<= Etusivulle

Lausunnot

Lausunto Viikin kampuksen ruokapalveluista

1. Nykyinen ruokapalvelutarjonta kampuksella

Viikin kampusalueella sijaitsevat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kaikki laitokset, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biotieteiden ja farmasian laitokset sekä Biotekniikan instituutti. Näiden opiskelija- ja henkilökuntavahvuudet ovat seuraavat:
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: henkilökuntaa noin 500 henkeä ja päätoimisia opiskelijoita noin 3000 opiskelijaa.
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: henkilökuntaa noin 250 henkeä ja Viikissä päätoimisesti opiskelevia noin 1100 opiskelijaa.
Biotekniikan instituutti: henkilökuntaa ja tutkijoita noin 300 henkeä.

Viikin alueen ruokapalveluista vastaavat Unicafen ylläpitämät ravintolat Ladonlukko, Tiedepuisto (Biokeskus 1) ja Infokeskus. Tämän lisäksi Viikin opetus- ja tutkimustilalla on Ravintola Tähkä, jonka ylläpitäjä on Amica Oy. Näiden ravintoloiden ruokailupaikkojen määrät ja päivittäin ruokailevat henkilöluvut ovat seuraavat:
Ravintola Ladonlukko: 300 asiakaspaikkaa, päivittäinen ruokailijoiden määrä noin 700, aukioloaika 9.00-16.00, lounasaika 10.30-15.00
Ravintola Tiedepuisto: 120asiakaspaikkaa, päivittäinen ruokailijoiden määrä noin 850, aukioloaika 9.00-15.00, lounasaika 10.30-15.00
Ravintola Infokeskus: 84 asiakaspaikkaa, päivittäinen ruokailijoiden määrä noin 210, aukioloaika 10.00-18.00, lounasaika 11.00-15.00
Ravintola Tähkä: 45 asiakaspaikkaa, päivittäinen ruokailijoiden määrä noin 100, aukioloaika 8.00-14.15, lounasaika 10.30-13.00

Asiakaspalvelupaikkoja on yhteensä 549 kappaletta ja ruokailijoita päivittäin 1860 henkeä.

Vuoden 2000 alussa avattiin Viikissä Latokartanon Kartanoravintola. Se sijaitsee osoitteessa Viikinkaari 8 A. Ravintolaa ylläpitää Sodexho Oy. Ravintola tarjosi aamiais- ja lounaspalveluja päivittäin. Viime kesästä lähtien ravintola kuitenkin lopetti normaalin aamiais- ja lounaspalvelun ja siirtyi toimimaan ainoastaan tilausravintolana. Yliopiston tekninen osasto on käymässä parasta aikaa keskusteluja Sodexho Oy:n kanssa laajempien ruokapalveluiden avaamisesta uudelleen palvelemaan Viikin alueen tarpeita.

2. Ruokapalveluiden ongelmat

Viikin kampuksen ruokapalvelut ovat osoittautuneet viime vuosien aikana liian pieniksi, joka on aiheuttanut jatkuvan ruokailijoiden jonon. Parhaaseen ruokailuaikaan kello 11-13 saattaa jonotus kestää puoli tuntia. Kun henkilökunnan ruokatauko on 30 minuuttia, kuluu huomattava osa tästä ajasta jonottamiseen. Sama koskee myöskin opiskelijoita, jotka luentojen välisenä aikana pyrkivät syömään lounaan ja kiiruhtamaan tämän jälkeen seuraavalle luennolle. Jonottaminen on kaikkien kannalta erittäin huonoa ajankäyttöä.

3. Ehdotukset ruokalapalveluiden parantamiseksi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on keskustellut asiasta yliopiston teknisen osaston kanssa. Keskusteluissa on todettu, että Viikin alueen nykyisiä ravintoloita tulee kehittää, erityisesti kunnostaa Ravintola Ladonlukon keittiötä ja ruokailutilan kalustusta. Tämän lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös Ravintola Tähkän laajentamiseen ja sen keittiön uusimiseen. Viikin opetus- ja tutkimustilalla Ravintola Tähkä on ainoa ravintolapalveluita tarjoava, joten sen palveluihin kohdistuvat paineet lisääntyvät erityisesti Biokeskus 3:n valmistuttua vuosien 2001-2002 vaihteessa.

