Umlautin oma germanistikirjasto: Willi Plöger -Bibliothek

Umlaut on saanut koottua oman germanistikirjaston "Willi Plöger -Bibliothek" Metsätalon tilaan B208.
Kirjasto on nimetty suurosan kirjoista lahjoittaneen entisen lehtorimme, Willi Plögerin, mukaan.
Sisältö kattaa suuren määrän niin kielitieteellistä kuin kaunokirjallista materiaalia sekä hienon DVD-kokoelman!
Kirjasto on kaikkien jäsentemme vapaasti käytettävissä, laina-aika on aina kuukauden kerrallaan.


Lista kirjallisista teoksista
Lista dvd-levyistä

"Lopuksi vielä kerran ne latinan sanat, jotka mainitsin kiitospuheessani ja jotka ovat
vanhastaan olleet monen saksalaisenosakunnan (Studentische Verbindung) mottona:
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! (Eläköön, kasvakoon, kukoistakoon - tarkoittaen tässä Umlautin kirjastoa)."

-Willi Plöger
Umlaut, Ach so!