Vihreän lohikäärmeen veljeskunnan hierarkia
Seikkailijoiden löyhä yhteenliittymä kaikkien jäseniensä eduksi
veljeskunnan hierarkia Suuri neuvosto Johto hierarkia henkilöittäin säännöt

    Veljeskunnan hierarkia

7. rinki
Veljeskunnan ylin taso.

7. rinkiin pääsee joko a) Suuren neuvoston suostumuksella, b) kun seikkailija on tilittänyt veljeskunnalle yli 100000 gp:tä seikkailutuotoistaan (eli seikkailija tienannut veljeskunnan tehtävissä vähintään 1000000 gp:tä) tai c) Veljeskunnan suurmestarit (sekä menneet että nykyiset) kuuluvat tähän.

Velvoitteet: samat kuin 6. ringissä

Oikeudet. samt kuin 6. ringissä + täydet tuomarinoikeudet. Oikeus hoitaa diplomaattisuhteita, julistaa sodan, tai vihollisuuden, käyttää kaikkia veljeskunnan resursseja (sota, vihollisuus yms vaativat vielä suuren neuvoston hyväksymisen - eli tämä taho voi perua päätöksen). Oikeus uuden linnan tai läänityksen perustamiseen veljeskunnan voimavaroin. Lopullisen kuoleman sattuessa oikeus merkittävään hautamonumenttiin.

6. rinki
6. rinkiin pääsee joko a) Suuren neuvoston suostumuksella, b) kun seikkailija on tilittänyt veljeskunnalle yli 25000 gp:tä seikkailutuotoistaan (eli seikkailija tienannut veljeskunnan tehtävissä vähintään 250000 gp:tä) tai c) kaikki "vanhimman" aseman saaneet kuuluvat tähän.

Velvoitteet: Vapautettu muista kuin veljeskunnan sääntöjen noudattamisesta ja veljeskunnan puolustamisen velvoitteesta.

Oikeudet: samat kuin 5. rinkiläisillä + laajemmat tuomarinoikeudet. oikeus käyttää 1/3 osaa veljeskunnan voimavaroista (myös joukoista) jos tilanne sellaiseen pakoittaa. Oikeus solmia keskitason diplomaattisia sopimuksia, Oikeus vaatia  äänestystä suuressa neuvostossa (1. kerta /asia vuodessa). Oikeus rajoittamattomaan pelastusyritykseen (joka kumoutuu vain jos veljeskunnan kohtalo joutuisi yrityksessä uhatuksi).Oikeus ottaa veljeskuntaan uusia jäseniä.

5. rinki.
5. rinkiin pääsee joko a) veljeskunnan johdon suostumuksella b) Suuren neuvoston suostumuksella, c) kun seikkailija on tilittänyt veljeskunnalle yli 10000 gp:tä seikkailutuotoistaan (eli seikkailija tienannut veljeskunnan tehtävissä vähintään 100000 gp:tä) tai d) Kaikki vähintään nimitasolleen päässeet korotetaan automaattisesti tähän rinkiin.

Velvoitteet: samat kuin 4. rinkiläisillä paitsi opastamisvelvoite vaihtuu rajatuksi opettamisvelvoitteeksi. Samalla osallistumisvelvollisuus veljeskunnan osoittamiin tehtäviin poistuu (eli eläkkeelle jääminen mahdollistuu).

Oikeudet. samat kuin 4. rinkiläisillä + oikeus hyvin itsenäiseen toimintaan veljeskunnan puitteissa (mm. oikeus perustaa jonkinasteisia haara-osastoja veljeskunnalle ja oikeus liittää uusia alueita veljeskunnan hallintaan). täysi tuomio-oikeus veljeskunnan alueella oleviin ulkopuolisiin ja rajattu veljeskunnan sisällä. Jäsenen ollessa pulassa hän on oikeutettu hyvin suurmittaiseen pelastuoperaatioon. Täysi oikeus veljeskunnan arsenaalin käyttöön. Vain veljeskunnan johto tai suuri neuvosto voi tuomita 5.n ringin jäsenen. Oikeus vaatia ammattialansa vanhimman luottamuksesta käytävää äänestystä (1. kerta vuodessa). On enää suuren neuvoston tuomittavissa.

