tiedutelut: Anne Kaihola, Henkilöstö- ja lakiasiainosasto, puh 191 22276)

30/2006
Strategiat ja suunnitelmat
Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelma 2007-2009
Utveclingsprogram för förvaltningen och stödtjänsterna 2007-2009
Development Programme for Administration and Support Service 2007-2009
ISBN 952-10-3380-0 (PDF)
ISBN 952-10-3379-7 (nid)
(Tiedustelut: Tuija Pehkonen, Hallintopalvelut, puh. 191 2223)

29/2006
Toiminta- ja vuosikertomukset
Kirjasto- ja tietopalvelut. Vuosikertomus 2005
ISBN 952-10-3342-8 (PDF)
ISBN 952-10-33410X (nid)
(Tiedustelut: Tiina Äärilä, Kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö, puh. 191 21776)

28/2006
Raportit ja suunnitelmat
”Ei pidä syyttää peiliä, jos kuva ei miellytä” – Kirjastojen käyttötutkimushanke – Helsingin yliopiston kirjastojen yhteishanke 2004 - 2006

ISBN 952-10-3325-8 (PDF)
(Tiedustelut: Tiina Äärilä, Kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö, puh. 191 21776)

27/2006
Strategiat ja suunnitelmat
Maisterit ja kandit työmarkkinoilla

ISBN 952-10-3295-2 (PDF)
ISBN 952-10-3294-4 (nid)
(Tiedustelut: Merja Enkovaara-Pälvi, Kehittämisosasto, opiskelijapalvelut, puh. 191 22343)

26/2006
Hakemistot ja oppaat
Guide for International Researchers and Visitors

ISSN 1795-553X(PDF)
ISSN 1795-5424 (nid)
(Tiedustelut: Päivi Tauriainen, puh. 191 22934)

25/2006
Strategiat ja suunnitelmat
Kipukinkerit, teoriakylpy ja matka Mongoliaan – kolme tapaa tukea opiskelua

ISBN 952-10-3276-6(PDF)
ISBN 952-10-3275-8 (nid)
(Tiedustelut: Minna Frimodig, puh. 191 21710)

24/2006
Toiminta- ja vuosikertomukset
Tietotekniikkaosaston vuosikertomus 2005
ISBN 952-10-3219-7 (PDF)
ISBN 952-10-3218-9 (nid)

23/2006
Strategiat ja suunnitelmat
Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma
ISBN 952-10-3181-6 (PDF)
ISBN 952-10-3180-8 (nid)
(Tiedustelut: Minna Frimodig, puh. 191 21710)

22/2006
Raportit ja selvitykset
Opetuksen laadun arviointimatriisi - Käytäntöjä ja kokemuksia Helsingin yliopistossa
ISBN 952-10-3179-4(PDF)
ISBN 952-10-3176-X (nid)
(Tiedustelut: Minna Frimodig, puh. 191 21710)

21/2006
Raportit ja selvitykset
Tohtorit työmarkkinoilla
ISBN 952-10-3120-4 (nid)
ISBN 952-10-3121-2(PDF)

20/2006
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston opiskelijapalvelut - Palvelukatsaus 2005
ISBN 952-10-3119-0 (nid) ; (pdf)
ISSN 1795-5394 (nid)
(Tiedustelut, Susanna Wolkoff, Opiskelijapalvelut,
puh. 191 22235)

19/2006
Raportit ja selvitykset
Opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymisen seuranta Helsingin yliopistossa
Vertalilu lukuvuosilta 2002-2003 ja 2003-2004

ISBN 952-10-3116-6(PDF)
ISBN 952-10-3115-8 (nid)
(Tiedustelut: Outi Lassi, Opiskelijapalvelut,
puh. 191 23347)

18/2006
Evaluations
Research Assessment Exercise 2005
Evaluation reports
University of Helsinki

ISBN 952-10-3004-6(PDF)
(Tiedustelut Katri Haila, puh. 191 21721)

