Yhteystiedot

Italialainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intranetistä

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Tietoa oppiaineesta

Italialainen filologia on Helsingin yliopistossa verrattain nuori oppiaine. Italian kielen opettamisella on kuitenkin Suomessa pitkä traditio. Ensimmäinen italialainen "kielimestari" maassamme oli bolognalainen Antonio Papi (1659-1740). Hän toimi ensin Uppsalan yliopistossa, kunnes Kaarle XI kesällä 1694 nimitti hänet Turun yliopiston italian ja ranskan kielen opettajaksi. Tällöin hän alkoi, kuten eräs hänen kollegansa runollisesti asian ilmaisi, "(med) ett Kongl. Bref i händer, / At wigda ut sitt Språk uti de Finska Länder". Kovin pitkään Papi ei kuitenkaan Turussa vaikuttanut: kansainvälisempi ja kulttuurisesti vilkkaampi Uppsala tarjosi tälle monipuolisesti sivistyneelle letteratolle haasteellisempia tehtäviä. 1700-luvun alkuvuosina hän palasi Ruotsiin, jossa opetti vielä pitkään äidinkieltään.

Tämän jälkeen kului varsin pitkä ajanjakso, ennen kuin yliopistotasoinen italianopetus pääsi Suomessa käyntiin. Tämä ei tosin tarkoita, etteikö Italian kieltä ja kulttuuria olisi maassamme harrastettu ja arvostettu. 1800-luvulla monet suomalaiskirjailijat, -taiteilijat ja intellektuellit tekivät ainakin yhden perusteellisen Italian-matkan ja toivat tuomisinaan kuka italialaisaiheisia maalauksia, kuka kielitaitoa, joka salli aloittaa Italian kirjallisuuden merkkiteosten suomentamisen, kuka taas muita rikastuttavia vaikutteita.

Vihdoin vuonna 1970 pantiin Helsingin yliopistossa alulle italialaisen filologian arvosanaopetus. Merkittävä panos uuden oppiaineen perustamisessa oli opiskelijoiden aloitteellisuudella. Opetusta annettiin ensin nykyisiä perusopintoja vastaavalla approbatur-tasolla ja vuotta myöhemmin myös seuraavalla eli cum laude -tasolla. Kun oppiaineeseen vuonna 1996 perustettiin oppituoli, italialainen filologia sai pääaineen statuksen ja syventävät opinnot saatettiin panna alulle. Ensimmäiset pääaineopiskelijat oppiaineeseen hyväksyttiin mainitun vuoden valintakokeessa.