Esittely

KouKi ry (ent. Kouvolan Kieltenopiskelijat ry) on Helsingin yliopiston kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö. Se perustettiin Kouvolassa vuonna 1971 valvomaan silloisessa kieli-instituutissa opiskelleiden etuja. Kun kieli-instituutti muuttui käännöstieteen laitokseksi ja osaksi Helsingin yliopistoa 1981, ainejärjestö liittyi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseneksi. KouKi seurasi myös perässä, kun käännöstieteen laitos muutti fyysisesti Kouvolasta Helsinkiin ja kun se hajautettiin ensin eri kielten laitoksiin syksyllä 2009 ja vuoden 2010 alusta Nykykielten sekä Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksiin. Nykyinen koulutusohjelmarakenne korvasi vanhan laitosrakenteen vuoden 2018 alussa.

Vuoden 2017 syksystä alkaen kaikki Helsingin yliopiston varsinainen käännösopetus on järjestetty Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa. KouKi edustaa siis etupäässä tämän maisteriohjelman opiskelijoita, mutta kaikki kääntämisestä kiinnostuneet opiskelijat koulutusohjelmaan katsomatta ovat tervetulleita.

KouKin toimintaan kuuluu mm. kääntäjäopiskelijoiden etujen valvonta, erilaisten perinnetilaisuuksien ja muun sosiaalisen toiminnan järjestäminen jäsenistölleen sekä yhteydenpito muihin opiskelijajärjestöihin. KouKilla on myös käännöspalvelu, joka välittää käännöstöitä yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä opiskelijoille. Lisäksi ainejärjestö julkaisee Vääntäjä-lehteä.

Jäseneksi liittyminen

KouKin jäseneksi voi liittyä KouKin tapahtumissa tai netissä liittymislomakkeella. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopiston käännösaineiden opiskelijat ja muut kääntämisestä kiinnostuneet opiskelijat.

KouKin some-ryhmät

KouKin jäseniä suositellaan liittymään KouKin Facebook-ryhmään, jossa tiedotetaan tapahtumista ja käydään opintoihin ja kääntämiseen liittyvää keskustelua. KouKilla on myös LinkedIn-ryhmä.

KouKin sähköpostilista

KouKin sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä viestin ”subscribe kaantajat-lista” (ilman lainausmerkkejä, viestin aihe jätetään tyhjäksi) osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Toki myös KouKin atk-vastaavaan voi ottaa yhteyttä. Lisätietoa käännösaineiden sähköpostilistoista.

SKÄL

KouKi on Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry:n (SKÄL) jäsenjärjestö. Liiton tehtävät ovat kääntäjäopiskelijoiden edunvalvonta kansallisella tasolla ja vuosittaisten SKÄL-päivien järjestäminen. Liitolla on oma Facebook-sivu ja Facebook-ryhmä. Hallituskaudella 2018 liiton hallituksessa KouKia edustavat varsinaisina jäseninä Aino Suoranta ja Johannes Järvisalo. Varajäseninä toimivat Inari Kurvinen ja Mira Saares. Vuonna 2018 SKÄL-päivät järjestettiin Tampereella, ja vuonna 2019 ne järjestetään Joensuussa.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman johtoryhmä

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman toimintaa ohjaa johtoryhmä, jossa KouKilla on oma opiskelijaedustajansa, Ilona Repponen. Opiskelijaedustaja tiedottaa johtoryhmän toiminnasta Facebook-ryhmässä, johon kaikki JORYn toiminnasta kiinnostuneet ovat vapaita liittymään.

Yhteystiedot

KouKi ry
Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki
kouki-hallitus(at)helsinki.fi
Facebook