Hallitus 2009

Toimintakertomus 2008

Yhdistykset
Helsinki
Turku
Tampere

Ajankohtaista
Lausunto dosentin nimikkeestä

Lausuntoja
Puheenjohtajan alustus

Säännöt
sivu 1
sivu 2
sivu 3
sivu 4
sivu 5

Ota yhteyttä
yhteydenottolomake

Hyödyllisiä linkkejä
Dosentiksi hakevalle TAY
Lääketieteellisen tdk:n dosenttisääntö KUO
Dosentiksi hakeminen biotieteellinen tdk HY
Dosentiksi hakeminen Kasvatustieteellinen tdk TAY
Valtiotieteellinen tdk HY

 

Suomen Dosenttiliitto 
Finlands Docentförbund ry.Liiton tarkoituksena on toimia Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen dosenttien yhdyssiteenä, valvoa heidän oikeudellisia ja sosiaalisia etujaan sekä tukea heidän edistymispyrkimyksiään tieteenharjoittajina ja korkea-koulujen opettajina.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja ottaa yhteyksiä viranomaisiin sekä koti- ja ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin ja niissä toimiviin yhdistyksiin.

 

 

Dosenttiliitto täyttää 40 vuotta

 

Dosenttiliiton 40-vuotisjuhlaseminaari järjestetään Helsingin yliopistossa konsistorin kokoussalissa (Päärakennus, Fabianinkatu 33) 23.11.2009 klo 15.00. Seminaarin ohjelma. Seminaarin jälkeen klo 17.00 on Rehtorin vastaanotto opettajien lehtisalissa.

 

Pyydämme, että seminaariin ja vastaanotolle tulevat ilmoittautuisivat yhteydenottolomakkeen avulla, joka löytyy viereisestä palkista

 

 

Dosenttikysely

 

 

Helsingin Yliopiston Dosenttiyhdistys (HYDY) järjesti syksyllä 2008 dosenttikyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää dosenttien mielipiteitä dosenttijärjestelmästä. Turun ja Tampereen dosenttiyhdistykset kartoittavat tällä kyselyllä omien yliopistojensa dosenttien mielipiteet ja pyytävät jäsentensä vastauksia kysymyksiin toukokuun 15. päivään mennessä. HYDY:n kyselyn tulokset on esitetty raportissa yhdistyksen kotisivuilla.

 

 

Vuosikokous 2009 Tampereella

 

Liiton vuosikokous pidettiin 13.3.2009 Tampereella. Kokouksen pöytäkirja ja liiton toimintasuunnitelma. Uuden yliopistolain astuessa voimaan hallituksen lakiesityksen muodossa dosenttien muodollinen asema muuttuu yliopistojen virkojen lakkautuksen takia. Liiton hallitus seuraa tilannetta ja tekee työtä dosenttijärjestelmän säilymiseksi

 

DOSENTTI -käsitteen viralliset käännökset

 

Opetusministeriön ja valtioneuvoston kanslian julkaisema Korkeakoulusanasto (586 sivua) julkistettiin 18.2.2005. Sanaston on kustantanut Yliopistopaino. Teos sisältää keskeisen yliopisto- ja ammattikorkeakoulusanaston suomen, ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielillä. Edellinen Yliopistosanasto on vuodelta 1998.

Uuteen Korkeakoulusanastoon sisällytetty dosentti-käsitteen käännökset.

suomeksi

dosentti

ruotsiksi

docent

englanniksi

adjunct professor

saksaksi

Privatdozent / Privatdozentin

ranskaksi

docent

espanjaksi

doctor habilitado /doctora habilitada

venäjäksi

terminä dosentti ja sulkeissa selitys

Suomen dosenttiliitto toivoo, että näitä käännöksiä ryhdytään välittömästi ja aktiivisesti käyttämään