Vihreän lohikäärmeen veljeskunnan säännöt

veljeskunnan hierarkia Suuri neuvosto Johto hierarkia henkilöittäin säännöt
  1. Veljeskunnan jäsenet suojelevat ja auttavat toisiaan tarpeen vaatiessa.
  2. Veljeskunnan jäsenet eivät saa tehdä veljeskunnan nimissä mitään sellaista joka vahingoittaa veljeskunnan mainetta. Veljeskunnalla ei kuitenkaan ole oikeutta puuttua kenenkään jäsenensä yksityishenkilönä harrastamaan toimintaan.
  3. Veljeskunta voi toimia muiden antamien tehtävien puitteissa, mutta tällöinkin on muistettava veljeskunnan edut. Tehtäviä jotka saattaisivat vakavasti vaarantaa veljeskunnan edut ei saa ottaa vastaan veljeskunnan nimissä. Veljeskunnan nimissä toimiessa mm. seuraavat asiat ovat kiellettyjä. Varastaminen ja muu huijaaminen. Vangittujen tai antautuneiden surmaaminen (riippumatta siitä mitä rotua vangitut edustavat).
  4. Veljeskunnan johto valitaan vaaleilla. Suurmestari valitaan yleisellä vaalilla jossa äänimäärä perustuu jäsenten asemaan organisaatiossa ja vanhimmat valitaan kunkin ammattikunnan sisäisillä vaaleilla.
  5. Sekä suurmestari että neuvosherrat ovat virassaan niin kauan kunnes heidät äänestetään pois virastaan.
  6. Suurmestari valitsee kullekin veljeskuntaa edustavalle ryhmälle johtajan.