EtusivulleAjankohtaista-sivulleFuksit-sivulleKerhot-sivulleKuvat-sivulleHistoria-sivulleYhteystiedot-sivulle

Virkaesittely

Tähdellä (*) merkityt virkailijat kuuluvat osakuntaneuvostoon.

Wiipurilaisen Osakunnan virat:

Kuraattori *
Varakuraattori *
Taloudenhoitaja *
Sihteeri *
Isäntä *
Emäntä *
Toiminnanohjaaja *
Jäsensihteeri
Tiedotussihteeri
Ulkoasiainsihteeri
Maakuntasihteeri
Kulttuurisihteeri
Pamausmestari
Vuosijuhlamestari
Seniorisihteeri
Asuntolasihteeri
Fuksisihteeri
Järjestösihteeri
Liikuntasihteeri
Willin päätoimittaja
Laulunjohtaja
Kirjaston- ja arkistonhoitaja (voidaan myös jakaa erillisiksi viroiksi)
Valokuvaaja
Apuemäntiä (yleensä 6-8 kpl)
Apuisäntiä (yleensä 6-8 kpl)

 

Kuraattori *

Kuraattori johtaa Osakunnan toimintaa, valvoo Osakunnan sääntöjen ja ohjesääntöjen noudattamista sekä vastaa Osakunnan ulkosuhteista. Osakunnan ulkosuhteita kuraattori hoitaa osallistumalla mahdollisuuksiensa mukaan Helsingin yliopiston tilaisuuksiin ja muiden sidosjärjestöjen tilaisuuksiin.

Kuraattori kuuluu virkansa puolesta osakuntaneuvostoon toimien sen puheenjohtajana. Kuraattori kutsuu osakuntaneuvoston koolle ja laatii osakuntaneuvoston asialistan yhdessä sihteerin kanssa.

Kuraattori kuuluu virkansa puolesta virkakautensa ajan Seniores Wiburgenses yhdistyksen hallitukseen, Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön hallitukseen, YOAS:n hallitukseen sekä toimii Osakunnan edustajana OYV:n kokouksissa. Kuraattorin tehtävänä on näissä yhteyksissä valvoa Osakunnan etuja ja toimia yhteydenpitäjänä osakunnan ja järjestön välillä.

Varakuraattori *

Toimenkuva:
Kuraattori varalla. Lisäksi asuntolatoimikunnan puheenjohtajuus.

Tehtävät:
Kuraattorin estyessä kaikki kuraattorille kuuluvat tehtävät, toiminnot ja edustukset. Edistää asioiden hoitumista, keventää kuraattorin työtaakkaa hoitamalla tiettyjä projekteja tapauskohtaisesti. Valvoa asioiden sujumista. Osallistua Osakunnan toimintaan kaikilla tasoilla. Hoitaa asuntolatoimikunnan puheenjohtajana asuntohakuun ja asuntoihin liittyviä tehtäviä.

Taloudenhoitaja * (virkakausi 2 vuotta, 2005-2006)

Taloudenhoitajan tehtävänä on huolehtia osakunnan päivittäisestä rahaliikenteestä ja suunnitella yhdessä osakuntaneuvoston ja talousvaliokunnan kanssa rahankäyttöä pitemmällä aikavälillä.

Taloudenhoitaja laatii talousarviot, huolehtii kirjanpidosta ja tekee tilinpäätökset. Osakunnan talous toimii varsin suoraviivaisesti ja kirjanpitoon liittyvät asiat pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisina. Taloudenhoitajalla ei siis välttämättä tarvitse olla kokemusta kirjanpidosta, mutta perusteiden hallinnasta on toki apua.

Kirjanpidosta selviää kuitenkin maalaisjärjellä ja tärkeintä taloudenhoitajan virassa on pitää erilaiset lippuset ja lappuset järjestyksessä, sekä huolehtia avustusten hausta ja laskujen maksamisesta ajallaan. Huolellisuus on kirjanpitotaitoja tärkeämpää.

