Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Italialainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intranetistä

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Tutkimusprojektit

Tutkimusprojektit

Romaanisissa kielissä harjoitetaan sekä filologista että puhtaasti lingvististä tutkimusta. Edellistä edustavat mm. lukuisat tekstieditiot, joita helsinkiläiset romanistit ovat julkaisseet 1800-luvun lopusta lähtien. Jälkimmäisen piiriin kuuluvat mm. monet kontrastiiviset (suomi-ranska ja suomi-italia) ja historiallista lauseoppia koskevat tutkimukset. Väitöskirjoja on viime aikoina tehty myös nykykielen syntaksista, diskurssianalyysistä ja traduktologiasta.

Vuonna 2000 käynnistettiin silloisen romaanisten kielten laitoksen ensimmäinen yhteisromaaninen projekti, jonka puitteissa tutkitaan romaanisten kielten nykyisiä, varsin vaihtelevia puhuttelumuotokäytäntöjä. Tämä ensisijaisesti sosiolingvistinen projekti perustui sekä kenttätutkimuksiin ja haastatteluihin että kirjallisen materiaalin analyysiin; siihen liittyviä pro gradu -töitä on tekeillä useita.

Tieteellisen vuodesta 1899 ilmestyvän aikakauslehden Neuphilologische Mitteilungenin romaanisia kielten osuuden vastuuhenkilöt ovat HY:n eri romaanisten kielten professoreita. Ks. myös Publications des langues romanes-julkaisusarja.

Ajankohtaista tietoa tutkimuksesta löytyy TUHAT-tutkimustietokannasta. Löydät tietoa hankkeista ja julkaisuista klikkaamalla tutkijoiden nimiä Henkilöstö-sivulla.