Linkit

KouKin Facebook-sivu
KouKin Facebook-ryhmä
KouKin LinkedIn-sivu
KouKin LinkedIn-ryhmä
KouKi Twitterissä
KouKin Google Drive -arkisto
KouKin verkkolehti Vääntäjä
Vääntäjä Facebookissa
Vääntäjä Twitterissä
Vääntäjä Instagramissa
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman johtoryhmän tiedotusryhmä Facebookissa


Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Humanistinen tiedekunta
Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma (vanha)
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma (uusi)


Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry:n Facebook-sivu
Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry:n Facebook-ryhmä


Kääntöpiiri ry – Turun yliopiston kääntäjien ainejärjestö
Lingtwisti ry – Itä-Suomen yliopiston vieraiden kielten ja kääntämisen sekä yleisen kielitieteen opiskelijoiden ainejärjestö
Transla ry – Tampereen yliopiston kääntäjien ainejärjestö
Övertäjät ry – Vaasan yliopiston kieltenlukijoiden ainejärjestö


SUB ry – Helsingin yliopiston englannin ainejärjestö
Saga rf – Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ainejärjestö
Rupla ry – Helsingin yliopiston slaavilaisten kielten ja kulttuurien ainejärjestö
Umlaut ry – Helsingin yliopiston saksan ainejärjestö
Bouffe ry – Helsingin yliopiston ranskan ainejärjestö
Siula ry – Helsingin yliopiston suomen kielen, itämerensuomalaisten kielten, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, Suomen kielen ja kulttuurin sekä Unkarin kielen ja kulttuurin ainejärjestö
Aksentti ry – Helsingin yliopiston Suomen kielen ja kulttuurin ainejärjestö (suomi vieraana kielenä)
Divina Compagnia ry – Helsingin yliopiston italian ainejärjestö
Setenta ry – Helsingin yliopiston iberoromaanisten kielten ainejärjestö
Aspekti ry – Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö
Karavaani ry – Helsingin yliopiston Aasian, Afrikan ja Lähi-idän opiskelijoiden ainejärjestö
Humanisticum ry – Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö


Suomen AV-kääntäjät
Käännösalan asiantuntijat KAJ ry
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Translat-sähköpostilista


KouKin lista käännöstyössä hyödyllisistä lähteistä