Virkansa puolesta taloudenhoitaja kuuluu seuraaviin elimiin: Osakuntaneuvosto (kokoontuu ennen osakunnan kokousta ja valmistelee käsiteltäviä asioita) Huoneistotoimikunta (Liisankadun yhteinen elin, jossa mukana myös KO ja KyO) Taloustoimikunta (tutkailee talouden suuntaviivoja, huolehtii avustuksista yms.)

Sihteeri *

Sihteeri hoitaa kokouksien (osakunnan (n.15kpl) ja osakuntaneuvoston (n.16kpl)) kirjanpidon. Lisäksi sihteeri hoitaa osakunnan postia ja omalta osaltaan suhteita muihin järjestöihin ja osakuntiin. Osakunnan sihteerillä on nimenkirjoitusoikeus. Sihteeri toimii osakunnan yhteyshenkilönä.

Jäsensihteeri

Jäsensihteeri hoitaa jäsenrekisteriä, ylläpitää osakunnan verkkosivuja ja sähköpostilistaa sekä tekee toimikautensa aikaisen toimintakertomuksen. Jäsensihteeri toimii mm. tarpeellisten tietojen välittäjänä osakunnan virkailijoille, kuten toimittaa Willin päätoimittajille osoitetiedot.

Isäntä *

Osakunnan isäntä hoitelee käytännön asioita apuisäntiensä kanssa. Isäntä huolehtii ensinnäkin siitä, että WiO:n päivystysviikolla (n. joka kolmas viikko) osakuntahuoneistoa on valvomassa päivystäjä eli apuisäntä.

Tapahtumissa, kuten kokouksissa, kalusteet laittaa paikoilleen ja korjaa isännistö. Juhlissa tehtävänä on hoitaa juomat pöytään tai tarjolle, ja juomana harvoin kelpaa Helsingin vesi, eli erästäkin monopolia osakunta tukee huomattavasti. Juhlien järjestelyissä isännistön tehtävänä on myös auttaa emännistöä parhaan kykynsä mukaan. Isäntä kuuluu virkansa puolesta osakuntaneuvostoon ja ohjelmatoimikuntaan.

Emäntä *

Emäntä hoitaa tarvittaessa osakunnan eri tapahtumien keittiöön liittyvät käytännön järjestelyt. Tälläisiä tapahtumia ovat osakunnan kokoukset, osakunnan senioreiden ja Liisankadun osakuntien kokoontumiset, vuosijuhlan ja Wiipurin Pamauksen sillisaamiaiset, pikkujoulut ja kesäretken aamiaiset sekä muut mahdolliset sovitut kokoontumiset. Ollakseen tietoinen osakunnan toiminnasta, emäntä istuu osakuntaneuvostossa ja ohjelmatoimikunnassa.

Emäntä hallinnoi emännistölle budjetoitua rahaa, jonka saa nostaa taloudenhoitajalta. Emäntä delegoi tehtäviä apuemännille, joiden kanssa suunnittelu ja toteutus hoidetaan. Emäntä vastaa siitä, että asiat tulee hoidettua ja antaa tarvittaessa ohjausta keittiössä sekä tekee päätöksiä. Emäntä on käytännössä jokapaikan sählä, jonka on oltava valmis pistämään pikkuisen ylimääräistä likoon, vaikkei sitä kukaan pyytäisikään.

Toiminnanohjaaja *

Lyhyesti ja ytimekkäästi, pääasiallisesti toiminnanohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu erilaisten aktiviteettien suunnittelu ja järjestäminen. Näiden toimintatapahtumien tulee kuitenkin olla sellaisia, että ne eivät ole esimerkiksi liikuntaa eikä kulttuuria, ettei tallo liikunta- ja kulttuurisihteerin varpaille. Toiminnanohjaajan järjestämän toiminnan siis tulee olla jotakin yleistä kivaa... Vuosien varella toiminnanohjaaja on järjestänyt esimerkiksi erilaisia excursioita Arabian tehtaalle, Hartwallin limutehtaalle, Fazerille jne... Toiminnanohjaaja voisi järjestää vaikkapa retken Heurekaan tai viedä ihmiset ajamaan carting-autoilla. Yleispätevien excursioiden ja reissujen lisäksi toiminnanohjaajan pestiin kuuluvat tietyt jokavuotiset tapahtumat, kuten osakunnan pikkujoulut ja keväällä pidettävät teemabileet.

