Varför bli medlem i HYT?

Välkommen med i  HYT! HYT utgör din kontaktlänk till universitetet och dess personalpolitik samt tar hand om intressebevakningen i frågor gällande din lön och profession.

HYT:s representanter är närvarande  när det underhandlas om dina rättigheter och förmåner.
Som medlem i HYT och TTL får du framför allt rådgivning och intressebevakning på både riksomfattande och lokal nivå. Rådgivning får du av förtroendemännen, HYT:s styrelsemedlemmar och HYT:s byrå. Därutöver får du rådgivning av TTLs byrå samt av en advokatbyrå med vilken TTL har undertecknat ett samarbetsavtal.

HYT:s medlemmar med löneinkomster blir medlemmar i Lärarnas arbetslöshetskassa då de betalar löntagarens medlemsavgift från sin bruttolön. Medlemmarna i TTL:s samtliga medlemsföreningar får sin arbetslöshetsersättning via Lärarnas arbetslöshetskassa.

Anvisningarna för medlemsansökan hittar du här

Vem kan bli medlem?

För att bli medlem i HYT ska du ha avlagt akademisk examen och vara anställd vid Helsingfors universitet, antingen som lärare eller forskare, eller i någon annan typ av befattning. Medlem i Forskarförbundet TTL blir man alltid via en lokalförening. Som medlem i HYT är du automatiskt medlem i både TTL och Akava.

Om du är stipendieforskare, på moderskaps- eller faderskapsledighet, eller om du håller på att utföra din militär- eller civiltjänst, är grundexamensstuderande eller arbetslös eller blir pensionerad inom kort, vänligen bekanta dig med specialvillkoren för medlemskap i HYT i  menyn till vänster.