Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Italialainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intranetistä

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Tutkimus

Italialaisessa filologiassa harjoitetaan sekä filologista että puhtaasti lingvististä tutkimusta. Edellistä edustavat mm. lukuisat tekstieditiot, joita helsinkiläiset romanistit ovat julkaisseet 1800-luvun lopusta lähtien. Jälkimmäisen piiriin kuuluvat mm. monet kontrastiiviset (suomi-italia) ja historiallista lauseoppia koskevat tutkimukset.

Tutkimusaiheiden kirjo on laaja: esimerkiksi sosiolingvistiikka ja mediakielen tutkimus tarjoavat monenmoisia tutkimuskohteita nykyitaliasta kiinnostuneille. Kirjallisuuden puolella on mahdollista paneutua yksittäisten nykykirjailijoiden teosten tutkimiseen. Oppiaineessa on myös vankat perinteet aikaisempien vuosisatojen kielen ja kirjallisuuden tutkimuksessa. Väitöskirjoja on viime aikoina tehty myös nykykielen syntaksista, diskurssianalyysistä ja traduktologiasta.

Pro gradu- ja lisensiaatintutkielmat sekä väitöskirjat koottiin vuosina 1973-2009 erityiseen opinnäytetietokantaan. Vuodesta 2010 lähtien pro gradut löytyvät nykykielten laitoksen sivuilta.

Ajankohtaista tietoa tutkimuksesta löytyy TUHAT-tutkimustietokannasta. Löydät tietoa hankkeista ja julkaisuista klikkaamalla tutkijoiden nimiä Henkilöstö-sivulla.

Tieteellisen vuodesta 1899 ilmestyvän aikakauslehden Neuphilologische Mitteilungenin romaanisten kielten osuuden vastuuhenkilöt ovat HY:n eri romaanisten kielten professoreita.

Vuonna 2005 suoritetussa koko Helsingin yliopiston tutkimuksen arvionnissa silloinen romaanisten kielten laitos sai toiseksi korkeimman arvosanan 6 (asteikolla 1-7). Lisätietoa vuosien 1999, 2005 ja 2010-2012 arvioinneista löytyy täältä.