Nuorten Tutkijoiden Jaos

NuTun järjestämät seminaarit

Syksy 2016: "Tilastollinen päättömyys psykologiassa"

Matti Heino: "Bayesilaisten menetelmien käyttö psykologiatieteessä"
Markus Mattsson: "Psykometriikka: patologinen tiede vai tietellistä mittaamista?"
Paneelikeskustelu: "Minkälainen on psykologisen tiedon luonne? Mikä on eri tiedonkeruumenetelmien rooli psykologiatieteessä?" Panelistit Matti Heino, Markus Mattsson ja Leo Aarnio

Kevät 2016: "Terapeuttiset huumeet?"

Markus Storvik: "Psykedeelit aivoissa"
PTSD-potilaan kokemus LSD:n ja psykoterapian yhdistelmästä
Marja Vihervaara: "Näkökulmia itsehoitoon ja päihdehäiriöihin"

Syksy 2015: Dataa, dataa ropisee - Uudet ja innovatiiviset aineistonkeruumenetelmät

Juha Itkonen: "Kyselytutkimus Facebookissa: aineistonkeruu ja menetelmät"
Tommi Makkonen: ”Datankeruu Internetin välityksellä”
Lauri Vaara: ”Mobiiliteknologiasta vauhtia kontekstuaaliseen tapahtumaotantaan (CASS 2.0)!”

Kevät 2015: Sukupuoli-identiteetti

Psykologi, PsT Katarina Alanko
Psykologi, FT, tutkija, Monica Ålgars, HUS:in sukupuoli-identiteetin poliklinikka
Fil. yo. Lauri Punamäki

Syksy 2014: Evoluutiopsykologia

Dosentti Markus Jokela, HY
VTM, MSc Michael Laakasuo, HY
Ps. yo Anton Kunnari, HY

Syksy 2013: Oikeuspsykologia

Psykologi, tutkija Tom Pakkanen HUS:n Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisesta osaamiskeskuksesta

Kevät 2013: Apua! Toimittaja soittaa! - Median käyttöopas nuorelle tutkijalle

Tiedetoimittaja Timo Paukku, Helsingin Sanomat
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen, HY

Syksy 2012: Tilastotiedä!

Yliopisto-opettaja Jari Lipsanen, HY
Tutkija ja kirjailija Jussi Valtonen, HY

Kevät 2012: Mitä vaaditaan hyvältä tutkijalta

Akatemiaprofessori Risto Näätänen, UH, UT, AU (pdf)
Dosentti, neuropsykologi Marja Laasonen, HY

Kevät 2011: Tutkija opettajana

Hely Kalska, Yliopistonlehtori, HY
Sari Lindblom-Ylänne, Yliopistopedagogiikan professori, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja
kehittämisyksikön johtaja, HY

Syksy 2010: Onnellisuus - Mikä siihen vaikuttaa, onko se yhteydessä yhteiskunnallisiin oloihin, mitkä ovat psykologian mahdollisuudet lisätä sitä?

Timo Airaksinen, professori, Käytännöllisen filosofian laitos, Helsingin yliopisto
Petri Böckerman, erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos
Markku Ojanen, emeritusprofessori, Psykologian laitos, Tampereen yliopisto

Syksy 2009: Yliopistolaki ja Suomen Akatemia - Mitä muutos tarkoittaa väitöskirjan tekijöille ja post-doc-tutkijoille?

Pirjo Hiidenmaa, johtaja, Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö

Kevät 2009: Tutkimustyön sietämätön keveys - mikä ottaa päähän?

Timo Airaksinen, professori, Käytännöllisen filosofian laitos, Helsingin yliopisto
Petri Böckerman, erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos
Markku Ojanen, emeritusprofessori, Psykologian laitos, Tampereen yliopisto

Syksy 2008: Monitieteisyys ja kansainvälisyys tutkimuksessa

Petri Ylikoski, professori, Historiatieteen ja filosofian laitos, Tampereen yliopisto
Janne Hukkinen, professori, Ympäristönsuojelun laboratorio, Teknillinen korkeakoulu
Mari Tervaniemi, dosentti, Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

Kevät 2008: Post-doc rahoitus

Marja Nykänen: Kansainväliset rahoitusmuodot (pdf)
Pirjo Hiidenmaa: Suomen Akatemian rahoitusmuodot (pdf)
Johanna Kaakinen: Post Doc -tutkijana

Syksy 2007: Luovuus tieteessä

Kari Uusikylä, professori, soveltavan kasvatustieteen laitos, HY
Aapo Hyvärinen, matemaatikko, yliopistonlehtori, tietojenkäsittelytieteen laitos, HY
Tuomas Nevanlinna, filosofi, suomentaja, kirjoittaja

Kevät 2007: Tutkimuksen ja käytännön yhdistäminen kliinisen psykologin työssä

Petri Näätänen, johtava psykologi, HYKS, Psykiatrian tulosyksikkö, Peijaksen sairaala

Kevät 2006: Tutkijoiden palvelussuhteet ja sosiaaliturva

Tuuli Vänskä, asiamies, Tieteentekijöiden liitto

Syksy 2005: Tieteen popularisointi eli tiedekirjoittaminen

Tuula Koukku, päätoimittaja, Tiede-lehti
Jan Rydman, päätoimittaja, Tieteessä tapahtuu -lehti, Tieteen päivien pääsihteeri,
Suomen tiedetoimittajain liiton puheenjohtaja
Terttu Nurro, lehdistöpäällikkö, Helsingin yliopiston viestintäosasto

Kevät 2005: Tutkija yrittäjänä

PsT Lilli Sundvik, Cresco Oy
VTT Esa Pohjanheimo, Tiedonvalo Oy
Jari Rantala, innovaatioasiamies, Helsingin yliopiston kehittämisosasto

Syksy 2004: Tutkijana yliopiston ulkopuolella

Jukka Häkkinen, Nokian tutkimuskeskus
Kaisa Kauppinen, Työterveyslaitos
Minna-Liisa Luoma, Stakes

Kevät 2004: Apurahan hakuun! Mistä on hyvä hakemus tehty

Professori Kristian Donner, Helsingin yliopisto
Professori Heikki Hämäläinen, Turun yliopisto
Professori Raija-Leena Punamäki, Tampereen yliopisto

Syksy 2003: Tutkimustyö ja jatko-opiskelu ulkomailla

Dosentti Mari Tervaniemi
PsM Jussi Valtonen
KM Niina Rutanen

Kevät 2003: Tiivistäjät hyvässä ja pahassa eli mitä tutkijoiden olisi hyvä tietää journalisteista. Ideasta iskevä teksti - jutunteko päivätyönä

Markku Huusko, toimituspäällikkö, Arvopaperilehti

Syksy 2002: Kirjoittamisen ja luomisen prosessi

Jari Juutinen, dramaturgi-käsikirjoittaja

Kevät 2002: Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimustradition yhdistäminen

Suvi Ronkainen

Syksy 2001: Tieteen etiikka

Professori Jarkko Hautamäki

Kevät 2001: Psykoterapioiden ihmiskäsitykset ja käytännön ja teorian vuorovaikutus psykoterapioissa

Dosentti Juhani Ihanus