Bevakning av dina intressen Kontaktuppgifter

PB 53
Fabiansgatan 28, rum 112
Tel. 044-7400616
hyt-toimisto@helsinki.fi

Intressebevakning

En central facklig aktör vid universitetet! HYT bevakar dina rättigheter och försvarar dina intressen i underhandlingarna kring universitetets arbetsvillkorsavtal. Det är lätt att kontakta förtroendemännen när du vill fråga något eller behöver hjälp.

HYT bevakar dina intressen och ger råd bl.a. i form av  

  • allmän intressebevakning på arbetsmarknaden
  • rådgivning gällande ditt anställningsförhållande
  • rådgivning gällande avlöning
  • juristens rådgivningsservice
  • arbetslöshetskassans tjänster

Läs mer om HYT:s verksamhet och målsättningar.