Symbioosi >> Tärppiloota >> Mikrobiologia

Mikrobiologia

 
528000-3 Mikrobiologian luennot

11.10.1999

 1. Minkälaisia mekanismeja virukset käyttävät toimittaakseen genominsa soluun?
 2. Mitä molekulaarista menetelmää voidaan käyttää bakteeritaksonomiassa?
 3. Kemolitotrofian energianhankinta
 4. Arkkien rakenteellisia ertyispiirteitä
 
52721-5 Mikrobigenetiikan työt
22.2.2002 Kristian Aspegren, Jack Leo

Vastaa kaikkiin kysymyksiin

 1. Selitä lyhyesti, mitä tarkoitetaan itsemurhavektorilla.
 2. Työssä 1 tehtiin transposonimutageneesi. Miksi syntyneet mutaatiot olivat stabiileja transposition jälkeen?
 3. Selitä lyhyesti, mihin perustuu esksoentsyymiaktiivisuuden määritys indikaattorialustalla.
 4. Työssä 2 ekspressoitiin villityypin Erwinia caratovora -kannassa plasmidissa olevaa pehA-bla -geeniä. Mitenluotiin olosuhteet, jotta kasvatuksen aikana rikastuisi kantoja joiden pehAta säätelevissä geeneissä on tapahtunut spontaaneja mutaatioita? Miksi tällä tavalla saadaan pääasiassa mutantteja, joissa eksoentsyymituotanto on alentunut? Miten voidaan selittää että eräät seulotuista mutanteista olivat fenotyypiltään sekä peh- että cel-?
 5. Olet töissä laboratoriossa, jossa on käytettävissä kaikki modernin mikrobigenetiikan keskeiset menetelmät ja välineet. Haluat tutkia erään patogeenin fimbrian rakennetta. Fimbrian eri alayksikkoitä koodaa useampi geeni, ja tahdot selvittää, mitkä näistä geeneistä koodaavat keskeisiä osia infektiossa. Olet päättänyt selvitää asian mutageneesin avulla. Olet sekvensoinut geenit ja siirtänyt ne pBluescript plasmideihin. Sen lisäksi olet tuottanut antiseerumia kutakin geenituotetta vastaan. Millä tavalla tuottaisit haluamasi mutantit, seuloisit ne, tarkistaisit fenotyypin ja verifioisit mutaation oikeellisuuden molekulaarisesti? Työvaiheiden yksityiskohtia ei tarvitse kirjoittaa, ainoastaan työn kulun päävaiheet.
 
Johdatus lääketieteelliseen mikrobiologiaan

11.2.2000 Westerlund-Wikström

 1. Antigeeni-variaatio
 2. HIV-rokotteen kehittämisen vaikeudet
 3. Klamydian diagnoosi ja hoito
 

palautelomake