OVI r.f. -- Helsingfors Queerstuderande

Porta obliqua -- OVI r.f:s finlandssvenska queer-e-postlista

Porta obliqua är en e-postlista avsedd för att bringa ihop Finlands svenskspråkiga hbt-folk. Den upprätthålls av studeranden i Helsingfors men är inte på något sätt begränsad för studeranden eller Helsingforsbor. Listan är skapad i början av hösten 2004 och dess medlemsantal i början av mars år 2005 var drygt 40.

Och för att komma till saken...

Så här ansluter du dig

Skicka meddelandet subscribe porta-obliqua till majordomo@helsinki.fi:

To: majordomo@helsinki.fi
Subject: En ödmjuk önskan om att...

subscribe porta-obliqua

--
(Majordomo ignorerar allting som kommer efter
en rad som börjar med bindestreck, vilket
kan vara bra att veta ifall ditt mejlsystem
tillsätter något efter dina meddelanden.)

Var vänlig och ge ingen adress till subscribe-kommandot. (Man kan nämligen tillfoga en epostadress till subscribe efter listnamnet, men då blir listadminstratorn förvirrad över vem som verkligen vill bli ansluten om adressen skiljer sig från den som står i From-fältet, vilket den gör överraskande ofta, även om skickaren inte har som avsikt att skriva in någon annan än sig själv.)

När du vill delta i diskussionen

Skicka ditt inlägg till listans-namn@helsinki.fi (där listans-namn förstås i vårt fall är porta-obliqua). Om du använder mejlprogrammets reply-to-all-funktion är du snäll om du kollar att mejlinglistan är den enda adressen i To- och Cc-fälten. Idén med listan är ju att man når alla medlemmarna med en gemensam adress: om du skickar mejlet till flera adresser kommer någon antagligen att få det i flera kopior. Använd Plain Text-format, inte HTML, Rich Text eller dylikt.

Du borde om en stund få tillbaka en kopia av ditt meddelande via listan. Om inte, kan Majordomo ha skickat det till adminstratorn för granskning, vilket kan inträffa t.ex. om meddelandet är mycket långt eller skickat från en annan adress än den du är inskriven på listan med.

Hjälp! Jag vill bort

För att komma bort från listan gör som för att ansluta dig, men byt kommandot subscribe mot unsubscribe.

Mera hjälp

Om du behöver vidare hjälp kan du kontakta owner-listans-namn@helsinki.fi. Du kan förstås också pröva skicka Majordomo kommandot help.

Nätvett

Det är lätt att komma i gräl på epostlistor. Försök att uppföra er.


senast uppdaterad av Jussi 1.3.2005