Toiminnanohjaajan virka on sihteerin, emännän ja isännän ohella yksi osakunnan ydinvirkoja, joten virkansa puolesta toiminnanohjaajalle tulee automaattisesti muutamia "ylimääräisiä" velvollisuuksia. Yksi tällainen on esimerkiksi velvollisuus käydä osakuntaneuvoston kokouksissa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että jokaisena kokoustiistaina kokous alkaa jo 17.30. Osakuntaneuvoston kokoukset eivät kuitenkaan ole mitenkään hirvittäviä, vaikka kuulostavatkin aika virallisilta. Niitä ei siis kannata pelästyä!

Toinen "ylimääräinen", mutta silti mukava tehtävä on ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan homma. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnanohjaajan ei tarvitse ruveta yksin järkkäämään vaan ohjelmatoimikunta auttaa kaikessa, niin suunnittelussa kuin käytännön toteutuksessakin. Ohjelmatoimikunnan ei tarvitse kokoontua säännöllisesti, silloin vaan kun jotakin happeningia on tulossa ja järjestelytyötä tarvitaan.

Toiminnanohjaajan virka on hirmuisen mukava. Se saattaa kuulostaa hurjalta, kun virkaan kuuluu niin paljon kaikkea, mutta ihan oikeasti toiminnanohjaajana on tosi hienoa olla! Lisäksi toiminnanohjaaja tekee jonkin verran yhteistyötä Liisankadun muiden osakuntien toiminnanohjaajien kanssa, ja osakuntarajoja ylittävää työtä tehdessä tarjoutuu aina mahdollisuus tutustua muiden osakuntien ihmisiin.

Tiedotussihteeri

Tiedotussihteerin tehtävänä on pitää osakuntalaiset tietoisina siitä mitä osakunnassa tapahtuu ja mitä toimintaa tulevaisuudessa on luvassa. Tiedotussihteeri hoitaa myös osakunnan ilmoitukset Ylioppilaslehteen ja tarvittaessa myös Etelä-Saimaaseen. Ilmoitusten laitto sujuu nykyään helposti sähköpostin avulla. Tiedotussihteeri hoitaa myös osakunnan ilmoitustauluja Liisankadulla ja Helsingin yliopiston aulassa.

Ulkoasiainsihteeri

Ulkoasiainsihteerin tehtävänä on huolehtia osakunnan suhteista ruotsalaisiin ja virolaisiin ystävyysosakuntiimme, siis Västmanlands-Dala Nationiin Uppsalassa ja Sydskånska Nationiin Lundissa sekä Tartolaisiin Korp!Reveliaan ja Korporaatio Amicitiaan. Käytännössä tehtävät ajoittuvat pääasiallisesti vuosijuhlan ja Pamauksen aikaan, jolloin ulkoasiansihteeri lähettää kutsut ystävyysosakuntiin, järjestelee vieraiden majoitusta, ohjelmaa ja muita käytännön seikkoja vierailun aikana.

Ulkoasiansihteeri huolehtii järjestelyistä myös, jos osakunta esimerkiksi saa ulkomaisia vieraita juhlien ulkopuolella tai järjestää ystävyysosakuntien kanssa yhteisiä tilaisuuksia. Apuna virassa on ulkoasiantoimikunta.

Maakuntasihteeri

Maakuntasihteeri järjestää viikonlopun mittaisen kesäretken jonkin Etelä-Karjalan kunnan vieraaksi.

