vieraskirja/ yhteystiedot  
 
3
 

SANNA GRANBACKA
ELANNON LEIPÄTEHDAS JA KAUPUNGINOSAN MUUTOS
Kaupunki tutkimuskohteena, graduaiheen esittely

 
 


Hymähdyksiä ja naurahtelua kuulin useastakin suusta, kun ilmoitin graduni aiheeksi Elannon leipätehtaan. Aihe ei tainnut olla tarpeeksi hieno. Naurahdusten jälkeen alkoi nostalginen muistelu leiväntuoksun leijailusta Hämeentiellä. Halusin graduni olevan ajankohtainen ja käsittelevän arkkitehtuuria, rakennussuojelua ja Kaupunkitutkimusta, siksi valitsin tämän aiheen.
Se täyttää kaikki toiveeni.

Elannon korttelin on suunnitellut Väinö Vähäkallio ja sen rakennushistoriallinen arvo on ymmärretty jo pitkään. Leipätehdas sijaitsee korttelin keskellä, sen vanha osa on valmistunut 1925 (Väinö Vähäkallio) ja uudempi osa 1955 (Jouko Ylihannus ja Paavo Lehtinen). Rakennus on suojeltu kaavalla. Tehdas on ollut yhtäjaksoisessa käytössä 75 vuotta, leipomotoiminta päättyi tammikuussa 2001. Nyt leipätehdas on työmaana, siitä rakennetaan arkkitehti Juhani Maunulan korjaussuunnitelman mukaan Taiteiden taloa. Loppuvuodesta sisään muuttaa Kuvataideakatemia, Oopperan balettikoulu ja Step Up.

Aion gradussani tutkia leipätehtaan rakennushistorian ja korjaussuunnitelman lisäksi kaupunginosan muutosta. Sörnäisten teollisuuskaupunginosalla on pitkä historia ja sen vaikutus näkyy myös ympäröivissä kaupunginosissa. Teollinen toiminta on siirtynyt muualle ja viimeisen 10-15 vuoden aikana Sörnäisiin on sijoittunut uusia pääkonttoreita samalla, kun teollisuusrakennuksista on muunnettu toimistoja ja asuntoja. Sinne on rakennettu myös uusi Lintulahden asuinalue.

Leipätehtaan naapurissa on pari vuotta toiminut Teatterikorkeakoulu vanhan suojellun Kokostehtaan tiloissa, nyt Kuvataideakatemia tuo alueelle uuden (korkea)kulttuuritoiminnan. Sörnäisten status on nousemassa, ja olen kiinnostunut tutkimaan tämän muutoksen vaikutuksia. Kuten kotisivuillamme todetaan, ‘Taidehistorian kaupunkitutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä rakennetun kaupungin synty- ja muutosprosesseja kohtaan’.

Monitieteinen kaupunkitutkimus antaa hyvät eväät tutkimukselle samalla, kun voin tarkastella kohdetta esimerkiksi rakennussuojelun kannalta. Kaupunkitutkimus hyödyntää mm. sosiologiaa, maantiedettä, tilastotiedettä ja historiantutkimusta. Lisäksi rakennettu ympäristö, vanha teollisuusmiljöö ja kaupunkisuunnittelu ovat asioita, joihin aion kiinnittää huomiota. Tutkimukseeni tulee sosiologinen painotus.

Elannon leipätehdas tulee siis toimimaan esimerkkinä vanhan teollisuusrakennuksen muuttamisesta uuteen käyttöön ja muutoksen avulla voin samalla peilata kaupunginosan muuttumista. Graduni on aivan alkuvaiheessa ja rajauksen kanssa täytyy olla tarkka, ettei työ paisu liiaksi. Toisaalta aiheen monipuolisuus pitää kiinnostusta yllä.

Taiteiden talosta tulee puolijulkinen kulttuurikeskus, sen aulaan rakennetaan kahvila ja näyttelytiloja ja uskon, että se on valmistuessaan monenlaisen kiinnostuksen kohde. Rakennustyömaalla käydessäni työmaanjohtajakin muisti näyttää, mihin Marco Bjurströmin työhuone tulee.

 
   
2
3
  eidos ry