Linkit

KouKin Facebook-sivu
KouKin Facebook-ryhmä
KouKin LinkedIn-sivu
KouKin LinkedIn-ryhmä
KouKi Twitterissä
KouKin Google Drive -arkisto
KouKin verkkolehti Vääntäjä
Vääntäjä Facebookissa
Vääntäjä Twitterissä
Vääntäjä Instagramissa
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman Facebook-ryhmä
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman johtoryhmän Facebook-tiedotusryhmä


Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Humanistinen tiedekunta
Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma (vanha)
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma (uusi)


Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry:n Facebook-sivu
Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry:n Facebook-ryhmä


Kääntöpiiri ry – Turun yliopiston kääntäjien ainejärjestö
Lingtwisti ry – Itä-Suomen yliopiston vieraiden kielten ja kääntämisen sekä yleisen kielitieteen opiskelijoiden ainejärjestö
Transla ry – Tampereen yliopiston kääntäjien ainejärjestö


SUB ry – Helsingin yliopiston englannin ainejärjestö
Saga rf – Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ainejärjestö
Rupla ry – Helsingin yliopiston slaavilaisten kielten ja kulttuurien ainejärjestö
Umlaut ry – Helsingin yliopiston saksan ainejärjestö
Bouffe ry – Helsingin yliopiston ranskan ainejärjestö
Siula ry – Helsingin yliopiston suomen kielen, itämerensuomalaisten kielten, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, Suomen kielen ja kulttuurin sekä Unkarin kielen ja kulttuurin ainejärjestö
Aksentti ry – Helsingin yliopiston Suomen kielen ja kulttuurin ainejärjestö (suomi vieraana kielenä)
Divina Compagnia ry – Helsingin yliopiston italian ainejärjestö
Setenta ry – Helsingin yliopiston iberoromaanisten kielten ainejärjestö
Aspekti ry – Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö
Karavaani ry – Helsingin yliopiston Aasian, Afrikan ja Lähi-idän opiskelijoiden ainejärjestö
Humanisticum ry – Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö


Suomen AV-kääntäjät
Käännösalan asiantuntijat KAJ ry
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Translat-sähköpostilista


KouKin lista käännöstyössä hyödyllisistä lähteistä