Kontaktuppgifter

Italiensk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Studier

 • Är du intresserad av italienska språket och litteraturen?
 • Vill du veta mera om Italiens samhälle och kultur?
 • Är du intresserad av italienska också ur ett teoretiskt perspektiv? Vill du lära dig betrakta språkets strukturer och stilnivåer från en språkvetares synvinkel?
 • Är du intresserad av modern litteratur och klassiker från tidigare epoker?
 • Vill du sätta in dig i varför Italien är den europeiska kulturens vagga?
 • Har du lust att studera några månader eller ett helt läsår som Erasmusstudent i Italien?

 

Studera hos oss Sök Till Uni.

Se mer om utbildningar från här.

Biämnesrätt

Ut i arbetslivet

I dagens samhälle och arbetsliv måste alla ständigt fortbilda sig och ingen är någonsin fullständigt ”färdig”. En humanistisk utbildning gör dig flexibel och ökar din förmåga att söka, ta till dig och tillämpa ny information. Du kan också stöda och påverka din karriär genom valet av biämnen. Som expert på italienska kan du till exempel

 • arbeta som kulturexpert (lämpliga biämnen är t.ex. konstämnen)
 • bli lärare (ämneslärarutbildningen rekommenderas också för dem som vill undervisa vuxna)
 • utbilda dig till översättare (biämnen inom översättning rekommenderas)
 • arbeta inom turism (du kan t.ex. genomföra biämnesstudier vid Nätverksuniversitetet för turismforskning)
 • om du tänker inrikta dig på en forskarkarriär lönar det sig att välja t.ex. allmän språkvetenskap eller litteraturvetenskap som biämne
 • arbeta i företag eller inhemska och internationella organisationer (lämpliga biämnen finns t.ex. vid Statsvetenskapliga fakulteten).

Utexaminerade magistrar arbetar bl.a. som journalister, guider i Italien och Finland, i skolor och inom vuxenutbildning, som läromedelsförfattare, i ministerier, som företagare, i bibliotek, i Europeiska kommissionen och inom polisväsendet.