Yhdistysasiaa

Tapahtumakalenteri

Tärppiloota

Kuva-albumi

Linkit

Symbiontti

Vuotos

Hallitus & Virkailijat

Luonnonsuojelutoiminta

Luonnosuojeluraha 2006

Vappushokkelo

Opiskelemaan aikoville

Kierrätyssivut

Ilmastorieha


 

 

SYMBIOOSI RY

PL 65, (Viikinkaari 1) 00014 Helsingin yliopisto

 

 

 

 

 

 

 

Symbioosi ry

Symbioosia Ahvenanmaalta Kilpisjärvelle

Symbioosi on Helsingin yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö. Koko yliopistonkin mittakaavassa varsin aktiivinen ja toimiva biologian opiskelijoiden ainejärjestö on kuulunut erottamattomana osana biologian opiskeluun jo vuodesta 1950 lähtien. Silloisen järjestön tavoitteena oli "lujittaa biologian ja maantieteen opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta, valvoa opiskelijoiden etua ja oikeuksia ylioppilaskunnassa sekä turvata alan opiskelijoiden taloudellinen asema valmistumisen jälkeen".

Symbioosin toiminta on vuosikymmenten saatossa muovautunut,  mutta edelleen Symbioosi on kaikkien biologian opiskelijoiden ainejärjestö - niin biotieteilijän kuin ekologin. Jäsenistölle suunnattujen tapahtumien määrä on vuosien saatossa kasvanut ja asema opiskelijoiden etujärjestönä on säilynyt. Symbioosi on mukana esimerkiksi laitosjohtoryhmissä, opetuksenkehittämistyöryhmissä ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestön piirissä sekä perustajajäsenenä Suomen biologisten tieteiden opiskelijat ry:ssä. Opetuksen kehittämisessä Symbioosilla on vahvat yhteistyösiteet yliopiston kanssa. Lisäksi Symbioosi edistää ja ylläpitää luonnon suojeluun tähtäävää toimintaa niin rahallisessa kuin konkreettisen toiminnan muodossa.

Symbioosi järjestää koko jäsenkunnalle suunnattuja kokouksia, illanviettoja, esitelmätilaisuuksia, kilpailuja, retkiä, ekskursioita, liikuntaa, urheilua, kulttuuria - bileitäkään unohtamatta. Ainejärjestön Symbiontti -lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Lisäksi julkaistaan Pöllöpostia - biologian opiskelijoiden omaa puhelinluetteloa.

Toimiminen kaikkien biologian opiskelijoiden ainejärjestönä on haastavaa. Jäsenkunta koostuu karkeasti ottaen ensimmäisen vuoden fukseista kuudennen - seitsemännen vuoden valmistuviin opiskelijoihin, ja vuosittain Symbioosi saa satakunta uutta jäsentä. Samoin biologian lukuisat suuntautumisvaihtoehdot ja opiskelijoiden heterogeenisuus on jokaisessa käänteessä otettava huomioon.

Tällaisista lähtökohdista on toimittu kohta ensimmäiset viisi vuosikymmentä ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Symbioosi voi uuden vuosituhannen kynnyksellä paremmin kuin ehkä koskaan aiemmin. Toiminta on laajaa ja tavoittaa yhä suuremman osan kaikista Helsingin yliopiston biologisten tieteiden opiskelijoista. Toiminnan todellinen kivijalka on siinä, että vuosi vuodelta löytyy myös innokkaita puuhamiehiä jatkamaan olemassa olevaa toimintaa sekä kehittämään uutta ja siinä, että vanhat symbiontit siirtävät perimätietonsa uusille jäsenille.

palautelomake