Viikin tiedepuistoalueelle tullaan rakentamaan jatkuvasti uusia rakennuksia tulevien vuosien aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden ja henkilökunnan määrä kasvaa tulevina vuosina. Tästä seuraa se, että lounaspalveluiden tarjontaa tulee pystyä lisäämään kasvun suhteessa. G-talon rakentaminen Viikin tiedepuistoon käynnistyy kuluvan vuoden aikana. Siihen sijoittuvat maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta elintarviketeknologian laitos sekä soveltavan kemian ja mikrobiologian laitoksen ravitsemustieteen osasto. G-taloon tullaan sijoittamaan yksi ruokala, jossa on 250 ruokailijapaikkaa. Talo valmistuu vuoden 2003 aikana. Lisäksi vuoden 2005 aikana Viikin alueelle sijoittuu eläinlääketieteellinen tiedekunta G-talon eteläpuoleiselle tontille.

Unicafe Oy:n ja Amica Oy:n tulee myöskin selvittää oman henkilökuntansa riittävyys turvaamaan hyvä palvelutaso. Nykyisin näyttää siltä, että henkilökunnan määrä on liian vähäinen, koska esimerkiksi Ravintola Ladonlukon alakertaa ei kyetä säännöllisesti pitämään auki. Viime aikoina ruokailijoiden jono on hidastunut kassatoimintojen osalta, koska uudet opiskelija- ja henkilökorttijärjestelmät ovat tulleet yleiseen käyttöön. Kassapäätteiden tietoliikenneyhteyttä tulisi pikaisesti nopeuttaa.

Edellä olevaan viitaten maatalous-metsätieteellinen tiedekunta pitää välttämättömänä sitä, että Viikin alueen lounaspalveluita tulee tehostaa ja palveluiden saatavuutta parantaa kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin. Tuleva henkilökunnan ja opiskelijoiden määrän kasvu on huomioitava hyvissä ajoin ja on suunniteltava tarvittavat ravintolapalvelut vastaamaan tulevaa kysyntää. Kasvun aiheuttajana ovat myöskin ulkopuoliset yritykset, kuten yrityshautomoyritykset, joiden määrä tiedepuistossa tulevina vuosina voimakkaasti lisääntyy.

Dekaani Kim von Weissenberg

Laitekeskuksen johtaja, yli-insinööri Antti Uusi-Rauva


Hyvät mielenosoittajat!

Valtion kiinteistölaitos omistaa mainitsemanne Viikin ja Kumpulan rakennukset ja on vuokrannut ne Helsingin yliopistolle.

Kiinteistölaitoksen ja yliopiston välisen vuokrasopimuksen mukaan yliopisto vastaa mm. tilajärjestelyistä, rakennusten toiminnallisesta yleissuunnittelusta, hankesuunnittelusta, korjaustarpeen selvittelystä, korjausohjelman laatimisesta sekä pääsääntöisesti korjaushankkeiden valmistelusta ja rakennuttamisesta.

Valtion kiinteistölaitos rahoittaa yliopiston korjausinvestoinnit osoittamalla vuosittain yliopiston rakennuksille asianmukaisen osuuden korjausinvestointeihin tarkoitetusta määrärahasta.

Ruokaloita koskevat niin määrälliset kuin niiden sijaintiakin koskevat asiat ovat täysin yliopiston sisäinen asia.

Toivon, että pääsette neuvotteluissa yliopiston teknisen osaston kanssa hyvään yhteisymmärrykseen ruokaloiden kehittämisasiassa.

Erkki Aho, johtaja, Valtion kiinteistölaitos


Hyvä Riikka Hyvönen,

Opetusministeri Raskille lähettämänne kommenttipyynnön johdosta seuraava: Opetusministeriössä ei tietenkään olla yksityiskohtaisesti perehdytty eri yliopistojen ruokalatilanteeseen, joten emme Viikinkään tilanteesta voi mitään yksityiskohtaista lausua.Yleisenä kommenttina kuitenkin voin todeta, että opiskelija- ja työpaikkaruokailun järjestäminen yliopistoissa on tärkeä asia ja erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa muita ruokailumahdollisuuksia ei lähialueella ole.

Markku Linna
Ylijohtaja
Opetusministeriö


<= Etusivulle