Global Change Academy

Tee lahjoitus >

Tiede ja ympäristö

Tervetuloa Global Change Academyyn

Global Change Academy on Helsingin yliopiston perustama yhteisö, joka kutsuu jäseniään tutustumaan viimeisimpiin ympäristötutkimuksen tuloksiin.

Lue lisää >>

Tule mukaan

Global Change Academy


Helsinki Global Change Academy tuo yliopiston ympäristömuutokseen liittyvän huippututkimuksen paremmin ulottuvillesi. Tarjoamme viimeisimpiin tutkimustuloksiin perustuvia tulevaisuuden näkymiä sekä välineitä ymmärtää ja ennakoida maapallolla tapahtuvaa muutosta. Global Change Academy'n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki ympäristökysymyksistä kiinnostuneet. Toiminta alkaa syksyllä 2011.

Tule mukaan!

Global Change Academyssä tapahtuu

Venäjä uutisten takana

Ilmastonmuutos puhututti bisnesväkeä ja tutkijoita Global Change Academyn avajaistilaisuudessa. Ilmastokysymyksiin pohdittiin vastauksia huhtikuussa yliopiston päärakennuksen opettajien kahvilassa, kun Global Change Academy kutsui liike-elämän vaikuttajia kuulemaan uusinta tutkimustietoa. Lue lisää >>

Lisätietoja syksyn ensimmäisestä tilaisuudesta tulossa myöhemmin kesällä.


Faculty

Markku Kulmala

Markku Kulmala, kuva HY

Global Change Academyn johtajana toimii akatemiaprofessori ja aerosoli- ja ympäristöfyysikko Markku Kulmala, jonka tutkimuskohteena on ilmakehä. Kulmala johtaa ilmakehätieteiden osastoa Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella ja on ensimmäinen suomalainen, joka on yltänyt maailmanlistoilla alansa viitatuimmaksi tutkijaksi. Tutkimuksellaan hän pyrkii soveltamaan aerosolihiukkastutkimuksesta saatuja tietoja ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen.Lue Kulmalan ajatuksia ilmastonmuutoksesta >>

 • Atte Korhola

  Atte Korhola, kuva HY

  Ympäristömuutoksen professori ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan varadekaani Atte Korhola on ympäristömuutosten tutkimusyksikön (ECRU) johtaja, hydrobiologian dosentti ja ilmastonmuutoksen asiantuntija, joka keskustelee, luennoi ja ottaa kantaa. Tutkimustyössään Korhola on perehtynyt erityisesti ekologiaan, limnologiaan, ilmastonmuutokseen ja pohjoisen alueen ympäristönmuutokseen.

 • Janne Hukkinen

  Janne Hukkinen, kuva Veikko Somerpuro

  Janne Hukkinen on ympäristöpolitiikan professori. Hän johtaa ympäristöpolitiikan tutkimusryhmää, jossa tutkijat keskittyvät muun muassa ympäristöpolitiikan toimenpiteisiin ja hallintoon, teknologian mahdollisuuksiin sekä kestävyyden indikaattoreihin. Hukkisen mielestä yksi suurimmista haasteista on saada ilmastonmuutoksesta saadut tutkimustulokset vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen.

  Lue Janne Hukkisen ajatuksia ilmastopolitiikasta >>

 • Jussi Lankoski

  Jussi Lankoski, kuva Sanna Schildt

  Jussi Lankoski aloitti vuoden alussa Itämeren suojelun ekonomian professorina. Hän on työskennellyt erikoistutkijana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT), ekonomistina OECD:ssa sekä vanhempana ekonomistina Euroopan kemikaalivirastossa. Tutkimustyössään hän yrittää erityisesti löytää keinoja rehevöittävän hajakuormituksen hillitsemiseen vesien suojelemiseksi.

  Lue lisää Jussi Lankoskesta ja Lankosken tutkimustuloksista >>

 • Sakari Kuikka

  Sakari Kuikka, kuva HENVI

  Kalastusbiologi ja professori Sakari Kuikka opettaa ja johtaa luonnonvarojen käytön ja ohjauksen tutkimusryhmää, joka tutkii ihmisen ja ekosysteemien vuorovaikutusta. Ryhmän tutkimuskohteita ovat mm. riski- ja päätösanalyysi ja luonnonvarojen käytön mallintaminen, joita voidaan hyödyntää laajavaikutteisten tapahtumien kuten öljyonnettomuuden tai kalakannan romahduksen tutkimuksessa.

