Verksamhet Information Kontaktuppgifter

PB 53
Fabiansgatan 28, rum 112
Tel. 044-7400616
hyt-toimisto@helsinki.fi

Tillsammans är vi starka!

Till sitt medlemsantal är HYT Forskarförbundets största medlemsförening och den största Akavaanslutna organisationen vid Helsingfors universitet.

Helsingin yliopiston tieteentekijät – Forskarföreningen vid Helsingfors grundades år 1967 för att bevaka den akademiska personalens intressen. Vår uppgift är att bevaka och aktivt främja medlemmarnas rättigheter vid universitetet.

För föreningens informationsverksamhet ansvarar huvudsakligen HYT:s styrelse samt föreningens informationsgrupp, informationsansvariga och organisationssekreterare.