föreningen
möten
publikationer

Kontakt

 

Nyfilologiska föreningen grundades år 1887. Föreningen ger ut sedan 1800-talets slut två skriftserier, monografiserien Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki och tidskriften Neuphilologische Mitteilungen. Medlemsavgiften är 35 € för medlemmar bosatta i Finland, 15 € för studerande och 40 € för medlemmar i utlandet samt för institutioner. Avgiften innefattar även tidskriften Neuphilologische Mitteilungen. Betalningen erläggs till Nyfilologiska föreningens sekreterare.

FD Carla Suhr
PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

tel: + 358 2941 23517

Föreningens medlemmar kan köpa Mémoires de la Société Néophilologique till halva priset.

ufy-sihteeri@helsinki.fi