Symbioosi >>Opiskelusivut

Opetustarjontaa

Päivitetty 20.02.2002

Tälle sivulle on tarkoitus kasata Symbioosin listalle tulleita kurssi-ilmoittautumisia ja muita opetukseen liittyviä viestejä. Lista ei ole mitenkään virallinen, ja sen päivityksestä ei ole takuita.

 

Bioindikaattorikurssi

Pidän Bioindikaattorikurssin tänä vuonna yhdessä Limnologian ja ympäristönsuojelun laitoksen opettajien kanssa. Lisäksi kurssilla on opettajana FM Juha-Pekka Hirvi SYKE:sta opettamassa eläinasioita (mm. työt metsämyyrien, nilviäisten, metsälierojen, maakiitäjäisten ja/tai kekomuurahaisten raskasmetallipitoisuuksista). Osoitteessa http://honeybee.helsinki.fi/mmlym/ymps72/ilmoitt.htm voi ilmoittautua kurssille 1.3.2002 mennessä. Kurssille otetaan noin 10 3.-4. vuoden biologian opiskelijaa. Em. ....ymps72-osoitteessa on alustavaa tietoa kurssista. Ohjelmaan ja sisältöön tulee tosin joitakin muutoksia tämän laitosten yhteistyöhankkeen seurauksena, mutta luentoja ym. on siis Viikissä 14.-16.5., Tvärminnessä ollaan 23.-27.9. ja sen jälkeen labrahommissa ja raportteja kirjoittamassa Viikissä 30.9.-4.9.

Sirkku.Manninen@helsinki.fi

Molekyylisystematiikan perusteet 2 ov
2.-22.4.2002

Haluatko oppia käyttämään DNA-tuntomerkkejä evoluutio-historiallisessa tutkimuksessa? Tule opettelemaan molekyyli-systematiikan perusteet näytteiden keruun yleisistä periaatteista, DNA-sekvensoinnista sekä sekvenssiaineiston analysoinnista ja valmiiden sekvenssien tallennuksesta geenipankkiin. Kurssi koostuu luennoista sekä laboratorio- ja tietokonedemonstraatioista. Laboratoriotyöt teemme laitoksen uudessa MES-laboratoriossa Viikin biokeskuksessa. Käytämme harjoitustöiden
materiaalina pääsääntöisesti sammalia ja muurahaisia, mutta myös kurssilaisten omien näytteiden käsittely on mahdollista. Harjoitustöitä ohjaavat Heidi Buddas, Sanna Huttunen, Mikko Kolkkala, Riitta Savolainen, Kalle Trontti ja Viivi Virtanen. Kurssille mahtuu 16 opiskelijaa ja sille pääsyn edellytyksenä on suoritettu evoluutio ja systematiikka -luentosarja; kladistiikan peruskurssi tai vastaavat tiedot ovat huomattavan suureksi avuksi. Mikäli joudumme karsimaan opiskelijoita, annamme etusijan niille, jotka tekevät opinnäytetyötään systematiikan alalta.

Ilmoittautumiset Jaakko Hyvöselle sähköpostitse 8.3. mennessä. Kertokaa itsestänne ilmoittautumisen yhteydessä, jotta voimme tarvittaessa soveltaa valintaperiaatteitamme. Kurssin alustava aikataulu on saatavissa Riitta Savolaiselta liitetiedostona.

 

Eläintuntemus 11.3.-15.5. 2002

· Viikissä Biokeskus 3:ssa (Viikinkaari 1), 5. kerros, kurssisali 5405.
· Mahdollisuus suorittaa laajempana, 4 ov (52315-2) tai suppeampana, 2 ov
(52315-2)

Demonstraatioilla annetaan opiskelijoille yleiskuva Suomen eläimistöstä sekä opetetaan käytännön lajinmääritysrutiinia. Selkärankaisten kohdalla pyritään
lajitason määritykseen, selkärangattomissa tyydytään yleensä heimo- tai lahkotason tunnistamiseen. Kahden opintoviikon laajuisessa tuntemuksessa (joka vaaditaan mm. aineenopettajilta ja ekologian kenttäkurssille aikovilta) sekä tunnistettavien eläinten määrä että elintapojen osuus ovat suppeampia kuin
morfologis-ekologisen eläintieteen cl-oppimäärään vaadittavassa neljän opintoviikon tuntemuksessa.

· Demoihin ei tarvitse ilmoittautua, mutta noudata ryhmäjakoa!
· Ryhmäjako on sama kuin kasvien lajintuntemuksessa eli
- Ryhmä A-M: aakkosten alkupään opiskelijat

· Kurssin monistetta "Eläinten tuntemus ja elintavat, 7. painos" myydään Systemaattisen biol. osaston kansliassa (Unionkatu 44) 27.2.-8.3 ja Viikissä
(huone 4413) 18.3. jälkeen!

·Erilaiset määritysoppaat ovat myös suureksi avuksi esim:
- Chinery, M: Pohjois-Euroopan hyönteiset (Tammi 1988)
- Chinery, M: Euroopan hyönteisopas (Otava 1994)
- Koli, L : Retkeilijän kalaopas (Otava 1983)
- Koli, L : Suomen kalaopas (WSOY 1995)
- Nuorteva, P & Henttonen, H: Eläimiä värikuvina (WSOY 1989)
- Siivonen, L & Sulkava, S: Pohjolan nisäkkäät (Otava 1994)
- Jensen, B: Suomen ja pohjolan nisäkkäät (WSOY 1994)
- Lukuisat hyvät lintuoppaat

Vastuuhenkilöiden s-postiosoitteet: Paavo.Hellstedt@Helsinki.Fi
(selkärankaiset)
Jukka.T.Lehtonen@Helsinki.Fi (selkärangattomat)