intTT - An Integral teacher Training
  Home Partners Meetings Materials Student Mobility Seminars  

Eheyttävä opettajankoulutus digitaalisen ja viestinnällisen osaamisen sekä ainesisältöjen oppimisen kehittämiseksi kouluissa

  • Rahoittajana Elinikäisen oppimisen ohjelma 502769-LLP-1-2009-1-ES-COMENIUS-CMP, 2009–2012

Tavoitteet:
Hankkeen päätavoitteena on harjoittaa opettajaopiskelijoita omaksumaan metodinen väline, jolla voidaan parantaa oppilaiden ainesisältöosaamista, digitaalista osaamista ja viestinnällistä osaamista samanaikaisesti. Eheyttävä opettajankoulutushanke yhdistää digitaalisen ja viestinnällisen osaamisen alueita ja sulauttaa ne kiinteäksi osaksi ainesisältöjen opiskelua tukien samalla opettajaopiskelijoiden asennemuutosta suhteessa toisistaan erillisiksi nähtyjen kompetenssialueiden eheyttämiseen.

Tuotokset:

  • Metodologia, joka perustuu kommunikatiivisen ja digitaalisen kompetenssin sulauttamiseen ainesisältöjen opiskelun kanssa erilaisten digitaalisten työkalujen harkitun käytön avulla.
  • Materiaalit: kukin toimija tuottaa didaktisen CD:n (sekä omalla äidinkielellään että englanniksi), joka sisältää didaktista toimintaa ja ehdotuksia, joita opettajaopiskelijat voivat käyttää harjoittaessaan digitaalista, kommunikatiivista ja ainesisällöllistä osaamista oppilaiden kanssa.
  • Opettajaopiskelijoiden liikkuvuusohjelma, jolla kehitetään kulttuurienvälistä kokemusta ja tehostetaan hankkeen vaikuttavuutta.
  • Hankkeen tuotoksista tiedottaminen ja tulosten levittäminen kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla seminaarien, konferenssien, artikkelien, työpajojen jne. kautta.

Vaikuttavuus:
Noin 300 eri aineiden aineenopettajaopiskelijaa hankkeen osallistujamaissa muodostavat hankkeen ensisijaisen kohderyhmän. Noin 36 opettajankouluttajaa ja 150 ohjaavaa opettaja sekä 1200 oppilasta osallistujamaissa voivat hyötyä hankkeen tuotoksista ja muodostavat näin ollen hankkeen toissijaisen kohderyhmän. Koulutusinstituutioille, viranomaisille ja poliitikoille suunnattavan kansallisen ja kansainvälisen tiedotustyön kautta hankkeen oheishyötyjien joukko suurenee merkittävästi.

Tiedottaminen:
Tiedotustoiminta – esimerkiksi esitelmät ja posterit konferensseissa ja symposiumeissa, artikkelit, internet-sivustot, seminaarit, työpajat ja niin edelleen – on käynnissä kaikilla osallistujilla koko projektin ajan ja on esillä projektin nettisivuilla.

Arviointi:
Hankeprosessin etenemisen ja tuotosten arviointi suoritetaan sekä hankkeen sisäisenä että ulkoisena arviointina.

Aika:
Kolme vuotta

FI ES PT SK TRK
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This web-page and documents/publications which could be downloaded here reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
Lifelong Learning Programme
 
University of Alcalá
University of Helsinki
logo
Karadeniz Techincal University
Comenius University
logo