Yhteystiedot

The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights
P.O. BOX 4
FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI
Tel. +358 (0)9 191 23140
Fax +358 (0)9 191 23076

intlaw-institute(at)helsinki.fi

Alma-intranet

INTERNATIONAL LAW, RELIGION AND EMPIRE

Research Group Kuva: Veikko Somerpuro

Suomen Akatemian rahoittaman ja Akatemiaprofessori Martti Koskenniemen johtaman projektin tavoitteena on tuottaa ensimmäinen laaja-alainen kansainvälisen oikeuden aatehistoria. Kontekstuaalisen oikeushistorian periaatteita seuraten tarkoituksena on sijoittaa kansainvälisen oikeuden eri idiomit (jus gentium, luonnonoikeus, eurooppalainen julkis- ja yksityisoikeus) poliittiseen, taloudelliseen ja aatteelliseen ympäristöönsä. Erityistä huomiota kiinnitetään juridisen ja poliittisen ajattelun suhteeseen sekä oikeuden, talouden ja uskonnon liittymäkohtiin. Tutkimuksen kohteena oleva ajanjakso ulottuu keskiajan lopulta 20. vuosisadalle.

Projektin ensimmäinen vaihe sijoittuu vuosille 2012-14 ja toinen vaihe vuosille 2015-16. Keväällä 2012 projektiin palkattiin kovatasoisen kansainvälisen haun pohjalta yli 40 hakijan joukosta tutkijatohtoreiksi Mónica García-Salmones Rovira (Helsingin yliopisto) ja Walter Rech (University of Melbourne), sekä tohtorikoulutettaviksi Manuel Jiménez Fonseca (Helsingin yliopisto) ja Paolo Amorosa (Leiden University & the University of Siena). He kaikki aloittivat työnsä oikeustieteellisen tiedekunnan Erik Castrén –instituutissa syyskuun 2012 alussa. Oman työnsä lisäksi tutkijat koordinoivat projektin kahta työryhmää (”Empire” ja ”Religion”), joihin kutsutaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kummankin työryhmän on tarkoitus tuottaa aikanaan yhteisjulkaisut aiheestaan.

Projektin työskentelykieli on englanti, ja tarkempaa tietoa projektista löytyykin projektin englanninkielisiltä sivuilta. Lisätietoja saa myös Erik Castrén –instituutin koordinaattorilta (intlaw-institute(at)helsinki.fi).