Symbioosi >> Vuotos >> Lehdistötiedoite 18.12.2002

 

VUOTOS-KÄSITTELYSSÄ TIIVIISTI MUKANA OLLUT BIOLOGIAN OPISKELIJAJÄRJESTÖ SYMBIOOSI RY ON ERITTÄIN TYYTYVÄINEN KHO:N VUOTOS-PÄÄTÖKSEEN


Vuotoksen tekoaltaan oikeuskäsittelyssä asianosaisena ollut Symbioosi ry on vastustanut altaan rakentamista alueen merkittävien luonto-arvojen vuoksi. Symbioosi on Helsingin yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö.

Symbioosi toi oikeuskäsittelyyn runsaasti viimeisintä luonnontieteellistä tutkimustietoa ja huomattavan määrän asiantuntijalausuntoja, joiden tarkoituksena oli osoittaa alueen luontoarvojen laajuus ja korvaamattomuus. Järjestö on muun muassa toimittanut oikeudelle 36:n luonnontieteen huippuasiantuntijan lausunnon, jossa todetaan
yksiselitteisesti, että allasta ei tule rakentaa. Tekoallas olisi tuhonnut korvaamattoman luontokokonaisuuden.

"On hienoa, että päätös on viimeinkin lopullinen. Vuosikymmenten kädenväännölle on nyt pantu piste. Luonnontieteellisten näkökulmien lisäksi on tärkeää, että alueen asukkaat voivat nyt keskittyä rauhassa tulevaisuuteen jatkuvan epävarmuuden sijaan", Symbioosin puheenjohtaja Anna Tuhti sanoo.

"Tekoaltailla tuotettua vesivoimaa ei pidetä enää ympäristöystävällisenä vaihtoehtona. Tärkeämmäksi nähdään se, että voidaan säilyttää viimeiset rippeet luonnontilaisista alueista Euroopassa. Vuotoksen liittämistä Naturaan on viivytelty pitkään. Toivottavasti asia etenee ripeästi tämän päätöksen jälkeen."

Symbioosi korosti käsittelyssä, että vesilain 2 luvun 5 §:n ehdottoman rakennusesteen tulkinnassa tulee huomioida viimeaikainen luonnontieteellinen kehitys sekä yhteiskunnallisten arvojen muuttuminen. Oikeudellisesti ne ilmenevät muun muassa perustuslain 20 §:n ympäristövastuusäännöksestä sekä Euroopan yhteisöjen lintu-ja luontodirektiivien säännöksistä. Nämä seikat korkein hallinto-oikeuskin on huomioinut päätöksessään. ”Kyseessä lienee ensimmäinen kerta kun merkittävä vesistörakennushanke estyy vesilain 2 luvun 5 §:n perusteella. Tämä on merkittävä ennakkopäätös, jolla on vahvistettu ympäristövaikutusten merkitys lupaharkinnassa.”, sanoo Symbioosin lakimies, varatuomari Ville Salonen asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju Oy:stä.

"Symbioosi on iloisesti yllättynyt, että opiskelijatkin voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Opiskelijajärjestönä saatavillamme on ollut oikeuskäsittelyn aikana alan viimeisin luonnontieteellinen tietämys. Lisäksi olemme saaneet tukea omilta professoreiltamme ja muilta tutkijoilta, jotka ovat alansa huippuosaajia", sanoo Anna Tuhti.


Lisätiedot:

Varatuomari Ville Salonen, Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju Oy,
09-5860 5118, 0400-609 758, urh@saunalahti.fi

© Symbioosi r.y. - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat