Miksi liittyä HYT:n jäseneksi?

Tervetuloa mukaan HYT:n jäseneksi! HYT toimii yhdyssiteenäsi yliopistoon ja sen henkilöstöpolitiikkaan ja huolehtii ammatillisesta sekä palkkauksellisesta edunvalvonnastasi

HYT:n edustajat ovat läsnä tilaisuuksissa, joissa neuvotellaan Sinun oikeuksistasi ja eduistasi.

HYTin:n ja TTL:n jäsenenä saat jäsenmaksusi vastineena ennen kaikkea neuvontaa ja edunvalvontaa sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Neuvontaa voit saada luottamusmiehiltä, HYT:n hallituksen jäseniltä ja HYT:n toimistosta. Lisäksi saat apua TTL:n toimistosta ja asianajotoimistosta, jonka kanssa TTL on solminut yhteistyösopimuksen.

HYT:n palkansaajajäsenet liittyvät Opettajien työttömyyskassan jäseniksi maksaessaan palkansaajan jäsenmaksun bruttopalkastaan. Kaikkien TTL:n jäsenyhdistysten jäsenten työttömyysturva on järjestetty Opettajien työttömyyskassan kautta.

Liittymisohjeet löydät täältä

Kuka voi liittyä?

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopistossa tai vastaavassa tieteellisessä laitoksessa opetus-, tutkimus- tai muussa tehtävässä toimiva, akateemisen tutkinnon suorittanut henkilö.  Tieteentekijöiden liiton jäseneksi liitytään aina jäsenyhdistyksen kautta, joten HYT:n jäsenenä olet TTL:n sekä Akavan jäsen.

Apurahatutkijoita, vanhempain-, äititys- ja isyysvapaalla olevia, siviili- tai varusmiespalvelua suorittavia, perustutkinto-opiskelijoita, työttömiä sekä eläkkeelle jääviä pyydetään tutustumaan vasemmanpuoleisen valikon avulla erikoisehtoihin koskien HYT:n jäsenyyttä.