Symbioosi >> Yhdistys >> Ainejärjestöovareita

Opintoviikkoja ainejärjestötoiminnasta

Ainejärjestötoiminnasta voi saada opintoviikkoja! Tässä hakukaavake, millä ovareita voi hakea Matemaattis-Luonnontieteelliseltä tiedekunnalta. Vakuuden hakemukseen voi antaa puheenjohtaja.

RTF-tiedosto - kaikille tekstinkäsittelyohjelmille

DOC-tiedosto - Microsoft Wordille

Huom! Hakemukset päivitetty joulukuussa 2010.

ML-tiedekunnan opinto-oppaassa asiasta kerrotaan seuraavaa:

50031-9 YLIOPISTON HALLINTO- JA OPISKELIJAJÄRJESTÖTOIMINNASTA MYÖNNETTÄVÄT OPINTOVIIKOT (1-2 OV)

Keväällä 1994 kuluvilta toimikausilta alkaen eri luottamustehtävissä yliopistoyhteisössä toi-mineille matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille voidaan myöntää 1-2 ov pääsääntöisesti siten, että kahden vuoden aktiivisesta toiminnasta myönnetään 1 ov ja kolmen vuoden aktiivisesta toiminnasta 2 ov. Kuitenkin, mikäli opiskelija on toiminut erityisen vastuullisissa tehtävissä vuoden aktiivisesta toi-minnasta myönnetään 1 ov ja kahden vuoden aktiivisesta toiminnasta 2 ov. Opintoviikot sisällytetään muiden opintojen vapaasti valittaviin opintoihin. Opintoviikkoja ei myönnetä, mikäli henkilö saa tehtävistään palkkaa tai suuruudeltaan palkanluontoista palkkiota.

Ainejärjestötoiminnasta myönnettävät opintoviikot: Todistuksen ja lausunnon antaa ainejärjestön puheenjohtaja tai joku muu nimenkirjoittaja.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava hakijan nimi, hetu ja osoite, selvitys tehtävistä, ajankohdasta ja tehtävien laadusta. Lisäksi on oltava kertomus hakijan toiminnasta ja aktiivi- suudesta ko. elimessä sekä tehtäväkuvaus. Edellä olevat seikat tulee ilmetä ko. elimen vas-taavan virkamiehen/toimihenkilön antamasta virallisesta todistuksesta. Pelkkä hakijan omakätinen selvitys ei riitä. Hakemus liitteineen toimitetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintoneuvojalle (Jyrängöntie 2, puh. 191 40064 tai 191 40065), joka myöntää opintoviikot. Hakemusten käsittelyyn on syytä varata riittävästi aikaa. Tieto päätöksestä postitetaan kotiin ja merkintä viedään rekisteriin viran puolesta. Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä.

palautelomake