Symbioosi >> Vuotos >> KHO:n katselmus allasalueella

Korkein hallinto-oikeus tutustui allasalueeseen paikanpäällä

Korkein hallinto-oikeus piti kolmipäiväisen maastokatselmuksen Vuotoksen suunitellulla allasalueella 27.8-29.8.2002. Symbioosin puolesta paikalla olivat ensimmäisen päivän ajan varatuomari Ville Salonen, Anna Tuhti, Marko Nurminen ja Jaakko Sarparanta.

Katselmuksen tarkoituksena oli antaa korkeimman hallinto-oikeuden jäsenille kuva allasalueesta, sen luontoarvoista ja elinkeino-oloista. Ensimmäisenä päivänä pidettiin alkukokous, jossa asianosaiset saivat käyttää puheenvuoroja. Symbioosin puheenvuorolla varatuomari Ville Salonen vaati Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen pysyttämistä voimassa eli altaan rakennusluvan epäämistä. Symbioosi katsoo, että altaan rakentaminen aiheuttaisi vesilain 2 luvun 5 §:n kieltämiä huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa. Jos KHO kallistuisi vesilain nojalla kuitenkin myöntämään rakennusluvan, katsoo Symbioosi, että oikeuden tulee ennen päätöksen tekemistä pyytää EY-tuomioistuimelta ennakkoratkaisu lintudirektiivin soveltamisesta tapauksessa.

Katselmuksen jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa odotetaan tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa, ellei KHO sitten päätä järjestää vielä suullista oikeudenkäyntiä tai pyydä ennakkoratkaisua EY-tuomioistuimelta, jolloin aikataulu venyy.

© Symbioosi r.y. - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat