Numero 1 / 2005

Opintovastaavan palsta
- kuljetaan muutokseen käsi kädessä

- Teemu Korpijärvi-

Vuosi 2004 kului niin silloisen opintovastaavan Antti Miettusen, kuin eri työryhmissä toimivien opiskelijajäsentenkin osalta tiiviisti Bolognan prosessiksi tituleerattua opintouudistusta seuraillen. Näissä työryhmissä laadittiin niin uudet tutkintorakenteet, kuin niihin liittyvät kirjalistatkin, jotka sitten vaiheittain lähetettiin hyväksyttäväksi johtoryhmään ja tiedekuntaan. Vaikka toiminta työryhmien osalta näyttäisi olevan nyt ohitse, tämä ei tarkoita, että työsarka sinällään olisi ohitse. Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan syksyllä 2005, joten vasta tulevaisuus näyttää kuinka hyvin vaativassa tehtävässä on onnistuttu. Tästä syystä näenkin, että opiskelijoiden täsmällinen ja oikea-aikainen tiedottaminen uuden tutkinnon sisällöstä ja siitä, kuinka vanhasta tutkinnosta siirrytään uuteen, kuuluu opintovastaavan tämän vuoden oleellisimpiin tehtäviin.

Uuden tutkintorakenteen käyttöönotto saattaa tietenkin sisältää omat komplikaationsa ja tällöin opintovastaavan tehtävänä on pyrkiä valvomaan opiskelijoiden etuja. Uudistus koskettaa ensisijaisesti vanhempia opiskelijoita, sillä uudet opiskelijathan astuvat suoraan uuteen tutkintojärjestelmään, eikä vanha tutkintorakenne kosketa heitä. On oleellisen tärkeää huomioida jatkuvan läpinäkyvyyden tarve laitoksen johtoryhmästä Kronoksen hallitukseen ja opiskelijoihin. Vain tämän läpinäkyvyyden säilyttämällä voimme taata, että uusi tutkintomalli otetaan käyttöön ja toteutetaan mahdollistaen korkealaatuinen ja tasokas opetus ja näin takaamme opiskelijoiden etujen valvonnan.

Tänä vuonna ja vastaisuudessa tullaan kiinnittämään huomiota myös laitoksen tilajärjestelyjä koskeviin asioihin siinä määrin, kuin ne voivat palvella esimerkiksi opintopiirejä ja pienryhmäopetusta. Tässä asiassa ensisijaisen tarkastelun kohteena on Scriptorium-tila, jonka muuntomahdollisuuksista pienryhmäopetukseen on ollut keskustelua. Tämä ei kuitenkaan saisi tarkoittaa sitä, että opiskelijat menettäisivät mahdollisuutensa joustavaan tietokoneiden käyttöön ja tulostusmahdollisuuksiin. Tekstinkäsittelyllä, verkkomateriaaleilla ja sähköpostilla kun tuppaa olemaan varsin voimakas merkitys opiskelujen kannalta.Opiskelijoiden keskuudessa keskustelua on herännyt myös opetuksen kehittämisestä, arvioinnista ja näiden asettamista haasteista. Tämä aihe tulee olemaan epäilemättä esillä jatkossakin.

Opintovastaavan ominaisuudessa haluan vielä esittää kiitokseni kaikille tutkinnonuudistustyöryhmiin osallistuneille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon mahdollistaakseen laadukkaan ja tasapainoisen historianopetuksen jatkumisen laitoksellamme. Tehdään vuodesta 2005 hyvä opiskeluvuosi - yhdessä!

Takaisin ylös