<= Etusivulle

Taustaa

Sujuvammin sapuskaa! - Opiskelijat protestoivat Viikin kampuksen ruokalajonoja vastaan

Helsingin yliopiston Viikin kampuksella toimivat ainejärjestöt osoittavat torstaina 1.3. mieltään kampuksen ruokalaolojen parantamiseksi teemalla Sujuvammin sapuskaa. Mielenosoituksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota kampuksen pitkiin ruokalajonoihin, jotka yliopiston toimintojen keskittämisen myötä entisestään pitenevät.

Mielenosoitus järjestetään Viikin Infokeskus Koronan pihalla vaihtoehtoisen lounastarjoilun muodossa. Paikalla myydään hernekeittoa soppatykistä hintaan 5 mk/annos. Ruokailemaan toivotaan mahdollisimman monia opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä. Soppatykki on lämpimänä klo 11.00 alkaen, ja tilaisuuden huippukohta on tarkoitus ajoittaa klo 11.30:ksi. Paikalle odotetaan ainakin 500 ihmistä kaikista Viikin ainejärjestöistä. Pyydämme myös teitä paikalle seuraamaan tapahtumaa.

Viikin kampuksella toimivat tällä hetkellä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kaikki laitokset, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biotieteiden ja farmasian laitokset sekä erillislaitoksista Biotekniikan instituutti. Maatalous-metsätieteellisellä on henkilökuntaa n. 500 henkeä ja päätoimisia opiskelijoita n. 3 000. Matemaattis-luonnontieteellisellä on Viikissä henkilökuntaa n. 250 henkeä ja opiskelijoita n. 1 100. Biotekniikan instituutissa työskentelee n. 300 henkeä. Vuodenvaihteessa valmistuvaan Biokeskus 3:een muuttaa vielä yli 600 ihmistä. Kampuksella työskenteleviä yli 5 000 ihmistä palvelee tällä hetkellä neljä ravintolaa, joilla on asiakaspaikkoja yhteensä 549. Pahimmillaan lounasta joutuu jonottamaan jopa puoli tuntia.

Järjestäjät:

 • AgroForst rf.
 • Helix ry - Helsingin yliopiston biotieteiden opiskelijat
 • HotRats - Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijat ry
 • Lipidi - Elintarvikeylioppilaat ry
 • Metsäylioppilaat ry
 • MMYL - Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry
 • MYY - Ympäristötieteiden opiskelijat ry
 • Sampsa - Maatalousylioppilaat ry
 • Oikos - Kotitalous- ja ravitsemustieteen opiskelijat ry
 • Symbioosi ry - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat
 • Viri Lactis - Maitoteknologian opiskelijat ry
 • Yliopiston farmasiakunta ry

Lisätietoja:

Sujuva ruokailu on viihtyvyyden edellytys

Helsingin yliopiston Viikin kampuksella toimivat tällä hetkellä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kaikki laitokset, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biotieteiden ja farmasian laitokset sekä erillislaitoksista Biotekniikan instituutti. Maatalous-metsätieteellisellä on henkilökuntaa n. 500 henkeä ja päätoimisia opiskelijoita n. 3 000. Matemaattis-luonnontieteellisellä on Viikissä henkilökuntaa n. 250 henkeä ja opiskelijoita n. 1 100. Biotekniikan instituutissa työskentelee n. 300 henkeä.

Vuoden 2001 lopussa valmistuvaan Biokeskus 3:een muuttavat keskustasta koko Ekologian ja systematiikan laitos sekä Biotieteiden laitoksen eläinfysiologian osasto. Lisäksi sinne sijoittuvat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan limnologian ja ympäristönsuojelun laitos sekä Biotekniikan instituutin rakennebiologian yksikkö. Yhteensä Biokeskus 3:een siirtyy yli 600 henkeä.

Yli 5 000 Viikin kampuksella työskentelevää ihmistä palvelee neljä ravintolaa: UniCafet Ladonlukko, Tiedepuisto ja Korona sekä opetus- ja tutkimustilalla toimiva, Amican ylläpitämä Tähkä. Asiakaspalvelupaikkoja näissä ravintoloissa on yhteensä 549 kappaletta, ja ruokailijoita päivittäin n. 1 860. Ruokaloiden kapasiteetti ei puolenpäivän ruuhka-aikaan riitä palvelemaan asiakkaita: lounasta joutuu jonottamaan pahimmillaan puolikin tuntia, ja esimerkiksi UniCafe Tiedepuiston käyttöön on kapasiteetin nostamiseksi jouduttu ottamaan Biokeskus 1:n aulatiloja. Uutta ruokalatilaa on suunniteltu vuonna 2003 valmistuvaan G-taloon. Miten ruokalapalvelut turvataan siihen asti, ja riittääkö kapasiteetti sittenkään vastaamaan koko laajentuvan kampuksen tarpeita?

Pitkät ruokajonot ovat ongelma niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin. Jonossa seisominen voi viedä arvokasta työaikaa tai suuren osan tauosta, jonka aikana täytyisi usein hoitaa muitakin asioita. Ruuhkien välttäminen on hankalaa, sillä opiskelijoiden lounasajan määräävät luennot ja monet läsnäolopakolliset työkurssit. Toisin kuin keskustakampuksella, jonoja ei voi paeta naapuriravintolaan - Viikissä vaihtoehtoja kun ei ole. Ongelmaa ei voi ratkaista ruokailuja porrastamalla: porrastaminen heikentäisi mahdollisuuksia osallistua haluamilleen luennoille ja sotisi akateemista vapautta vastaan.

Paremmat ruokalatilat olisi kaikkien Viikin kampuksella toimivien yhteinen etu - tästä ovat yhtä mieltä niin opiskelijat kuin laitokset. UniCafe olisi valmis laajentamaan toimintaansa Viikissä, mikäli sen käyttöön tarjottaisiin soveltuvat tilat. Tiloista vastaava yliopiston tekninen osasto ei kuitenkaan ole ottanut ruokailutilojen tarvetta riittävän hyvin huomioon, ja mm. Biokeskus 3:een ruokalaa ei pyynnöistä huolimatta suunniteltu. Perimmäinen ongelma lienevät korkeat tilakustannukset, jotka suurelta osin aiheutuvat valtion kiinteistölaitokselle maksettavista korkeista vuokrista.

Viikin kampus laajenee vauhdilla: yliopiston laitosten lisäksi alueelle tuovat väkeä mm. yrityshautomot sekä Infokeskuksen kirjastopalvelut. Mielenosoituksellaan ainejärjestöt haluavat tuoda esiin nykyiset ongelmat ja varmistaa, että jatkosuunnitelmissa ruokalatilojen tarve otetaan paremmin huomioon. Ruokalapalvelujen täytyy kasvaa vähintään suhteessa kampuksen henkilöstömäärään, jotta niiden saatavuus turvataan. Sujuvat ruokalapalvelut ovat edellytys viihtyisälle ja toimivalle työ- ja opiskeluympäristölle, eikä niitä tule vaarantaa yksin taloudellisten näkökohtien varjolla.


<= Etusivulle