Laki ja paha -tutkimusprojektin toimintaa

Projektin toiminta 2003

Laki ja paha –projekti on jatkanut vuonna 2003 aloittamaansa toimintaa. Projekti on kuluvan vuoden aikana edennyt tutkimussuunnitelman mukaisesti sekä sisällön että aikataulun suhteen. Muutoksia tutkimussuunnitelman linjauksiin ei ole ollut tarvetta tehdä. Myös viimeisenä vuotena on tarkoitus jatkaa tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä olemme jo aloittaneet valmistelut vuoden 2005 lopussa pidettävää projektin kansainvälistä loppuseminaaria varten.

Projekti järjesti 9.-10.1.2003 ideasymposiumin, johon kaikki projektin tutkijat osallistuivat. Seminaarissa lyötiin lukkoon projektin yleiset toimintalinjat sekä kuluvan vuoden tarkempi ohjelma. Projektin tutkijat selvittivät myös omia tutkimusintressejään ja aikataulujaan toisilleen.

Kuluvana vuotena projektin tutkijat ovat tavanneet toisiaan säännöllisesti Laki ja paha-tutkijapiirissä, jossa on käyty yhdessä läpi pahan keskeisiä eurooppalaisia ajattelijoita. Piirissä on perehdytty alustusten ja keskustelujen kautta erityisesti Kantin radikaalin pahan käsitteeseen. Tutkijapiirin tapaamisten yhteydessä on myös selvitetty projektin tutkijoiden omien tutkimushankkeiden tilannetta.

Nijmegin yliopiston filosofisen antropologian professori Philippe van Haute vieraili Helsingin yliopistossa FT Janne Kurjen vastaväittäjänä Ari Hirvosen kuuluessa väitöskirjan arvostelulautakuntaan. Van Haute osallistui Laki ja paha-projektin kutsumana pienimuotoiseen symposiumiin 16.2.2003, jossa hän puhui projektin tutkijoille huomattavan merkityksellisestä psykoanalyyttisestä tutkimustyöstään.

Projekti järjesti avajaiset 2.4.2003 Helsingin yliopistossa, jossa projektin ideaa ja tavoitteita esiteltiin vieraille. Avajaisiin osallistui viitisenkymmentä henkilöä eri sidosryhmistä. Avajaisissa julkistettiin myös projektin suomen- ja englanninkielinen esite, jota projektin tutkijat ovat sittemmin levittäneet niin Suomessa kuin ulkomailla projektin eräänlaisena käyntikorttina. Erityisen hyödyllinen esite on ollut esiteltäessä projektia kansainvälisille yhteistyökumppaneille.

Projekti järjesti Pahan kasvoja symposiumin 16.-17.5.2003 Helsingin yliopistossa. Symposiumin puheenjohtajana toimi Toomas Kotkas. Symposiumissa projektin tutkijat puhuivat omien tutkimusaiheidensa kysymyksenasetteluista. Tarkoitus oli ennen kaikkea esitellä ja valottaa projektin piirissä tehtävää tutkimusta. Symposiumiin oli puhujiksi kutsuttu myös ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka kommentoivat projektin tutkijoiden esitelmiä. Aiheina olivat: Paha laki – Paha maailma (Ari Hirvonen ja filosofian tutkija Susanna Snell); Radikaali paha (Sami Santanen ja Kriittisen korkeakoulun toiminnanjohtaja Tuomas Nevanlinna); Lain kääntöpuoli (Janne Porttikivi ja psykoanalyytikko Juhani Lindell); Arkkipaha (Jari Kauppinen ja FT Susanna Lindberg); Pahan tällä puolen. Nietzsche ja pahan genealogia (Hannu Sivenius
ja estetiikan tutkija Miika Luoto). Tilaisuudessa oli yhteensä kuutisenkymmentä osallistujaa.

Projektin toiminta 2004

1. Projektin toiminnasta

Laki ja paha –projekti on jatkanut vuonna 2003 aloittamaansa toimintaa. Projekti on kuluvan vuoden aikana edennyt tutkimussuunnitelman mukaisesti sekä sisällön että aikataulun suhteen. Muutoksia tutkimussuunnitelman linjauksiin ei ole ollut tarvetta tehdä. Myös viimeisenä vuotena on tarkoitus jatkaa tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä olemme jo aloittaneet valmistelut vuoden 2005 lopussa pidettävää projektin kansainvälistä loppuseminaaria varten.