17/2006
Arvioinnit/Evaluations
Research Assessment Exercise 2005
Summary Report
University of Helsinki

ISBN 952-10-2876-9(PDF)
ISBN 952-10-2875-0 (nid.)
(Tiedustelut Katri Haila, puh.191 21721)

16/2006
Strategiat ja suunnitelmat
Helsingin yliopiston syrjinnän vastainen suunnitelma
ISBN 952-10-2874-2(PDF)
ISBN 952-10-2873-4 (nid)
(
tiedustelut Anne Kaihola, henkilöstöosasto, puh 191 22276)

15/2005
Raportit ja selvitykset
Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinto - uusi suunta opetuksen kehittämiseen
Katsaus vuosien 1996-2004
opetusteknologiahankkeisiin
ISBN 952-10-2863-7(PDF)
ISBN 952-10-2864-5 (nid)
Sarjan ISSN 1795-5416 (painettu)
(Tiedustelut: Marja Venna, kehittämisosasto, opintoasiat, puh. 191 22608)

14/2005
Arvioinnit
Towards University Governance.
Report on the external evaluation of the administration of the University of helsinki 2004-2005

ISBN 952-10-2845-9(PDF)
ISBN 952-10-2844-0 (nid)
(Tiedustelut: Aimo Virtanen, puh. 191 22319)
suomenkielinen nro 7/2005

13/2005 (UUSI )
Raportit ja selvitykset
Sellainen kielitaito, että osaa ja uskaltaa kommunikoida - akateemisissa ammateissa tarvittava kielitaito työntekijöiden ja työnantajien kuvaamana
ISBN 952-10-2829-7(PDF)
ISBN 952-10-2828-9 (nid)
Sarjan ISSN 1795-5416 (painettu)
yhteyshenkilö: Sinikka Karjalainen, Kielikeskus, puh. 191 22688

12/2005
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
Yliopistohallinnon säädöksiä ja ohjeita
ISBN 952-10-2822-X (pdf)
ISBN 952-10-2821-1 (nid)

9/2005
Raportit ja selvitykset
Bologna-prosessi Helsingin yliopistossa. Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon linjaukset .

ISBN 952-10-2749-5 (pdf)
ISBN 952-10-2748-7 (nid)
Sarjan ISSN 1795-5416 (painettu)
yhteyshenkilö: Päivi Aronen, kehittämisosasto, opintoasiat

8/2005
Toiminta- ja vuosikertomukset
Kirjasto- ja tietopalvelut
Vuosikertomus 2004

ISBN 952-10-2580-8 (PDF)
ISBN 952-10-2579-4 (nid)

7/2005
Arvioinnit
Hallinnosta hallintaan - Helsingin yliopiston hallinnon arviointi 2004-2005
ISBN 952-10-2511-5 (nid.)
ISBN 952-10-2512-3(PDF)
(Tiedustelut: Aimo Virtanen, puh. 191 22319)

6/2005
Toiminta- ja vuosikertomukset
Helsingin yliopiston opiskelijapalvelut - Palvelukatsaus 2004
Sarjan ISSN 1795-5394 (nid)
ISBN 1795-5505(PDF)

5/2005
Toiminta- ja vuosikertomukset
Tietotekniikkaosaston vuosikertomus 2004
Sarjan ISSN 1795-5394 (nid)
ISBN 1795-5505(PDF)

4/2005
Hakemistot, oppaat ja ohjeet
Taloushallinnon ohjeita ja tilipuitteet 2005
ISBN 952-10-2385-6 (nid)

1/2005
Raportteja ja selvityksiä
Ei kai palautetta turhaan kerättäisi - opiskelijapalautteen kerääminen ja hyödyntäminen Helsingin yliopistossa.
ISBN 952- 10- 2359-7 (nid)
ISBN 952-10-2360-0 (PDF)
Sarjan ISSN 1795-5416 (painettu)