Kulttuurisihteeri

Kulttuurisihteerin tehtävänä on huolehtia osakuntalaisten kulttuuriharrastuksista. Tapana on ollut käydä säännöllisesti muun muassa teatterissa, konserteissa, elokuvissa, näyttelyissä, museoissa... mitä ikinä on keksittykin!

Kulttuurisihteerin tehtäviin kuuluu lähinnä siis seurata pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaa: valita osakuntalaisia todennäköisesti kiinnostavat tapahtumat, varata liput, mainostaa tapahtumia osakunnan kokouksissa ja sähköpostilistalla. Kun liput on lunastettu, ei muuta kuin nautiskelemaan kulttuurielämyksistä. Välillä kannattaa kysellä, mikä osakuntalaisia kiinnostaisi.

Osakunta on määritellyt tietyn summan kulttuuribudjettiin, josta kulttuurisihteeri annostelee osakunnan tukea. Tavallisesti esimerkiksi teatterilipusta on saanut yhden euron alennuksen. Kulttuurisihteeri kuuluu myös ohjelmatoimikuntaan ja voi siten olla mukana kehittelemässä monipuolisia tapahtumia osakunnassa. Kaikin puolin hauskaa ja mukavaa puuhaa kulttuririennoista pitävälle!

Pamausmestari

Pamausmestari organisoi Wiipurin pamauksen järjestämisen ja huolehtii myös illan aikana ohjelman kulusta. Hän on juhlista päävastuussa, vaikka kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Suurimpia tehtäviä ennen juhlia ovat juhlapaikan valinta ja varaaminen, budjetin hahmottelu, tanssikorttien ja kutsujen tekeminen sekä mahdollisten mainosten haaliminen. Lisäksi hommaan kuuluu sata muuta pientä hoidettavaa asiaa parin kuukauden aikana ennen juhlia (ja varmaan vähän sen jälkeenkin).

Erikseen valitaan arpajais- ja revyyvastaavat. Samoin kutsuvieraiden kutsumiset jaetaan kokouksessa osakuntalaisille. Budjettia voi käsitellä taloustoimikunnassa, ettei siitä tarvitse olla ihan yksin vastuussa. Pamausmestarin kansiossa on varsin hyvät ohjeet ja mallina aiempien vuosien papereita sekä muita pamausmestarin tehtäviä helpottavaa tietoja. Sitä paitsi aiemmilta pamausmestareilta voi aina kysyä neuvoa ja apua.

Vuosijuhlamestari

Vuosijuhlamestari järjestää maaliskuun alussa järjestettävän vuosijuhlan. Tehtäviin kuuluu myös vuosijuhlan juontaminen ja juhlapuhujan etsiminen.

Seniorisihteeri

Seniorisihteeri toimii linkkinä osakunnan ja sen senioriyhdistyksen, Seniores Wiburgenses'n välillä. Seniorisihteeri hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, järjestää senioreiden kuukausitapaamisten ilmoittautumisia ja tilavarauksia, toimii yhdistyksen halllituksen kokouksissa sekä vuosikokouksessa sihteerinä, hoitaa yhdistyksen kirjanpidon, tekee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja -suunnitelman sekä kirjoittaa yhteistyössä puheenjohtajan kanssa jäsenkirjeet sekä Williin senioripalstan.

Asuntolasihteeri

Asuntolasihteerin tehtävänä on huolehtia, että osakunnan 28 asunnossa majailee luotettavat ja tunnolliset vuokranmaksajat ympäri vuoden. Asuntolasihteeri hoitaa kaikki käytännön järjestelyt osakunnan vuosittaisessa asuntohaussa tammi-helmikuussa sekä fuksiasuntojen haussa kesä-heinäkuussa. Tehtäviin kuuluu mm. hakuilmoitukset, hakulomakkeet, tulosten ilmoittaminen ja uusien asukkien ohjeistaminen. Lisäksi asuntolasihteeri ylläpitää jonotuslistaa ja laatii vuokrasopimukset muihin paitsi Mäkelänrinteen asuntoihin.

