Silvertecknet har tilldelats:

1946    Dr. Harald Teir, Mag. Carl-Erik Thors, Mag. Anton Finne
1947    Ralf Häggkvist, Gustaf Grönroos
1948    VH Grels Teir, Torbjörn Glad, Lärs-Otto Backman
1949    Mag. Einar Strandberg, Erik Forsblom, JK Lars Holmström
1950    konsolinna Tulla Moe, Mag. Tryggve Saxen, Per-Erik Löf
1951    Lektor Sigtrygg Serenius, Ernst-Gustaf Finnilä
1952    Gart Häggkvist, Med.k. Ingmar Wickström
1953    J. Fredrik Tujulin, FK Kurt Jern
1954    MK Karl-Johan Häggman, JK Göran Portin
1955    John Wikström, Mag. Torleif Westman, Mag. Levi Ulfvens
1956    Mag. Ulf-Erik Slotte, Lars Sommardahl
1957    FK Gunnar Hård af Segerstad, Med.k. Håkan Hellberg
1958    Bror Hagström
1960    Gun Staffans
1968    Helena Christina Carpelan
1971    Björn Forsen
1972    Ragnar Stara
1973    Lars Sonck, Martin Jacobsson
1981    Gerd Ekström (g. Häggblom)
1982    Peter Wiklund
1983    Anne Ekstrand
1984    Ingmar Stuns
1985    Kristina Fagerlund
1986    Ann-Christine Nybacka
1987    Jerker Hagström, John Strömberg
1988    Jan-Anders Wik
1989    Niklas Indola, K-G Backholm
1990    Sten Isaksson
1991    Gudrun Wahlström, Robert Wiklund
1992    Ing-Marie Wiklund, Carl-Magnus Skott
1993    Kjell Ljungqvist, Agneta Ström
1994    Daniel Björkstrand, Mårten Hagström
1995    Robert Sandbacka, Carola Sundqvist
1996    Camilla Orava
1997    Pauliina Lindberg
1998    Patrik Kass
2000    Camilla Granholm, Jonathan Slotte
2001    Michael Nylund, Janne Pasanen
2002    Pekka Sjöberg
2003    Jan Krooks, Martin Slotte
2004    Åsa Dahlvik, Pia Jåfs
2005    Marie Granholm
2006    Elisabet BackAktivitetstecknet har tilldelats:

1986    Peter Söderman, Siv Swanljung, Mona Granér, Catherine Bjurs
1987    Carola Staffans, Anna-Lotta Östwall, Agneta Ström, Marina Berts
1988    Lotte Gullmets, Tine Nyholm, Björn Beijar, Mona Blomqvist, Leif Berg
1989    Susanne Slotte, Eva Ståhlberg, Kent Åstrand, Peter Nygård, Michel Söderberg
1990    Roger Bobacka, Peter Björknäs, Tom Forsen, Maria Swanljung, Maria Wiik
1991    Eva Hanses, Anne Rosenblad, Kenneth Åkerlund, Patrik Indola, Monica Mårtens
1992    Katarina Björk, Leila Mattfolk, Maria Snickars, Jan-Erik Strand, Stefan Wiklund
1993    Anders Jansson, Björn Mitts, Maria Niemi, Kaj Portin, Johan Sjöblom
1994    Anna-Maria Björkqvist, Lotta Forsman, Maria Vanhatalo, Johan Fagerudd, Markus Jussila
1995    Saija Hakala, Lars Maura, Jan Sandbacka,
1996    Maria Hällund, Ann-Charlotte Munck, Johan Malm, Ulf Stenbacka
1997    Janne Bernas, Sandra ’Misi’ Forsman, Eva Orava, Lena Hallin, Andreas Slama
1998    Mårten Lönnqvist, Riikka Ketonen, Tuuli Meriläinen
1999    Johanna Kankkonen, Stefan Brännkärr, Henrik Kronholm
2000    Moa Mattfolk, Bodil Cederberg, Björn Isomaa, Andreas Berg, Martin Slotte
2001    Jonas Frantz, Johan Lahtinen, Jan Krooks, Simon Bäck
2002    Therese Andtfolk, Martin Stara, Pia Jåfs, Tomas Guss,Camilla Lindqvist
2003    Markus Lillandt, Magnus Lundén, Mats Grahn, Jonas Riska, Mikael Mattas
2004    Fredrik Boström, Kajsa Haga, Magnus Melin, Hanna Mendelin, Susanne West
2005    Disa Hägg, Heidi Orava, Andreas Nyqvist, Katarina Näs, Björn Salmi
2006    Christoffer Frantz, Anders Stenberg, Linda Taxell, Katarina Törnqvist, Marina Wiik
2006   

Kamratskapstecknet har tilldelats:

1927     Fjalar Hemmer (pris)
1928     Hildur Peldán (kanske 1929)
--
1933     Runar Hedberg
--
1935      Jarl Viktor Strandberg
1936     Christer Boucht
--
1943     Grels Teir
--
1950     Tor Erik Bagge
--
1960     Gun Staffans
--
1966     Stig Einar Hindrik Strandberg
--
1971     Elisabet Marianne Winter
1972     Ulla Katarina Bondfolk
1974     Maj-Britt Höglund, Magnus Öhman
--
1983     Joel Norrvik   
1984     Agneta Ekstrand   
1985     Gerd Häggblom
1986     Bo-Erik Hanses
1987     Niklas Pått
1988     Robert Wiklund
1989     Peter Söderman
1990     Carola Staffans   
1991     Sten Isaksson   
1992     Eva Ståhlberg   
1993     Maria Vanhatalo   
1994     Jan Sandbacka
1995     Camilla Orava
1996     Sandra ’Misi’ Forsman (g. Bernas)
1997     Camilla Granholm
1998     Pia Jåfs
1999     Tomas Guss
2000     Mats Bystedt
2001     Jonas Riska
2002     Hanna Mendelin (g. Palo)
2003     Björn Salmi
2004     Kajsa Haga
2005     Anders Stenberg
2006     Johanna Finne
2007     Tomas Melin

Dessutom:
             Carl-Erik Thors
             Siv Hagström
             KJ Lång
             Göran Hellberg
             Peter WiklundFreppa-stipendiet har tilldelats:

1988    Robert Wiklund
1989    Leif Berg
1990    Jerker Hagström
1991    Ing-Marie Wiklund
1992    Anders Jansson
1993    Björn Mitts
1994    Leila Mattfolk
1995    Kjell Ljungqvist
1996    Eva Orava
1997    Lars Maura
1998    Ann-Carlotte Munck
1999    Pauliina Lindberg
2000    Martin Slotte
2001    Pia Jåfs
2002    Marcus Lillandt
2003    Hanna Mendelin (g. Palo)
2004    Martin Stara
2005    Janne Pasanen
2006    Fredrik Boström
2007    Nicklas Forss