  Lue Sakari Kuikan haastattelu >>

 • Olli Tahvonen

  Olli Tahvonen kuva

  Luonnonvarojen käytön kansantaloustieteellisen tutkimusryhmän johtaja, jonka aiheena on taloudellisten ja ekologisten mallien
  yhdistäminen luonnonvarojen optimaaliseen käyttöön. Tutkii muun muassa biologisesti uusituvien luonnonvarojen ja metsänhoitomallien perustaa ja tehokkuuta. Muita tutkimusaiheita ovat mm. taloudellisen kasvun ja
  luonnonvarojen käytön kytkennät, markkinaepätäydellisyyksien vaikutukset öljymarkkinoilla ja peliteorian sovellukset ilmastomuutoksen torjunnassa.

 • Jaana Bäck

  Jaana Bäck, kuva

  Jaana Bäck tutkii ilmaston ja metsäekosysteemien vuorovaikutusta kuten puiden elintoimintoja, kasvillisuuden vaikutusta ekosysteemin energia- ja ainekiertoihin sekä puuston sopeutumista muuttuvaan ympäristöön. Metsäekologien ja fyysikoiden tiivis yhteistyö tutkimusryhmässä tuottaa kansainvälisesti merkittäviä mittaustuloksia ilmastosta ja hiilen kierrosta.

 • Timo Vesala

  Timo Vesala, kuva

  Timo Vesala toimii meteorologian professorina fysiikan laitoksen ilmakehätieteiden osastolla. Vesala johtaa mikrometeorologiaa sekä biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutusta tutkivaa tutkimusryhmää ja hän lähestyy tutkimuksissaan ekofysiologiaa ja mikrometeorologiaa poikkitieteellisin menetelmin. Lisäksi Vesala on mukana monessa kansainvälisessä ja kotimaisessa tutkimusprojektissa.

 • Ilona Riipinen

  Ilona Riipinen, kuva Veikko Somerpuro

  Ilona Riipinen on ilmakehäfyysikko, ja hän toimii tutkijatohtorina ja apulaisprofessorina Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella ja Tukholman yliopistossa. Riipinen tutkii ilmakehän koostumusta, erityisesti ilmakehän pienhiukkasia, ja niiden vaikutusta ilmastoon ja ihmisten terveyteen. Riipinen on kiinnostunut edistämään tieteen vuorovaikutusta muun yhteiskunnan - varsinkin politiikan ja elinkeinoelämän - kanssa.

  Lue lisää

 • Ilkka Hanski

  Ilkka Hanski

  Akatemiaprofessori ja palkittu ekologi, joka johtaa metapopulaatiobiologian tutkimuksen huippuyksikköä biotieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa. Brittiläisen Royal Societyn, Yhdysvaltain, Ruotsin sekä kuuden muun tiedeakatemian jäsen, jolle myönnettiin toukokuussa 2011 arvostettu Crafoord-palkinto, niin sanottu pikku-Nobel. Hanskin johtama huippuyksikkö tutkii muun muassa elinympäristöjen pirstoutumisen vaikutuksia lajien ekologiaan, evoluutioon ja uhanalaisuuteen.
  Lue lisää >>

Ilmasto muuttuu -mutta miten?

Venäjä uutisten takana

Tietämyksemme ilmastonmuutoksesta kasvaa vauhdilla. Viisas kuitenkin tietää vähemmän: maapallon lämpenemisen syyt ovat osoittautuneet luultua huomattavasti monimutkaisemmiksi. Emme vielä edes tiedä, mitä kaikkea emme tiedä. Lue lisää Helsinki Insight -hankkeesta Ilmasto muuttuu >>

Itämeri - tieteestä toimintaan

Hyvästi silakka

Hyvästi silakka? Silakka ei osaa itkeä vaikka syytä olisi. Itämeren tila ei enää ole huono, se on hälyttävä. Mutta vielä peli ei ole menetetty. Lue lisää Helsinki Insight -hankkeesta Äiti meremme >>

Ilmastotutkimus kampanjan kärjessä

Helsingin yliopisto kertoi ilmastotutkimuksestaan Helsingin Sanomien ilmoituskampanjalla keväällä 2011. Mainokset aukeavat niitä klikkaamalla.

Astetta parempiPieni pahaMetsä vastaa

Kaikki Helsingin Sanomissa julkaistut ilmoitukset >>