Asuntolasihteeri toimii myös asuntolatoimikunnan sihteerinä, hoitaa kokousten käytännön järjestelyt ja huolehtii toimikunnan kokousannin ja päätökset kirjalliseen muotoon.

Fuksisihteeri

Fuksisihteeri on osakunnassa fukseja varten, yhdessä koulutustoimikunnan kanssa fuksisihteeri suunnittelee syksyksi erityisesti fukseille suunnattua ohjelmaa, johon on helppo uusien naamojen lähteä mukaan. Osakunnan asuntoa hakeneille fukseille lähetetään osakunnasta kertovat kirjeet ja muidenkin osakuntien kanssa suunnitellaan yhdessä fuksien rekrytointia. WiO:n tuttua ohjelmaa ovat olleet mm. Meksikolainen ilta, fuksiaiset ja Punkkua ja patonkia-illat civiksien luona. Fuksivastaava järjestää syksyiset fuksipäivystykset ja esittelystandin avajaiskarnevaaleille ja uusien iltoihin.

Willin toimituskunnan kanssa tehdään fukseille oma numero osakunnan lehdestä, fuksiwilli, josta fuksit saavat tietoa niin osakunnan ihmisistä kuin toiminnastakin. Fuksisihteeri on se kenelle soitetaan, kun ei löydetä perille tai mailataan, kun halutaan muuten vain kysyä osakunta-asioista. Fuksisihteerin tehtävä on erittäin mukava ja sopii erityisesti ihmisille, jotka tykkäävät tutustua uusiin ihmisiin ja järjestää kaikkea ohjelmaa.

Yhdessä koulutustoimikunnan kanssa fuksisihteeri järjestää joulun jälkeen Abi-infokiertueen Etelä-Karjalaisiin lukioihin. Kiertueen tarkoituksena on infota abeja Helsingin Yliopistosta ja Wiipurilaisesta osakunnasta. Työhön kuuluu mm. kiertueaikataulun sopiminen lukion opojen kanssa, sopiminen illanvietosta LTKY:llä sekä abi-willin tekoa.

Järjestösihteeri

Järjestösihteerin tehtävänä on vastata osakunnan suhteista muihin järjestöihin. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteydenpitoa eräisiin karjalaisjärjestöihin ja toisaalta muihin osakuntiin ja ylioppilaskuntaan. Yhteydenpito yliopiston suuntaan hoituu lähinnä HYY:n Osakuntalaisessa Unionissa, jonka jäsenyyden järjestösihteeri on osakunnassamme perinteisesti saanut "kaupan päälle". Osakuntalaisessa Unionissa on yksi jäsen kustakin suomenkielisestä osakunnasta (11 kpl), joten sitä kautta tutustuu muiden osakuntien aktiiveihin. Osakuntalainen Unioni järjestää syksyisin osakuntasuunnistuksen ja kaksi kertaa vuodessa osakuntaristeilyn.

Osakuntalainen Unioni huolehtii myös osakuntien edustuksesta joka toinen vuosi pidettävissä HYY:n edustajiston vaaleissa. Järjestösihteeri tiedottaa vaaleista osakunnassa ja huolehtii oman osakunnan vaalipäälliköiden valinnasta.

Liikuntasihteeri

Liikuntasihteerin tehtävänä on järjestää osakuntalaisille liikunta-aktiviteetteja. Tarkoitus ei kuitenkaan ole toimia minään "personal trainerina", vaan enemmänkin saada ihmisiä liikkumaan kollektiivisesti. Lisäksi osakuntalaisia voi tutustuttaa lajeihin, joita harva muuten kokeilisi. Liikuntasihteerillä on käytössään oma (liian pieni) liikuntabudjetti, jota hän parhaaksi katsomallaan tavalla käyttää järjestämiensä liikuntatapahtumien tukemiseen (esim. vähentää liikkujien pääsymaksuja tms.).

