Kontaktuppgifter

Italiensk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Välkommen!

Italienskan är ett av Europas äldsta kulturspråk. Kunskaper i italienska ger nyckeln till bland annat europeisk musik, bildkonst, historia och forskning om antikens kultur.

Termen ’filologi’ i läroämnets beteckning skall ses i vid bemärkelse: den innebär forskning i språk och litteratur, studier i språkets tusenåriga utveckling och analys av de mekanismer som format italienskan och Italiens språkliga situation till vad de är idag.

Aktuellt

Mer