Kuluvan vuode aikana projektin tutkijat ovat tavanneet toisiaan säännöllisesti Laki ja paha-tutkijapiirissä, jossa on käyty yhdessä läpi pahan keskeisiä eurooppalaisia ajattelijoita. Tänä vuonna olemme piirissä käsitelleet pahan problematiikkaa Nietzschen, Freudin, Schellingin, Heideggerin ja Hegelin ajattelussa. Tutkijapiirin tapaamisten yhteydessä olemme myös keskustelleet projektin tutkijoiden oman tutkimustyön etenemisestä. Projektin johtaja on myös käynyt keskusteluja yksittäisten tutkijoiden kanssa.

Toukokuussa ilmestyi projektin ensimmäinen kirja Immanuel Kant: Radikaali paha. Paha eurooppalaisessa perinteessä. Toim. Ari Hirvonen & Toomas Kotkas (Loki-Kirjat, Helsinki, 2004). Kirja sisältää Kantin radikaalia pahaa käsittelevän klassikko-tekstin suomennoksen. Lisäksi siinä on kaikkien projektin jäsenten artikkelien lisäksi artikkelit Filosofian ja estetiikan dosentti Jussi Kotkavirralta, psykoanalyytikko Juhani Lindelliltä, FL Miika Luodolta, Kriittisen Korkeakoulun toiminnanjohtaja Tuomas Nevanlinnalta, LL.M., VTM Jarna Petmanilta sekä VTM Susanna Snelliltä. Projekti järjesti 31.5. kirjanjulkistamistilaisuuden Helsingin yliopistolla, johon osallistui seitsemisenkymmentä ihmistä.

Projekti piti 6.-7.10. suunnitteluseminaarin, jossa yhtäältä käytiin läpi yksittäisiä tutkimushankkeita ja toisaalta suunniteltiin keväällä 2005 pidettävää luentosarjaa ”Paha kirjallisuudessa” sekä joulukuussa 2005 pidettävää projektin kansainvälistä loppuseminaaria.

Projektin jäsen Toomas Kotkas väitteli Helsingin yliopistossa 22.11. ja sain vuonna 2004 OTT:n tittelin.

2. Tilaisuudet

Keväällä 2004 10.2.-11.5. projekti järjesti tiistaisin pidetyn luentosarjan aiheesta ”Paha oikeudessa – laki ja paha”. Luennoilla projektin jäsenten lisäksi alustivat KKO:n oikeusneuvos Juha Häyhä ja Taideteollisen korkeakoulun suunnittelija Pia Sivenius. Luentopalkkioihin saimme rahoituksen Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämisrahoista. Luennot olivat oikeusteorian, teoreettisen filosofian, käytännöllisen filosofian sekä yleisen kirjallisuustieteen oppiaineiden opinto-ohjelmissa. Kurssille osallistui runsaat 50 ihmistä. Luentosarja oli avoin myös muille kuin opiskelijoille. Luentosarjan ohjelma liitteenä.

Projektin järjesti yhteistyössä Kansainvälisen talousoikeuden instituutin kanssa Rikoksen käsite –seminaarin 29.3. Helsingin yliopistolla.

Projekti oli yhdessä Eurooppalaisen ajattelun tutkijaryhmän kanssa kutsunut vieraakseen Nizzan yliopistossa filosofian professorina toimineen Francoise Dasturin. 19.4. Professori Dastur piti yleisöluennon aiheesta ”What Does It Mean To Be a ’Good European’”. 20.4. Hän taasen piti kutsuvierasseminaarin aiheesta “Heidegger, Hölderlin, Tragedy and Evil”.

Projekti järjesti 5.5. Freud-symposiumin, johon se oli kutsunut Nijmeigenin yliopiston filosofian antropologian professori ja psykoanalyytikko Philippe van Hauten sekä Leuvenin yliopiston tutkija ja psykoanalyytikko Thomas Geyskensin. Edellinen puhui aiheesta “Infantile Sexuality, Primary Object-Love and the Meta-psychological Status of the Oedipus Complex: Re-reading Freud’s ‘On Female Sexuality’” ja jälkimmäinen “Poetic pleasure, psychosis and perversion. Freud on Fore-pleasure”.

Projekti järjestää 18.11. Jacques Derrida im memoriam seminaarin Helsingin yliopistossa. Projektin jäsenien (paitsi Toomas Kotkas) lisäksi tilaisuudessa puhuivat Merja Hintsa, Pajari Räsänen, Susanna Lindberg, Teemu Ikonen, Pia Sivenius ja Niko Aula.