Symbioosi >> Tärppiloota >> Perinnöllisyystiede

Perinnöllisyystiede

 • Lewin: Genes
 • Mikrobigenetiikan työt 52721-5
 • Sytogenetiikan luennot
 • Tamarin: Principles of genetics
 • 529001-9 Biotieteiden perusteet I
  1. Kuvaile lyhyesti
    a) Frameshift-mutaatio
    b) Eukaryoottien lähetti-RNA:n esiasteen muokkaus
    c) Transduktio
  2. a) Mitä eroa on goniometafaasilla ja meioosin toisen jakautumisen metafaasilla?
   b) Selitä kuinka banaanikärpäsen sukupuoli määräytyy
   c) Synaptoneemakompleksi
  3. Miten selluloosa hajoaa lehmän pötsissä?
  4. Maitohappobakteerin tärkeimmät ominaisuudet

  11.11.2002
  1. Vertaa mikrofilamenttien ja mikrotubulusten rakennetta ja tehtävää
  2. Kuvaa lyhyesti keskeiset erot glykolyysissä aerobisissa ja anaerobisissa olosuhteissa
  3. Kalvojen yli tapahtuvaa veden liikettä ajava voima saadaan veden vapaan energian (vesipotentiaalin) erotuksena kalvon yli. Mistä kahdesta tekijästä vesipotentiaali koostuu? Nimeä tekijät ja kuvaa tai määrittele ne parilla lauseella.
  4. Fosfatidyyli-inositolin merkitys signaalitransduktiossa

  3 pistettä jokaisesta tehtävästä

   
  51073 Geeniekspressio ja molekyylibiologia

  16.11.2001 Aalto, Kuismanen, Saarilahti ym.

  1. Intronien poisto RNA:sta ("RNA-silmukointi")
  2. Selitä lyhyesti:
    a) sigmafaktori
    b) RNA-editointi
    c) DNA-ligaasi
  3. Kuvaa lyhyesti kuinka proteiini viedään endoplasmiseen retikkeliin
  4. Hollidayn liitos

  10.1.2004 Aalto, Kuismanen, Saarilahti ym
  1. Missä tapauksessa sama tRNA voi tunnistaa kaksi erilaista kodonia?
  2. Solun eritysreitin kalvo-osastot?
  3. DNA-polymeraasi I:n oikoluku
  4. Negatiivinen geenisäätely

  Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

   
  52736 Geenitekniikka

  13.10.2004 Pekka Heino

  1. Kuvaa lyhyesti alfa-komplementaation periaate.
  2. Kuvaa lyhyesti Sangerin dideoksinukleotidien käyttöön perustuva DNA:n sekvensointimenetelmä.
  3. Mitä tärkeitä komponentteja hyvässä ekspressiovektorissa tulee olla?
  4. Kuvaa lyhyesti cDNA kirjaston valmistus.

  Vastaa kolmeen.

   
  52912 Genomit

  25.5.2004 Pekka Heino

  Vastaa lyhyesti kolmeen.

  1. Kromatiinirakenteen muutokset geenien aktiivisuudessa.
  2. Polyadenylaatio nisäkässoluissa.
  3. DNA:n peräkkäiset toistojaksot.
  4. Vertaile replikaatioprosessia pro- ja eukaryoottien välillä.
   
  Lewin: Genes

  12.8.2003 Hannu Saarilahti

  1. Sigma-faktorit
  2. DNA-vaurioiden syntytavat ja keskeisimmät korjausmekanismit
  3. Asetylaatio ja metylaatio DNA:n transkriptiossa
  4. Proteiinikinaasit signaalitransduktio

  Vastaa kolmeen


  1. Solusykli ja sen säätely
  2. Homeoottiset geenit yksilönkehityksessä
  3. Transkription aloitus ja lopetus prokaryooteilla
  4. Homologinen rekombinaatio

  Vastaa kolmeen


  6.4.2004 Hannu Saarilahti
  1. Geeniklusterit ja toistojaksot: luonne, synty ja merkitys
  2. Retroelementit
  3. RNA:n prosessointi
  4. Homeoottiset geenit

  Vastaa kolmeen

   
  52721-5 Mikrobigenetiikan työt
  22.2.2002 Kristian Aspegren, Jack Leo

  Vastaa kaikkiin kysymyksiin

  1. Selitä lyhyesti, mitä tarkoitetaan itsemurhavektorilla.
  2. Työssä 1 tehtiin transposonimutageneesi. Miksi syntyneet mutaatiot olivat stabiileja transposition jälkeen?
  3. Selitä lyhyesti, mihin perustuu esksoentsyymiaktiivisuuden määritys indikaattorialustalla.
  4. Työssä 2 ekspressoitiin villityypin Erwinia caratovora -kannassa plasmidissa olevaa pehA-bla -geeniä. Mitenluotiin olosuhteet, jotta kasvatuksen aikana rikastuisi kantoja joiden pehAta säätelevissä geeneissä on tapahtunut spontaaneja mutaatioita? Miksi tällä tavalla saadaan pääasiassa mutantteja, joissa eksoentsyymituotanto on alentunut? Miten voidaan selittää että eräät seulotuista mutanteista olivat fenotyypiltään sekä peh- että cel-?
  5. Olet töissä laboratoriossa, jossa on käytettävissä kaikki modernin mikrobigenetiikan keskeiset menetelmät ja välineet. Haluat tutkia erään patogeenin fimbrian rakennetta. Fimbrian eri alayksikkoitä koodaa useampi geeni, ja tahdot selvittää, mitkä näistä geeneistä koodaavat keskeisiä osia infektiossa. Olet päättänyt selvitää asian mutageneesin avulla. Olet sekvensoinut geenit ja siirtänyt ne pBluescript plasmideihin. Sen lisäksi olet tuottanut antiseerumia kutakin geenituotetta vastaan. Millä tavalla tuottaisit haluamasi mutantit, seuloisit ne, tarkistaisit fenotyypin ja verifioisit mutaation oikeellisuuden molekulaarisesti? Työvaiheiden yksityiskohtia ei tarvitse kirjoittaa, ainoastaan työn kulun päävaiheet.
   
  Sytogenetiikan luento

  18.10.1999

  1. Mihin tarkoituksiin ihmisen tautien selvittämisessä soveltuvat parhaiten
    a) FISH-menetelmä,
    b) karyotyyppianalyysi?
  2. Kromosomin isokooriorganisaatio ja kuinka se ilmenee metafaasikromosomeissa.
  3. Nondisjunktio ja sen merkitys.
  4. X-kromosomin inaktivaatio nisäkkäillä.
   
  Tamarin: Principles of genetics 52940-2

  5.2.2002 Jim Schröder

  1. Polygeeninen periytyminen (useat geenit - yksi ominaisuus)
  2. Kromosomikartoitus eukaryooteilla
  3. Balansoitu polymorfismi
  4. Tuman ulkopuoliset geenit

  palautelomake