Kontaktuppgifter

PB 53
Fabiansgatan 28, rum 112
Tel. 044-7400616
hyt-toimisto@helsinki.fi

Aktuellt

 

Vårmöte 2017

HYT:s vårmöte organiseras i Univafe Topelias den 20.4.2017 klockan 15.00.

Mötets agenda finns på våra finskspråkiga sidor

Välkommen!

 

 

HYT:s 50-årsjubileum 27.4.2017!

Helsingfors universitets forskarförening rf fyller 50 år och HYT
inbjuder alla sina medlemmar att fira med en buffetmiddag.

På kvällens program står publiceringen av HYT:s 50-års historik
skriven av docent Ville Jalovaara, Hast & Cast -ensamblens uppförande
av ”Musistance – känslans forskningsresa” och orkestermusik med
solisten Tero Huhtala.

Plats: Restaurang Hima & Sali, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 C,
00180 Helsingfors
Tid: 27.4.2017 från och med kl 17.00. Programmet börjar kl 18.00 och
middagen kl 19.00

Anmälan sker med e-blankett, som man hittar här. Om du inte får e-post under mars månad, tag kontakt med
medlemssekreteraren: hyt-toimisto@helsinki.fi

Klädsel: Smart casual

Välkommen!

 

HYT:s årsmötet 2014

HYT:s årsmöte organiseras i restaurang Osterbotnia, Baarikabinetti (Museokatu 10, våning 3) den 20:e November 2014 klockan 18.30.

Mötets agenda har publicerat på finska i medlemsbulletin 3/2014.

Förut mötet har HYT:s medlem möjlighet att delta visningen i Nationalmuseet (Mannerheimintie 34). Visningen börjar klockan 17:00. Visningen är organiserat på finska och på engelska.  

Välkommen!

 

HYT:s årsmötet 2013

HYT:s årsmöte organiseras i Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) den 26:e November 2013 klockan 16.30.

Mötets agenda har publicerat på finska i medlemsbulletin 3/2013.

Välkommen!

 

Val vid universitetet 2013

Val för Universitetets styrelse har hållit 4-5.11.2013 och universitetssamfundet har valts också HYT:s kandidat Ragna Rönnholm till styrelsen. Ett hjärtligt tack till alla väljare!

ragnarönnholm

Ragna Rönnholm, forskningskoordinator,Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Bilden: Linda Tammisto.

Andra företrädare valts till Universitetets styrelse:

Gruppen professorer: Kimmo Kontula (medicinska fakulteten), Ilkka Hanski (bio- och miljövetenskapliga fakulteten) och Markku Leskelä (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten).

Gruppen övrig undervisnings- och forskningspersonal samt övrig personal: Ragna Rönnholm (bio- och miljövetenskapliga fakulteten) och Kirsi Rauhala (medicinska fakulteten).

Dessutom har HUS valt styrelsens studerandemedlemmar: Jannica Aalto, kandidat i naturvetenskaper och teologie och politices studerande Jussi Nuortimo.

Kollegiet fastställer de medlemmar som universitetssamfundet valt i sitt möte 18.12. Styrelsen börjar sitt arbete 1.1.2014.

 

Välkommen till Agora!

Vad händer i universitetet just nu och vart är vi på väg? Välkommen till Agora för att diskutera ämnen som är relevanta för forskare och anställda vid Helsingfors universitet. Diskussion är ledd av Outi Alanko-Kahiluoto.

Agora tar plats den 26.9.2013 klockan 14-16 vid Helsingfors universitets lilla festsal.

Kaffeservering klockan 13.30.

Förhansanmälning behövs ej

 

HYT:s byrå stängd 15.-21.4.

HYT:sä byrå är stängd den 15.-21.4. Under denna tid kan det uppkomma fördröjning i svar på e-post. I brådskande ärenden kan du alltid kontakt Forskarförbundet.

Förtroendemän kan kontaktas normalt.

Vem är årets forskare?

Kuva suurenee klikkaamalla

Vårmöte

HYT:s vårmöte organiseras i Porthanias lärarcafé den 25.4.2013 klockan 17.00.

Mötets agenda finns på våra finskspråkiga sidor

Forskarförbundets och Professorförbundets vårseminarium

Forskarförbundets och Professorförbundets gemensamma vårseminarium ordnas igen.

Tid: 19.4.2013 kl. 9.30 - 15.00

Plats : Börshuset, Fabiansgatan 14, Helsingfors

Mera information och anmälning på Professorförbundets sidor

HYTdeltog i jämlikhetens dag

HYT deltog i Minna Canths och jämlikhetens dag. Under dagen gavs ut nästan 1 000 flygblad och information om aktuella frågor om intressebevakning.

Porthanias nedre aula

Helsingfors universitets huvudförtroendeman Tapani Kaakkuriniemi och HYT:s vice ordförande Milja Saari vid HYT:s bord.