Övriga förmåner

Som medlem i HYT får du HYTs medlemsbulletin som utkommer fyra gånger om året. Dessutom utger Forskarförbundet tidskriften Acatiimi i samarbete med Professorsförbundet och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL.

 

För att fira HYT:s jubileumsår doneras Yliopistoliikuntas UniSport säsongskort till varje medlem.

(Alternativt kan du även välja medlemskap i Viikin Monitoimitalo Oy.)

Säsongkort kan lösas in när som helst under perioden 2.1.- 31.12.2017. Om du nu har ett giltigt årskort, kan du lösa in ett årskort i enlighet med UniSports normala praxis 30 dagar före utgången av den föregående perioden. Du kan själv välja mellan ett säsongskort giltigt i 1 månad, 4 månader, eller 12 månader. HYT:s förmån är en engångsföreteelse, så om du inte är säker på längden du vill ha, rekommenderar vi att du väljer ett 12-månadskort.

Du får säsongskortet gratis genom att berätta vid UniSports servicedisk att du är medlem i HYT, samt genom att visa ett medlemskort i Forskarförbundet och universitets personalkort/senaste lönebeskedet.

De universitetsanställda som inte har personalkort och personer som inte är i anställningsförhållande (docent i överenskommelse***, stipendieforskare eller andra liknande personer med arbetsrum, pensionärer) kan i stället för universitetets personalkort använda sig av detta certifikat.

Om du inte är anställd eller affilierad med Helsingfors universitet, rekommenderar vi dig att kontrollera om du tillhör någon annan intressegrupp (heltidsstuderande (t.ex. yrkeshögskola); Helsingfors universitets alumiförening; pensionärer (inte HU / Aalto)), och visa det intyg som krävs för rabatten. ALLA HYT:s medlemmar, även de som arbetar utanför universitetet, är berättigade till förmånen, i vilket fall förmånen fås genom att berätta om medlemskapet i HYT och visa förbundskortet.

UniSport säsongskortsförmånen är personlig. Även alla nya medlemmar, som går med under år 2017, får förmånen.

Kontakta HYT:s medlemssekreterare om problem med att få säsongskort uppstår.

***dosenttisopimuksen tehneet