Symbioosi >> Vuotos >> Natura-valitus

 

Symbioosi valitti puutteelliseksi katsomastaan Natura-rajauksesta


Symbioosi ry on 1.4.2004 valittanut valtioneuvoston tammikuussa tekemästä Kemihaaran soiden Natura-päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Järjestö katsoo, että Kemihaaran soiden liittäminen Naturaan on luonnontieteellisesti perusteltua, mutta että rajauksen olisi tullut kattaa myös Pelkosenniemen ja Savukosken välinen Kemijoki. Symbioosi vaatii päätöstä muutettavaksi niin, että se sisältää myös tämän jokiosuuden. Tarvittaessa korkeimman hallinto-oikeuden tulee pyytää ennakkoratkaisua EY- tuomioistuimelta luonto- ja lintudirektiivin soveltamisesta.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesta Natura-rajauksesta puuttuu valtaosa luonnonsuojelullisesti arvokasta Kemijokea. Natura-rajaus on mm. soiden ja pienvesien suojelun kannalta perusteltu, mutta se ei ole riittävä suurjokiluonnon säilyttämiseksi. Useiden alueiden osalta Natura-rajaus vaikuttaa niin suppealta, että se vaarantaa pitkällä tähtäimellä siihen kuuluvienkin alueiden suojeluarvot.

Symbioosin lisäksi Naturan laajentamista vaatii myös ainakin paikallinen Vapaakalastajat Vastaisku ry. KHO:lle on on jätetty myös tukku valituksia, joissa vaaditaan koko Naturan poistamista alueelta. Näistä valituksista vastaavat mm. Kemijoki Oy sekä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat.


Lisätiedot:

Varatuomari Ville Salonen, Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju Oy,
Gsm +385-400-609 758, urh-salonen@saunalahti.fi

© Symbioosi r.y. - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat