Symbioosi >> Tärppiloota >>Biokemia

Biokemia

Aineenvaihdunta

3.3.2005

 1. Mitä eroa on ubikinonilla ja ubikinolilla?
 2. Fosfofruktokinaasi ja sen säätely
 3. Miten insuliini ja glukagoni säätelevät aineenvaihduntaa?
 4. Mihin Acetyyli-CoA:ta aineenvaihdunnassa käytetään?
 
Biokemia I

22.10.1999

 1. Kuvaa seuraavien aminohappojen rakenteet:
   a) kysteiini
   b) glysiini
   c) lysiini
   d) fenyylialaniini
   e) seriini
   f) leusiini
 2. Miten peptidisidos eroaa tavallisesta hiilen ja typen välisestä yksinkertaisesta kovalenttisesta sidoksesta?
 3. DNA:n sekvensointi.
 4. Vertaile proteiinien laskostumista in vivo ja in vitro.

29.11.1999
 1. Kuvaa tetrapeptidin alanyylityrosyyliasparaginyylimetioniini (Ala-Tyr-Asn-Met) rakenne.
 2. Vertaile RNA:n ja DNA:n rakennetta.
 3. Hapen sitoutuminen hemoglobiiniin.
 4. SDS-polyakryyliamidigeelielektroforeesi.
 
Biokemia II

11.2.2000 Pirkko Vihko

 1. Sitruunahappokierto
 2. Fosfofruktokinaasin toiminta
 3. Estrogeenin synteesi kolesterolista lähtien
 4. Metabolian säätely

8.3.2000 Kari Keinänen
 1. Intronien silmikointi.
 2. Erittyvien- ja kalvoproteiinien synteesi
 3. Selitä seuraavien entsyymien toiminta:
   a) helikaasi
   b) aminoasyyli-tRNA-syntetaasi
 4. DNA:n metylaatio tai vaihtoehtoisesti
 5. DNA:n korjausmekanismit
 
51072 Biomolekyylit

6.11.2002 Kari Keinänen

 1. Piirrä tripeptidin lysyylityrosyyliseriini (Lys-Tyr-Ser) rakenne.
 2. Määrittele seuraavat termit:
   a) affiniteettikromatografia
   b) van der Waalsin voimat
   c) shaperoni
 3. Hapen sitoutuminen hemoglobiiniin ja vapaaseen hemiryhmään.
 4. Integraaliproteiinin rakenne.

21.10.2004 Kari Keinänen, Carl Gahmberg
 1. Kuvaa seuraavien aminohappojen rakenteet:
   a) kysteiini
   b) asparagiinihappo
   c) lysiini
   d) fenyylialaniini
   e) seriini
   f) leusiini
 2. Proteiinien laskostuminen in vitro
 3. Määrittele seuraavat käsitteet:
   a) ionikanava
   b) peptidisidos
   c) l2D-elektroforeesi
 4. Tärkeimmät solukalvojen lipidit ja niiden sijainti
 
51073 Geeniekspressio ja molekyylibiologia

16.11.2001 Aalto, Kuismanen, Saarilahti ym.

 1. Intronien poisto RNA:sta ("RNA-silmukointi")
 2. Selitä lyhyesti:
   a) sigmafaktori
   b) RNA-editointi
   c) DNA-ligaasi
 3. Kuvaa lyhyesti kuinka proteiini viedään endoplasmiseen retikkeliin
 4. Hollidayn liitos

10.1.2004 Aalto, Kuismanen, Saarilahti ym
 1. Missä tapauksessa sama tRNA voi tunnistaa kaksi erilaista kodonia?
 2. Solun eritysreitin kalvo-osastot?
 3. DNA-polymeraasi I:n oikoluku
 4. Negatiivinen geenisäätely

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

 
51069-9 Molekulaarinen neurobiologia

12.12.2000

 1. Factors that Regulate Cell Proliferation during Neurogenesis
 2. Protein Synthesis and the Mechanisms of Memory
 3. Synaptic Vesicles
 4. Explain briefly
   a) desensitation of an ligand-gated ion channel
   b) equilibrium potential
   c) inhibitory neurotransmitter
 
Molekulaarinen immunologia

4.8.2003 Matti Autero

 1. Millainen on rakenteeltaan synnynnäisen immuniteetinmannoosia sitova lektiini (mannose binding lectin, MBL)? Mihin rakenteen tekijöihin perustuu MBL:n kyky valikoivasti sitoutua mikrobien mannoosia sisältäviin rakenteisiin?
 2. Mitä ovat TLR-perheen reseptorit (TRL=Toll-like receptor), ja miten makrofaagien TLR:t voivat osallistua tulehdusreaktion käynnistymiseen?
 3. Dendriittisolujen kypsyessä tehokkaiksi T-soluantigeenien esittelijöiksi CD80- ja CD86-molekyylien ilmentymistaso niiden pinnalla lisääntyy voimakkaasti. Mikä on näiden ns. kostimulaatioligandien merkitys T-solun aktivaatiossa?

palautelomake