Symbioosi >> Luonnonsuojelu

Symbioosi & luonnonsuojelu

Symbioosi lahjoittaa vuosittain 15% Shokkelon tuotosta luonnonsuojeluun. Rahan jakamisesta päättää jäsenistö hallituksen esityksen pohjalta.

Vuonna 2007
1500 euron suuruinen luonnonsuojeluapuraha päätettiin jakaa seuraavasti:
- 500 euroa myönnettiin Luonto-Liiton, Maan ystävien ja Suomen luonnonsuojeluliiton kampanjalle trooppisen puun käytön vähentämiseksi Suomessa  
- 500 euroa myönnettiin Saananjuuren asemakaavan vastustamiseksi perustettavalle yhdistykselle
- 500 euroa myönnettiin Symbioosin projektille kartoittaa Kemihaaran soiden ja metsien IBA-alueen linnusto osana BirdLife Internationalin kaikkien IBA-alueiden kartoitushanketta

Syksyllä 2003 Symbioosin luonnonsuojeluraha oli 1 100 euroa. Se päätettiin myöntää jaettuna Luonto-Liiton vanhojen metsien kartoistusprojektiin Porkkalanniemelle sekä Porvoon seudun lintuyhdistykselle Itä-Uudenmaan lintuatlaksen tietojen päivitysprojektiin. Kumpikin hanke sai 550 euroa.

Keväällä 2003 Kevätkokouspäätti puolittaa luonnonsuojelurahan seuraavien hakijoiden kesken: Jarmo Saarikivelle (HY) myönnettiin rahaa kangaskäärmeen esiintymistä Ahvenanmaalla koskevaan tutkimukseen ja Biosukeltajat ry:lle Itämeren silmälläpidettävien makrolevien sukelluskartoitukseen.

Vuoden 2000 luonnonsuojeluraha myönnettiin Symbioosin omalle Vuotos-projektille.

Vuonna 1999 6000 markan suuruinen luonnonsuojeluraha päätettiin jakaa  puoliksi Madagaskarin metsänistutus- ja Uudenmaan lintupaikkaopashankkeen välillä.

Vuonna 1998 osa luonnonsuojelurahasta meni Taimeninstituutille, jonka järjestämiin koskenkunnostustalkoisiin symbiontitkin ovat osallistuneet. Ohessa kuvia vuoden 1998 koskenkunnostustalkoista Espoon Mankinkoskella. Koskien kiviä siirreltiin ja niihin kannettiin soraa jotta taimenten lisääntymismahdollisuudet paranisivat. Soran kantamista Kivien siirtelyä koskessa

Hakuilmoitus Symbioosin luonnonsuojelurahalle

Symbioosin luonnonsuojelurahaston säännöt

Symbioosilla on myös hoidettavanaan kumminiitty Herttoniemessä. Niittyä on käyty niittämässä muutaman kerran kesässä.

palautelomake