4. rinki
4. rinkiin pääsee joko a) veljeskunnan johdon suostumuksella b) Suuren neuvoston suostumuksella  tai d) kun seikkailija on tilittänyt veljeskunnalle yli 2000 gp:tä seikkailutuotoistaan (eli seikkailija tienannut veljeskunnan tehtävissä vähintään 20000 gp:tä)

Velvotteet: samat kuin 3. ringissä. tuomarivelvollisuus laajempi.

Oikeudet: samat kuin 3. ringissä + puhe ja äänioikeus suuressa neuvostossa ja oikeus asettua ehdolle alansa "vanhimman" virkaan. Oikeus tuomita porvaristoa (kauppiaat, käsityöläiset yms - ei kuolemaan), maatyöläisiä, rosvoja yms kohtaan täysi tuomio-oikeus (sisältää kuolemantuomion). 2. 4.n ringin jäsentä voi tuomita kokelaita ja 1. ringin jäseniä, mutta ei kuolemaan. Oikeus veljeskunnan suorittamaan henkiinherättämiseen jos on kuollut veljeskunnan asioilla.Oikeus toimia merkittävissä veljeskunnan viroissa (kuten vaikkapa linnanherrana tms.)

3. rinki
3. rinkiin pääsee joko a) veljeskunnan johdon suostumuksella b) Suuren neuvoston suostumuksella, c) kahden 7. ringin jäsenen suostumuksella  tai d) kun seikkailija on tilittänyt veljeskunnalle yli 500 gp:tä seikkailutuotoistaan (eli seikkailija tienannut veljeskunnan tehtävissä vähintään 5000 gp:tä)

Velvotteet: samat kuin 2. ringissä. Lisäksi opastamis/vahtimisvelvollisuus nuorempia veljeskunnan jäseniä kohtaan.Rajoitettu tuomarivelvollisuus.

Oikeudet samat kuin 2. ringissä + rajoitettu oikeus lainailla esineitä arsenaalista(laajempi kuin 2.rinkiläisillä). Oikeus esiintyä vaatimattomissa asioissa veljeskunnan edustajana. Oikeus pääsyyn suuren neuvoston kokouksiin, mutta ei ääni eikä puheoikeutta. Oikeus toimia tuomarina ns. tavallisia ihmisiä koskevissa riitatapauksissa (ei kuitenkaan oikeutta kuolemantuomiooon tai pidempään vapaudenriistoon). Oikeus komentaa ryhmää veljeskunnan sotilaita mm. järjestyksenpitotehtäviin (ei kuitenkaan "seikkailemaan" tai veljeskunnan rajojen ulkopuolelle). Laajempi oikeus veljeskunnan apuun muiden tuomioistunten alueella. Oikeus veljeskunnan apuun muissakin ongelmatapauksissa laajenee yhä. On enää veljeskunnan johdon tai suuren neuvoston tuomittavissa.

2. rinki
2. rinkiin pääsee joko a) veljeskunnan johdon suostumuksella b) Suuren neuvoston suostumuksella, c) 7 ringin jäsenen suostumuksella (tai kahden 6:nen ringin jäsenen)  tai d) kun seikkailija on tilittänyt veljeskunnalle yli 100 gp:tä seikkailutuotoistaan (eli seikkailija tienannut veljeskunnan tehtävissä vähintään 1000 gp:tä)

Velvotteet: samat kuin 1. ringissä.

