Schlüsselhofin kaupungin hautausmaa
kehittyvä keskus keskellä metsää

Kaupungin hautausmaa on toistaiseksi vain tarkoitukseen varattu maanpala kaupungin lähistöllä.

Hautausmaalla on kolme? eri aluetta. Suurin alue on Staggerin hoidossa ja siunaama. Sinne haudataan kaikki ne joiden uskonnollista suuntausta ei tiedetä tai joiden palvoman jumalan korkea-arvoisia pappeja ei ole lähimailla.  Kaksi pienempää aluetta ovat Nelsonin ja Kauniin hoidossa ja niihin haudataan ne jotka ovat erityisesti toivoneet hautausta juuri näiden tahojen toimesta (tai perikunta moista toivoo).

Hautausmaan perustaminen:
 
Jossain vaiheessa Stagger ottaa puheeksi muiden pappien
(Kummari: Ketäs pappeja meillä tällä hetkellä onkaan? (Pelaaja,
pappi, level, aligment, jumala, jumalan aligment, jumalan
"toimialue", jumalan "taso" (major, minor, semi, yms.))) kanssa
seikan että kaupungissamme ei ole hautausmaata.
Hän ehdottaakin että tietty alue kaupingin läheltä varattaisiin
"ekumeeniseksi" hautausmaaksi. Kun asia on puitu muiden
pappien kesken tuodaan se myös muun porukan käsiteltäväksi,
mikäli pappien kesken syntyy riittävästi yhteisymmärrystä. Mikäli
yhteisymmärrystä ei synny esittää Stagger koko porukalle että
saisi varata tietyn alueen hautausmaaksi jota hänen
kirkkokuntansa hoitaisi.
Ongelma on että hautausmaan pitäisi olla pyhitettyä maata.
Ainakin Stagger, Nelson, Yulduz ja Kaunis pystyvät maan pyhittämään (Ceremony 7 lv pappi). Mutta päällekkäin heittetyt maan pyhitykset tuskin ovat toimiva ratkaisu ja ei ole mitään järkeä ruveta jakamaan aluetta pieniin palstoihin kullekin jumalle, joita on kymmeniä, niin Stagger ehdottaa kahta vaihtoehtoa.
 
1) Hankitaan paikalle joku täysin neutraalin jumalan täysin
neutraali pappi hoitamaan maan pyhitys.
 
2) Hän hoitaa sen, koska tuskin kenelläkään on mitään sitä
vastaan että tulee haudatuksi Onnen jumalan papin pyhittämään
maahan. Jotenkin hänestä ei tunnu hyvältä ajatukselta että
hautausmaa pyhitettäisiin Romanttisen rakkauden jumalan voimilla.
Pitää muistaa että useimmat ihmiset (ja muut) palvovat useita
jumalia ja kääntyvät sen puoleen joka kulloinkin tuntuu tilanteeseen
sopivalta ja Stagger toteaa että hyvä tuuri/onni sopii tilanteesen
kuin tilanteeseen.