Viime vuosina liikuntasihteeri on järjestänyt osakuntalaisille mm. avantouintia, biljardia, keilausta, nuuksion retken, MegaZonea ja tietenkin KYYKKÄÄ. Talvikaudella on myös käyty katsomassa idän jättiläisen, eli SaiPan pelejä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi WiO on ottanut liikuntasihteerinsä johdolla usein osaa Akateemiseen Warttiin, jossa on saatu menestystäkin.

Willin päätoimittaja (virkakausi 2 vuotta, 2005-2006)

Osakuntalehtemme Willin päätoimittajan tehtäviin kuuluu parikymmensivuisen lehden kasaaminen alusta loppuun saakka. Tämä siis pitää sisällään ideoimista, juttujen kirjoittamista, valokuvaamista, lehden taittamista, painoon viemistä, nitomista, postittamista... Suurin osa ajasta tosin mennee osakuntalaisten nakittamisessa kirjoitushommiin tai tietokoneiden kanssa temppuiluun... Lehteä saa tehdä seitsemän kertaa vuodessa. Näistä viisi on tavallisia numeroita. Lisäksi ilmestyvät AbiWilli ja FuksiWilli.

Willillä on kaksi päätoimittajaa ja virka on poikkeuksellisesti kaksivuotinen. Tämä tarkoittaa sitä, että joka vuosi avoinna on yksi päätoimittajan virka. Uusi päätoimittaja ei siis joudu aivan tuuliajoille eikä tietokoneista ole välttämätöntä tietää perusteita enempää.

Laulunjohtaja

Laulunjohtajan toimenkuvaan kuuluu johtaa yhteislaulua osakunnan tilaisuuksissa, kuten Pamaus ja vuosijuhla. Laulunjohtaja aloittaa biisit ja huolehtii niiden lopetuksesta. Juhlissa on yleensä lauluja, joita lauletaan tietyllä ajanhetkellä. Laulunjohtajan on suotavaa tuntea perinteiset juhlien juoma- ja protokollalaulut. Laulunjohtaja toimii myös muissa pienemmissä bileissä laulunaloittajana, jos niin pyydetään.

Laulunjohtajan varustukseen kuuluu pienehkö miekka, jota heilutetaan laulun aikana. Laulu aloitetaan sanoin "Silencium at cantum" ja lopetetaan lauseeseen "Cantus ex est". Loppuun kuuluu huudatus rutiini, jossa laulunjohtaja laskee aluksi kolmeen, jonka jälkeen väki huutaa "Hei", sitten laskee kahteen ja lopuksi yhteen. Laulunjohtajan on suotavaa olla kaikissa pöytäjuhlissa, mitä osakunnalla järjestetään Wiipurilaisen Osakunnan puolesta.

Kirjaston- ja arkistonhoitaja (voidaan jakaa myös kahdeksi viraksi)

Osakunnan arkisto- ja kirjastokaapit ovat jo kauan sitten jääneet liian pieniksi. Kirjastonhoitaja yhdessä arkistonhoitajan kanssa (tai sitten arkiston- ja kirjastonhoitaja, jos virkaa ei ole jaettu) yrittää pitää tavarat paikoillaan ja ujuttuu väliin myös uutta materiaalia (esim. uusia kirjoja, lehtileikkeitä, valokuvia). Kirjastonhoitajan virka on itsenäinen: aikaa voi käyttää aineiston läpikäymiseen ja järjestelyyn vaikka kuinka, mutta toisaalta kirjaston/arkiston voi jättää myös "uinumaan". Arkiston- ja kirjastonhoitajan kuitenkin pitäisi tietää mitä kaapit sisältävät, sillä jonkun täytyy tietää.

Valokuvaaja

Osakunnan valokuvaaja päätyy virkansa mukana monien osakunnan tapahtumien polttopisteeseen. Perinteisesti valokuvaajan varustus on ollut omasta takaa (normaali järjestelmäkamera ja erillinen salama), ja ehdoton vaatimus menestykselliselle viran hoitamiselle on kiinnostusneisuus valokuvaamisesta.