Oikeudet: samat kuin 1. ringissä + Oikeus hyvin rajoitettuun pääsyyn veljeskunnan asrsenaalissa (eli lähinnä maagisten esineiden suhteen), Riita/tuomiotapauksissa hänellä on oikeus siihen, että hänen asioitaan käsittelee vähintään 5:nen ringin jäsen. Oikeus myös rajoitettuun veljeskunnan apuun jäsenen ollessa jonkin muun alueen tuomioistuimen tuomittavana. (eli vaikkapa Dyversissä veljeskunta koittaisi lehmänkaupoilla tai anomuksella vapauttaa jäsentään - tai palkkaisi oikeudellisen avustajan). Laajempi oikeus veljeskunnan apuun. Täysi aarreosuus.

1. rinki
Varsinaiset uudet jäsenet. Kokelaasta 1. rinkiin pääsee joko a) veljeskunnan johdon suostumuksella b) Suuren neuvoston suostumuksella, c) 6-7 ringin jäsenen suostumuksella  tai d) kun seikkailija on tilittänyt veljeskunnalle yli 20 gp:tä seikkailutuotoistaan (eli seikkailija tienannut veljeskunnan tehtävissä vähintään 200 gp:tä)

Velvoitteet: samat kuin kokelaalla. Lisäksi rajattu velvollisuus osallistua veljeskunnan hänelle osoittamiin tehtäviin (Voi kieltäytyä pari kertaa, mutta ei voi kieltäytyä koko ajan).

Oikeudet: Samat kuin kokelaalla + oikeus käyttää veljeskunnan seppien apua, oikeus käyttää veljeskunnan hevosia, laivoja yms silloin kun nämä eivät ole aikaisemmin annetuilla tehtävillä (jos samaan aikaan korkeammalla tasolla oleva tarvitsisi näitä resursseja on tällä etuoikeus niiden käyttöön). Jäsenellä on pulaan joutuessaan oikeus rajoitettuun veljeskunnan apuun (hyvin pienimuototinen pelastusretkikunta, pienet lunnaat, yms). Veljeskunnan tehtävissä toimiessaan 1/2 aarreosuus.

kokelaat
Veljeskuntaan liittyvät, mutta ei vielä veljeskunnan puitteissa toimineet kuuluvat tähän. Kokelaaksi pääsee joko a) veljeskunnan johdon suostumuksella, b) suuren neuvoston suostumuksella tai c) 6-7 ringin jäsenen suostumuksella (huom. kuka tahansa näistä ringeistä voi siis ottaa veljeskuntaan uusia kokelaita.)

Velvoitteet: 10% seikkailutuotoista veljeskunnalle, velvollisuus noudattaa veljeskunnan sääntöjä ja puolustaa sekä veljeskuntaa että sen jäseniä kun nämä tarvitsevat apua. Kokelaalla on myös velvollisuus pitää suunsa kiinni veljeskunnan asioista.

Oikeudet: Oikeus majoittautua veljeskunnan tiloihin ja oikeus veljeskunnan suojeluun. Veljeskunnan alueella häntä koskevat oikeusasiat ovat veljeskunnan sisäisen tuomioelimen asioita (eli ei ole ns. maallisen oikeuden kohteena).Veljeskunnan tehtävissä toimiessaan vain 1/5 aarreosuus kokelaille.

Palkolliset.
Ovat asemaltaan alempana kaikkia muita veljeskuntaan kuuluvia paitsi kokelaita. Poikkeus säännöstä on eri tehtäviin sijoitetut "asiantuntijat" jolle neuvosto johto tai joku yksittäinen henkilö on antanut tavallista korkeammat valtuudet. Valtuudet ovat aina rajattuja.
Huomioita
Korkein päättävä elin on suuri neuvosto joka on lopullinen taho kaikissa aisiossa. Veljeskunnan johto on verrattavissa hallitukseen ja suuri neuvosto on taas kuin parlamentti. Johto siis käytännössä pyörittää asioita, mutta suuri neuvosto voi riittävän yksimielisyyden sattuessa kyseenalaistaa johdon toimet, tosin yksimielinen johto kykenee torjumaan melko hyvin toimiensa arvostelut (sillä on selkeä enemmistö neuvoston äänistä).