Alumnirahasto

Tee lahjoitus >Muut rahastot

Tue Helsingin yliopiston opiskelijoita

Opiskelijastipendit antavat lahjakkaille ja aktiivisille opiskelijoille mahdollisuuden esimerkiksi tutkimusaineiston keräämiseen tai pro gradun viimeistelyyn.

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto edistää Helsingin yliopistossa tehtävää tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Rahaston erityinen tarkoitus on jakaa stipendejä yliopiston eri tiedekuntien lahjakkaille ja aktiivisille perustutkinto-opiskelijoille.

Alumniyhdistys haluaa stipendien kautta tarjota tulevaisuuden osaajille mahdollisuuksia, joita pelkän opintotuen varassa ei ole mahdollista toteuttaa. Pro gradu -stipendi on usein porkkana, jonka avulla täysipäiväinen työskentely gradun kirjoittamiseksi on mahdollista. Toisaalta stipendi voi myös mahdollistaa tutkimusaineiston keräämisen ulkomailta tai esimerkiksi uuden tietokoneen hankkimisen.

Vuonna 2012 stipendejä myönnettiin muun muassa ympäristötutkimukseen liittyvien pro gradujen kirjoittamiseen sekä ansioituneiden ja aktiivisten opiskelijoiden opintojen tukemiseen.

Rahasto pähkinänkuoressa

Alumnirahasto koostuu viidestä nimikkorahastosta. Alumnirahastoon on mahdollista luoda eri aloille kohdennettuja nimikkorahastoja.
Lue lisää nimikkorahastoista >

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahaston pääoma vuoden 2012 lopussa oli 634 000 euroa. Alumnistipendejä on jaettu vuodesta 2002, vuonna 2013 apurahoja jaettiin yhteensä 32 000 euroa. Apurahansaajat löydät Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat -vuosikirjasta >

Rahastolle on maksettu vuosittain keskimäärin 6% tuottoa, josta noin 5 % on jaettu apurahoina ja stipendeinä.

Tue tutkimusta, opetusta ja opiskelua

Voit tukea Helsingin yliopiston opiskelijoita tekemällä lahjoituksen Helsinkin yliopiston alumni ry:n rahastoon. Jokainen lahjoitus on tärkeä osana yliopiston lahjoitusvarojen kokonaisuutta.

Halutessasi voit kohdentaa lahjoituksesi esimerkiksi gradustipendiin tai kansainvälistymisen tukemiseen. Esimerkkejä erilaisista lahjoitustavoista löydät täältä. Lahjoituksen teet helposti esimerkiksi verkossa. Lisätietoja lahjoituksen tekemisestä >

Apurahahaku ja rahaston hallinto

Apurahahaku
Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä vuosittain. Lue lisää apurahahausta >

Päätöksenteko ja varainhoito
Rahaston varat kuuluvat Helsingin yliopiston rahastojen yhteiseen varainhoitoon. Helsingin yliopiston rahastot sijoittaa varat ja takaa rahastojen pääomalle 5-7 % vuotuisen tuoton. Lue lisää varainhoidosta >

Päätöksen rahaston varojen käytöstä tekee rahaston hoitokunta. Helsingin yliopiston alumni ry:n rhaston hoitokuntaan kuuluvat OTK Markku Venäläineni (pj), OTT Heidi Andersson, professori Markku Löytönen, dekaani, professori Jari Niemelä, FM Walter Rydman, toiminnanjohtaja Pia Österman sekä rahastojen asiamies Mikko Kotola. Lue lisää rahastojen hallinnosta >