Ifall du blir arbetslös Kontaktuppgifter

PB 53
Fabiansgatan 28, rum 112
Tel. 044-7400616
hyt-toimisto@helsinki.fi

Arbetslöshetsskyddet

Löntagarmedlemmarna i HYT blir också medlemmar i Lärarnas arbetslöshetskassa när de betalar löntagarens medlemsavgift från sin bruttolön. Löntagarmedlemmarna i samtliga medlemsföreningar i Forskarförbundet hör till Lärarnas arbetslöshetskassa.

Forskarförbundets instruktioner för dem som blivit arbetslösa hittar du på Forskarförbundets sidor vid punkten ”Arbetslöshetsskydd”. Arbetslöshetskassans instruktioner gäller de medlemmar som under den tid då medlemskapet varit i kraft har uppfyllt arbetsvillkoret (34 veckor avlönat arbete). Övriga medlemmar i kassan eller personer som inte är medlemmar i arbetslöshetskassan bör ansöka om förmånen hos FPA.

Mera information om medlemskap eller uppfyllt arbetsvillkor hittar du t.ex. på Arbetskassornas samarbetsorganisation r.f.:s hemsida.

Till skillnad från löntagarna blir stipendieforskarna inte medlemmar i arbetslöshetskassan. Stipendieforskarnas arbetslöshetsskydd förbättrades dock avsevärt år 2009, då Arbets- och näringsministeriet gav nya instruktioner för hur arbetslöshetsskyddet bör tillämpas på dem som är sysselsatta inom konst och vetenskap. Mera information om förändringarna hittar du t.ex. på Forskarförbundets sidor, vid punkten ”Arbetslöshetsskydd” eller på Arbets- och näringsministeriets sidor.

OBS!

Om du är stipendieforskare när du blir medlem i HYT är det viktigt att du meddelar byrån när du för första gången under ditt medlemskap blir löntagare. Först i detta skede kan vi också anmäla dig till Lärarnas arbetslöshetskassa och dina inkomster berättigar till arbetslöshetsdagpenning.