Sinustako Vihreän lohikäärmeen veljeskunnan jäsen?
Seikkailijoiden löyhä yhteenliittymä kaikkien jäseniensä eduksi
Vihreän lohikäärmeen veljeskunnasta
Vihreän lohikäärmeen veljeskunta on organisaatio joka on perustettu 6097. Se turvaa jäsentensä omaisuutta ja henkeä. Jos olet kyllästynyt siihen, että sinut palkataan vaaralliseen työhän ja sen jälkeen toivotaan että poistut pikaisesti niin Schlüsselhof on sinulle oikea paikka. Schlüsselhofissa valtaa pitää Vihreän lohikäärmeen veljeskunta joka on koostunut joukosta seikkailijoita.

Vihreän lohikäärmeen veljeskunta on päättänyt tarjota sekä uusille kokemattomille että jo kokemusta kartuttaneille seikkailijoille mahdollisuutta jäsenyyteensä. Tulokkaiden uskonnolliset suuntaukset, rotutausta tai ammatinvalinta ei kiinnosta veljeskuntaa, vaan vain se, että jäsenet omaavat riittäviä taitoja ja rohkeutta jotka ovat välttämättömiä vaarallisten tehtävien loppuunviemiseen.

Miksi jäseneksi?
Yksittäinen seikkailija tai jopa pienemmät seikkailijat ovat usein alttiita hallitsijoiden ja paikallisten johtajien mielivallalle. Kuuluminen suurempaan organisaatioon vähentää tätä riskiä. Ja vaikka jokin taho ei veljeskunnan mahtia kunnioittaisikaan, ei veljeskunnan turva jää pelkän tunnuksen esittämisen tasolle. Veljeskunta on valmistautunut neuvottelemaan jäseniensä vapauden puolesta ja tarvittaessa siltä on saatavissa varoja lunnaiden maksuun tai jopa joukkoja jäsentensä vapauttamiseksi tarvittaviin pelastusoperaatioihin.

Eivät pelkät paikallisherrat ja työnantajat kuitenkaan ole seikkailijoiden suurimpia riskejä. Myös itse tehtävillä monet vaarat uhkaavat seikkailijan vapautta ja henkeä. Seikkailijaryhmässä saattaa olla petollisia joiden tavoitteena on murhauttaa toverinsa heti suuren varallisuuden osuessa seikkailijoiden käsiin. Organisaation sisällä tällainen on melkoisen varmasti tuhoontuomittua joten veljeskunnan kokoamat ryhmät ovat turvallisempia kuin satunnaisesti kootut ryhmät. Vihollinen saattaa saada seikkailijoita vangikseen, mutta tähän veljeskunta vastaa pelastusoperaatioilla ja kun seikkailija on veljeskunnan hierarkiassa korkeammalla, saattaa veljeskunta jopa kustantaa hänen henkiinherättämisensä. Veljeskunnan kasvaessa ja sen mahdin tullessa tunnetummaksi seuraa siitä myös se, että rosvot alkavat kaihtaa veljeskunnan suojelussa olevia karavaaneja, laivoja ja muuta vastaavaa, ja täten tekee myös veljeskunnan jäsenten elämän helpommaksi.

Eikä sovi unohtaa sitäkään, että veljeskunnan jäsenille on oma lakinsa veljeskunnan hallitsemilla alueilla ja että veljeskunnan mahti takaa jäsennilleen vakaan arvostetun  aseman monilla alueilla. Veljeskunta on jo nyt tehnyt eri tahoille arvokkaita palveluksia jotka taatusti tulevat auttamaan myös veljeskunnan uudempia jäseniä.

Lopuksi vielä veljeskunta tarjoaa jäsentensä käyttöön niin majoitusta, sepän palveluja, hevosia ja jopa laivoja ja maagisia esineitä. Toki viimeiksi mainittuja lähinnä veljeskunnan korkeampitasoisille jäsenille.

Jäseneksi mutta kuinka?
Veljeskunnan jäsenyyteen on kolme edellytystä. 1) veljeskunnan jäsen sitoutuu maksamaan veljeskunnalle 10% tehtävissä kertyvistä tuloistaan ja siihen, että   maagisten esineiden löytyessä seikkailijaryhmän jäsenellä on oikeus lunastaa ne itselleen puolella hinnalla, jos näin ei tapahdu on veljeskunnalla sama oikeus ja jos veljeskuntakaan ei ole kiinnostunut on seikkailijoilla lupa myydä esineet parhaiten tarjoavalle.  2) jäsenen tulee sitoutua noudattamaan veljeskunnan sääntöjä. 3) Jäsenen täytyy täytyy täyttää tietyt minimivaatimukset, sillä veljeskunta ei ole kiinnostunut ottamaan joukkoonsa tiedollisesti ja taidollisesti mihinkään kykenemättömiä.

Niiden jotka katsovat että veljeskunnan tarjoama lisä turvallisuudessa ja mahdollisuuksissa on veljeskunnan vaatimien sitoumusten väärtti, tulee ottaa yhteyttä veljeskuntaan. Veljeskunnan päämaja sijaitsee Schlüsselhofin linnassa, ja veljeskunnan asiamies löytyy sekä Dyversissä että Greyhawkissa.