Maisema Vuotokselta

Mullakkoniva 22.1.2001 / Mullakkoniva on Kitisen alin koski ja se pysyy pääosin sulana.
kuva © Pekka Nyman