Uusin numero verkossa:
joulukuu 2007
Kopeekka 3/2007

Muut verkko-Kopeekat

Kopeekka printtiasussaan:
ei ilmesty enää HYY:n rahoituspolitiikan vuoksi

Tietoa verkko-Kopeekasta
© Copyright-tietoja ©

Mikä on Kopeekka?

Kopeekka on Rupla ry:n julkaisema, Helsingin yliopiston Venäjän kielen ja kirjallisuuden sekä slaavilaisten ja balttilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoiden riippumaton äänenkannattaja, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kopeekka ei paineta enää, mutta se ilmestyy täällä neljännesvuosittain. Slavistiikan ja baltologian laitoksen henkilökuntaa kehotetaan lukemaan kopeekka myös netistä.

Kopeekan tekijät ovat palkatonta vapaaehtoistyövoimaa parhaimmillaan; päätoimittajan virkaa hoitaa yleensä Rupla ry:n kulloinenkin tiedotusvastaava.

Kopeekan verkkoversio pyrkii olemaan – mustavalkoista yleisväritystä myöten – uskollinen painetun version pitkille perinteille, toki pienin verkossa mahdollisin lisäyksin. Verkkoversiot on tehty kaikista uuden vuosituhannen aikana ilmestyneistä lehdistä. Vanhemmista numeroista löytyy jonkin verran juttua Historiaa-osastolta.

Tervetuloa, ja nautinnollisia lukuhetkiä!