Osakunnan suuret juhlat, Pamaus ja vuosijuhla, ovat valokuvaajan kiireellisimpiä hetkiä; potrettien ja ohjelmanumeroiden kuvaamisen välillä omalle tuolille ehtii lähinnä vaihtamaan filmiä ja syömään jäähtynyttä ruokaa. Mutta viimeistään juhlien jatkoilla pääsee varsin vapaasti käytämään luovuutta, ja vangitsemaan juhlahumua ja tunnelmaa hopealle. Hienoimpia hetkiä kuvaajan virassa ovat ne päivät, jolloin on tarjolla uusi albumillinen kuvia osakuntalaisten katseltavaksi.

Apuemäntiä (yleensä 6-8 kpl)

Apuemännät työskentelevät keittiössä emännän alaisina ja välillä vähemmän alaisina. Tarkoituksena on kokkailla osakuntalaisten moninaisiin tilaisuuksiin maukasta purtavaa, jotta kaikilla olisi hyvä mieli. Välillä leivotaan pullaa ja salaatteja, välillä valmistellaan koko hieno illallinen alkukeittoineen ja jälkiruokineen.

Tunnelma keittiössä on yleensä erittäin mukava ja rento. Puuhastelun lomassa aikaa riittää aina juoruiluun ja musiikin kuunteluun. Kiitollisia tehtäviä ovat myöskin ruokien maistelu ja suurempien ruoanlaittajaisten (senioripäivälliset, virkailijanvaihtokaronkka, sillikset...) yhteydessä myös isännistön tarjoaman viinin maistelu. Keittiössä saadaan oikeasti tehtyä ruokaakin kaikista oheistoiminnoista huolimatta. Kenenkään ei tietenkään tarvitse yksin uupua tiskivuoren alle, vaan homma toimii yhteispelillä.

Koska apuemäntiä yleensä on useampia, ei ihan joka tapahtumaan ole mitenkään välttämätöntä osallistua.

Apuisäntiä (yleensä 6-8 kpl)

Apuisännän hommaan kuuluu ennen kokousta tuolien järjestäminen kokoussaliin ja kokouksen jälkeen niiden pois kerääminen. Aina osakuntatiloissa liikuskellessaan apuisäntä on velvollinen myymään virvokkeita janoisille osakuntalaisille.

Jokainen apuisäntä päivystää osakuntahuoneistossa muutamia iltoja vuoden aikana (riippuen appareiden määrästä, suunnilleen kolmena iltana keväällä ja kolmena iltana syksyllä - ei siis paha nakki). Päivystysiltoina apuisäntä saapuu osakunnalle kuuden seitsemän aikaan, hengailee osiksella, myy virvokkeita, tarvittaessa lämmittää saunan ja auttaa muita, jos jotakin ongelmanpoikasta tulee. Illan päätteeksi apuisäntä katsoo, että kaikki poistuvat paikalta ajoissa ja tarkistaa, että sauna, tiskikone + muut pelit ovat pois päältä.

Muutaman kerran vuodessa osakunnalla järjestetään tilaisuuksia, joihin apuisännät saapuvat tarjoilemaan ja kaatamaan juomia. Samoin vuosijuhlien- ja Pamauksen jatkobileissä ja useissa muissa pienempien juhlien jatkobileissä apuisännät usein vastaavat virvokkeiden myynnistä. Vuosijuhlien ja Pamauksen jatkojen jälkeen apuisännät myös aamuyöstä siivoavat jatkotilat.

Apuisännän homma on kokolailla joustava, sillä appareiden määrästä johtuen ei jokaisen tarvitse olla mukana jokaisessa tilanteessa. Yhden apuisännän harteille ei siis jää mitenkään mahdotonta työmäärää. Ja apuisännän hommat ovat kaiken lisäksi mukavia!

Sivun alkuun

Wiipurilainen Osakunta. Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki. wio-list@helsinki.fi