Koirien terveystutkimusrahasto

Tee lahjoitus >

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta ja Suomen Kennelliitto perustivat vuonna 2009 Koirien terveystutkimusrahaston, joka pyrkii parantamaan entisestään koirien terveydenhoidon kehittämistä myöntämällä apurahoja Helsingin yliopiston koiratutkimushankkeisiin.

Joka neljännessä taloudessa Suomessa on koira, ja uskollisina seuralaisina niitä käytetään yhteiskunnassa myös moniin tärkeisiin palvelustehtäviin. Koirien terveystutkimus on tärkeää myös oman terveytemme edistämiseksi: koirien sairaudet ovat pitkälti samoja kuin ihmisten, ja tutkimustietoa voidaan soveltaa usein lajista toiseen. Tutkimustyön tekeminen on kuitenkin kallista. Riittävä rahoitus on usein pullonkaulana tärkeiden projektien edistämiselle. Koiraharrastajien panostusta tarvitaan koirien terveyden edistämiseksi, sairausgeenien kartoittamiseksi ja parhaiden hoitomuotojen löytämiseksi.

Koirien terveystutkimusrahaston tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä ja geenitutkimusta. Helsingin yliopisto hoitaa keskitetysti Koirien terveystutkimusrahastoa, ja yliopisto maksaa rahastolle kiinteän 5-7 % vuotuisen tuoton. Rahaston varojen käytöstä päättää sen hoitokunta, joka muodostuu Helsingin yliopiston ja Suomen Kennelliiton edustajista.

Jokaisen koiranystävän tuella, pienellä tai suurella, on merkitystä koirien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen edistämisessä. Koirien terveystutkimusrahaston kautta pienetkin lahjoitukset yhdessä muuttuvat merkitykselliseksi tueksi koiratutkimukselle.

Tee lahjoitus Koirien terveystutkimusrahastoon >>

Ajankohtaisia tiedeuutisia

Katso vuonna 2014 myönnetyt apurahat >>

Apurahan avulla koiratutkija pystyy keskittymään koiratutkimukseen. Vuonna 2015 on edetty seuraavissa apurahalla tuetuissa koiratutkimushankkeissa:
- Fysioterapeutti, MSc Anna Boström on käyttänyt Koirien terveystutkimuksen apuraha väitöskirjansa kolmannen osatyön magneettikuvauskustannuksiin. Projektissaan hän tutkii välilevytyrän mahdollisia vaikutuksia selkälihasten rakenteeseen ja magneettikuvauksella hän kartoittaa välilevyjen rappeuman ja mahdollisen välilevysairauden aste. Apurahan ansiosta tiedonkeräys on loppusuoralla. Boströmin väitöskirjan ensimmäinen osatyö on julkaistu ja toinen osatyö valmisteltavana lähdössä julkaistavaksi.

- Professori Hannes Lohen ryhmässä on tutkittu apurahalla sekä koiran silmäsairauksien geenejä sekä tehty arkojen ja yliaktiivisten koirien verenkuvanalyysiä.

- Dosentti Minna Rajamäen ryhmälle apurahalla on palkattu post-doc tutkija. Projektissa tutkitaan englanninbulldoggien kokonaisterveystilanteen kartoittamista.
Ajankohtaista asiaa geenitutkimushankkeista: www.koirangeenit.fi

Koirien geenitutkimuksen Facebook-sivu
Lisää uutisia http://www.koirangeenit.fi

Kliinisiä koiratutkimushankkeita >>
Koirien terveystutkimusrahaston esite (PDF) >>

Lisätietoja

Lahjoittajasuhteet
Puhelin 029 41 21650 tai insight@helsinki.fi