Esittely

KouKi ry (ent. Kouvolan Kieltenopiskelijat ry) on Helsingin yliopiston kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö. Se perustettiin Kouvolassa vuonna 1971 valvomaan silloisessa kieli-instituutissa opiskelleiden etuja. Kun kieli-instituutti muuttui käännöstieteen laitokseksi ja osaksi Helsingin yliopistoa 1981, ainejärjestö liittyi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseneksi. KouKi seurasi myös perässä, kun käännöstieteen laitos muutti fyysisesti Kouvolasta Helsinkiin ja kun se hajautettiin ensin eri kielten laitoksiin syksyllä 2009 ja vuoden 2010 alusta Nykykielten sekä Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksiin. Nykyinen koulutusohjelmarakenne korvasi vanhan laitosrakenteen vuoden 2018 alussa.

Vuoden 2017 syksystä alkaen kaikki Helsingin yliopiston varsinainen käännösopetus on järjestetty Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa. KouKi edustaa siis etupäässä tämän maisteriohjelman opiskelijoita, mutta kaikki kääntämisestä kiinnostuneet opiskelijat koulutusohjelmaan katsomatta ovat tervetulleita.

KouKin toimintaan kuuluu mm. kääntäjäopiskelijoiden etujen valvonta, erilaisten perinnetilaisuuksien ja muun sosiaalisen toiminnan järjestäminen jäsenistölleen sekä yhteydenpito muihin opiskelijajärjestöihin. KouKilla on myös käännöspalvelu, joka välittää käännöstöitä yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä opiskelijoille. Lisäksi ainejärjestö julkaisee Vääntäjä-lehteä.

Jäseneksi liittyminen

KouKin jäseneksi voi liittyä KouKin tapahtumissa tai netissä liittymislomakkeella. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopiston käännösaineiden opiskelijat ja muut kääntämisestä kiinnostuneet opiskelijat.

KouKin some-ryhmät

KouKin jäseniä suositellaan liittymään KouKin Facebook-ryhmään, jossa tiedotetaan tapahtumista ja käydään opintoihin ja kääntämiseen liittyvää keskustelua. KouKilla on myös LinkedIn-ryhmä.

KouKin sähköpostilista

KouKin sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä viestin ”subscribe kaantajat-lista” (ilman lainausmerkkejä, viestin aihe jätetään tyhjäksi) osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Toki myös KouKin atk-vastaavaan voi ottaa yhteyttä. Lisätietoa käännösaineiden sähköpostilistoista.

SKÄL

KouKi ry on Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry:n (SKÄL) jäsenjärjestö. Liiton tehtävät ovat kääntäjäopiskelijoiden edunvalvonta kansallisella tasolla ja vuosittaisten SKÄL-päivien järjestäminen. Liitolla on oma Facebook-sivu ja Facebook-ryhmä. Jokainen KouKin jäsen on automaattisesti myös SKÄL:in jäsen. Vuonna 2019 SKÄL-päivät pidettiin Joensuussa, ja vuonna 2020 ne järjestetään Helsingissä. Vuoden 2020 KouKin hallituksessa SKÄL-vastaavana toimii Henna Lähde.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman johtoryhmä

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman toimintaa ohjaa johtoryhmä, jossa opiskelijoita edustavat varsinaiset jäsenet Miroslav Girshfeld ja Susanna Turkki sekä varajäsenet Saara Salminen ja Suvi Liimatainen. Opiskelijaedustajat tiedottavat johtoryhmän toiminnasta Teamsin ryhmässä, johon kaikki JORY:n toiminnasta kiinnostuneet ovat vapaita liittymään.

Yhteystiedot

KouKi ry
Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki
kouki-hallitus(at)helsinki.fi
Facebook